Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tydzień Jakości Kształcenia 2022

Tydzień Jakości Kształcenia 2022

Zachęcamy serdecznie całą społeczność akademicką do udziału w tegorocznej edycji Tygodnia Jakości Kształcenia. Szczególnie zapraszamy do udziału w licznych propozycjach warsztatów, prezentacji, wykładu z debatą, i spotkań, jakie Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ przygotował na tę okazję.

Oferta DON UJ doskonale wpisuje się w hasło przewodnie całego wydarzenia: „Wsparcie – zaangażowanie – rozwój. Naprzeciw potrzebom osób kształcących się na Uniwersytecie Jagiellońskim”. Wszystkie wydarzenia będą odbywały się zdalnie na platformie MS Teams. Rejestracji na poszczególne spotkania można dokonywać w dniach 7-15 marca na stronie www.tjk.uj.edu.pl.

Propozycje DON w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia 2022:

Wtorek 22.03.2022

10:00 - 11:30 - Planowanie dostępnego wydarzenia - na co zwracać uwagę

Prowadzące: mgr Justyna Malesa, mgr Katarzyna Gajkowska-Ciuk, DON UJ

Opis: Syntetyczne omówienie najważniejszych aspektów na które należy zwrócić uwagę podczas organizacji dostępnego wydarzenia (np. konferencji, warsztatów). Uczestnicy spotkania dowiedzą się jakie obowiązki na nich spoczywają, poznają metody szacowania i planowania wydatków związanych z zapewnianiem dostępności oraz poznają przykłady dobrych praktyk.

Dla kogo? Dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Środa 23.03.2022

10:00 - 11:30 Aplikacje dostępne w Microsoft Office 365 wspierające proces uczenia się

Prowadząca: mgr inż. Joanna Dzięglewska, DON UJ

Opis: Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak wykorzystać programy lub wybrane funkcje dostępne w Microsoft Office 365, które usprawnią proces uczenia się. Wykorzystywane aplikacje to m.in.: 

 • Planowanie zadań - MS Planer 
 • Najlepsze notatki z zajęć - MS OneNote. Wybrane funkcje m.in.: 
  • dyktowanie tekstu 
  • odsłuchiwanie tekstu 
  • zamiana plików dźwiękowych na tekst

Dla kogo? Dla studentów i doktorantów UJ.

10:00 - 10:45 Dostępne materiały wideo – co to oznacza?  

Prowadząca: mgr Marta Bylica, DON UJ

Opis: Prezentacja będzie poruszać temat filmów wideo dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami w myśl obowiązujących ustaw: o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powiemy sobie, w jakie elementy powinien być wyposażony każdy - krótki bądź dłuższy – film (np. spot promocyjny, nagranie z konferencji, wykład popularnonaukowy), aby był on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Odpowiemy na pytania, czym jest audiodeskrypcja i dlaczego należy ją uwzględniać w materiałach multimedialnych, a także czym różnią się napisy od napisów rozszerzonych. Podczas spotkania zostaną pokazane przykłady materiałów filmowych zrealizowanych przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz inne instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Spotkanie będzie miało charakter prezentacji połączonej z krótką dyskusją i wymianą doświadczeń.

Dla kogo? Dla wszystkich zainteresowanych tematem.

11:00 - 12:30 Obsługa studentów z niepełnosprawnościami - praktyczne wskazówki dla pracowników sekretariatów i dziekanatów

Prowadzące: mgr Ewelina Marć, mgr Justyna Wasłowicz-Marczak, DON UJ

Opis: Zapraszamy pracowników sekretariatów i dziekanatów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i rozwojem kompetencji w zakresie obsługi studentów z niepełnosprawnościami. W trakcie spotkania online przybliżone zostaną rodzaje niepełnosprawności a także przykłady szczególnych potrzeb, które mogą wynikać z danej niepełnosprawności w kontekście obsługi administracyjnej. Celem prezentacji będzie również przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących savoir vivru wobec osób z niepełnosprawnościami podczas kontaktu w sekretariacie czy dziekanacie uczelni oraz przykładów dobrych praktyk z zakresu zwiększania dostępności obsługi osób z tej grupy.

Dla kogo? Dla pracowników administracji - sekretariatów i dziekanatów.

11:00 - 12:30 Podnoszenie jakości kształcenia przez zwiększanie poziomu dostępności usług edukacyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami

Wymiar teoretyczny: dr Agata Cebera - Wydział Prawa i Administracji UJ

Wymiar praktyczny: mgr Małgorzata Perdeus-Białek, DON UJ

Moderacja: dr hab. Huber Kaszyński, prof. UJ, Koordynator ds. dostępności UJ

Opis: Zwiększanie poziomu dostępności usług edukacyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami podnosi jakość kształcenia oraz - stanowi prekondycję (warunek) jej wzrostu. Powyższe zdaje się potwierdzać podejście ustawodawcy polskiego, który symbolem aprobaty powyższych racji uczynił ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pomimo iż dostępności jako sui generis „wartości” samym prawem ukonstytuować nie można, to jednak drogę do niej prawo niewątpliwie utorowało. 

Do kluczowych pojęć-narzędzi, za pomocą których strategia ta jest przez polskiego ustawodawcę budowana, stanowiąc tym samym krok na drodze do społeczeństwa inkluzywnego, zaliczamy:
 • a) dostępność, którą rozumieć należy jako dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania określone w tej ustawie, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia;
 • b) osoby ze szczególnymi potrzebami, tj. osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;
 • c) bariery. 
Model kształcenia powinien odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom odbiorców usług edukacyjnych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Z tej też przyczyny zagadnienie dostępności należy analizować przez pryzmat wszystkich elementów procesu jakości kształcenia takich jak: ocenianie, zapewnienie oraz doskonalenie procesu jakości kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz szkoleniach i kursach dokształcających. W przypadku uczelni wyższej dostępność to przede wszystkim dostępność usługi edukacyjnej, stąd w toku wystąpienia zaprezentowane zostaną bariery, przed którymi w realiach uniwersyteckich stają osoby ze szczególnymi potrzebami oraz metody ich eliminacji wypracowane przez wyspecjalizowany zespół pracowników DON UJ.
Dla kogo? Dla wszystkich zainteresowanych.
 
Plakat dotyczący spotkania pt. "Podnoszenie jakości kształcenia przez zwiększenie poziomu dostępności usług iedukacyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami"
 

12:00 - 13:30 Praca ze studentem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Prowadząca: mgr Magdalena Niedbał, DON UJ

Opis: Uczestnicy spotkania zdobędą wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Będziemy rozmawiać o zasobach i trudnościach osób z ASD, szczególnie w perspektywie studiów wyższych. Pracując na case studies zastanowimy się wspólnie nad metodami, które będą pomocne w pracy ze studentami z ASD.

Dla kogo? Dla pracowników akademickich (nauczycieli), doktorantów UJ.

Czwartek 24.03.2022

11:00 - 12:30 Dostępny (online), ale czy dla wszystkich?

Prowadząca: mgr inż. Katarzyna Pyryt, DON UJ

Opis: Jakie bariery mogą napotkać osoby z niepełnosprawnościami podczas spotkań/zajęć online? Czy odczytanie na pozór prostego e-maila może sprawić trudność osobie niewidomej? Czy dokument Word może być niedostępny? Czy dostępna prezentacja równa się brzydka prezentacja? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te pytania oraz dowiedzieć się, jak w prosty sposób zwiększyć dostępność swoich maili, dokumentów Word, prezentacji PowerPoint, oraz spotkań/zajęć online, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Dla kogo? Dla nauczycieli akademickich, doktorantów, pracowników administracji.

11:00 - 12:00 Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

Prowadząca: mgr Małgorzata Perdeus-Białek

Opis: Prezentacja dotyczyć będzie jednego z wymogów minimalnej dostępności zawartego w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o wspieraniu osób ze szczególnymi potrzebami, czyli obowiązku zapewnienia możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Prelegentka przedstawi koncepcję rozwiązań odpowiadających na to wyzwanie oraz omówi sposób jaki powinni reagować pracownicy UJ w trakcie alarmu.

Dla kogo? Dla nauczycieli akademickich, doktorantów, pracowników administracji.

Piątek 25.03.2022

10:00 - 12:00 Wsparcie studenta z niepełnosprawnością i/lub szczególnymi potrzebami

Prowadzące: mgr Urszula Szczocarz, mgr Magdalena Ziemnicka, DON UJ

Opis: Pierwsza część spotkania przybliży uczestnikom zasady i procedury oraz akty prawne, na których opiera się adaptowanie procesu dydaktycznego dla studentów UJ. Druga część przeznaczona będzie na dyskusję wokół ciekawych/trudnych sytuacji związanych ze wspieraniem studentów ze szczególnymi potrzebami na różnych kierunkach studiów.

Dla kogo? Dla pracowników akademickich i pracowników administracji.

Polecamy również
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika do zespołu DON UJ
XIV Krakowskie Dni Integracji
XIV Krakowskie Dni Integracji