Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poszukujemy doradcy edukacyjnego do Działu Rekrutacji na Studia

Poszukujemy doradcy edukacyjnego do Działu Rekrutacji na Studia

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza rekrutację na stanowisko: doradca edukacyjny.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w związku z realizacją projektu: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Liczba stanowisk: 1  
 
Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie, między innymi:  
 • konsultacje dla kandydatów i studentów z niepełnosprawnościami oraz weryfikacja ich specyficznych potrzeb związanych z niepełnosprawnością  
 • bieżące wsparcie kandydatów na studia w zakresie procesu rekrutacji, udział w targach i działaniach promujących ofertę dydaktyczną UJ 
 • przygotowywanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się form zajęć i egzaminów we współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz nauczycielami akademickimi  
 • współpraca z nauczycielami akademickimi w procesie wypracowywania efektywnego wsparcia edukacyjnego dla studentów niepełnosprawnych 
 • monitorowanie przebiegu studiów osób z niepełnosprawnościami oraz gromadzenie odpowiednich danych na ten temat  
 • tworzenie i obsługa nowo powstającej bazy danych   
 • udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach podnoszących kwalifikacje zawodowe.   

Wymagania stawiane kandydatom: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych - pedagogika, psychologia lub pokrewne 
 • zainteresowanie tematyką edukacji włączającej, w tym znajomość problematyki osób niepełnosprawnych i orientacja w specyfice potrzeb studentów oraz gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy w tym zakresie 
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 (obsługa studentów obcojęzycznych, prezentowanie działalności DON UJ dla międzynarodowego grona odbiorców), znajomość innych języków np. ukraiński, rosyjski będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy z komputerem, w tym znajomość pakietu Microsoft Office na co najmniej średniozaawansowanym poziomie, doświadczenie w zakresie pracy z systemami bazodanowymi będzie dodatkowym atutem
 • otwartość do zdobywania nowych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w codziennej pracy (np. Office 365, w szczególności SharePoint, OneDrive, Planner, Teams) 
 • zdolność do (współ)pracy w zespole, jak i umiejętność pracy indywidualnej, w tym właściwa jej organizacja oraz samodzielność, sumienność i odpowiedzialność za efekt działania 
 • komunikatywność oraz postawa otwartości i życzliwości wobec ludzi 
 • otwartość na pojawiąjące się wyzwania, nowe zadania i zdobywanie doświadczeń 

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby zatrudnionej, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie będzie mogło przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Dodatkowe predyspozycje premiowane przy rekrutacji:  

 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 
Co oferujemy:  
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu w renomowanej uczelni, na czas określony, tj. czas trwania projektu, pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji
 • udział w ciekawym i rozwijającym projekcie  
 • pracę w różnorodnym i sukcesywnie rozwijającym się zespole 
 • wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności  
 • rozwinięty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do Karty Multisport, dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego, dofinansowania dla dzieci i młodzieży,  możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej, zniżki na wybrane wydarzenia kulturalne, w tym na spektakle teatralne, operowe, koncerty)  
 
Wymagane dokumenty:  
 • CV  
 • list motywacyjny  
 • informacja o terminie gotowości do podjęcia obowiązków  
 • zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia
 • przy zatrudnieniu: podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.  
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów na adres poczty elektronicznej przelamuj@uj.edu.pl w terminie do 20 sierpnia 2020 roku włącznie, wpisując w tytule “Doradca edukacyjny – Dział Rekrutacji na Studia”.  
 
Rekrutacja pracownika odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 
 
Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.  
logotypy projektu
Pliki do pobrania
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Polecamy również
Poszukujemy tłumacza języka migowego
Poszukujemy tłumacza języka migowego
Ogłaszamy konkurs na logo projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój"
Ogłaszamy konkurs na logo projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój"
Poszukujemy pracownika administracyjnego
Poszukujemy pracownika administracyjnego
Przełamuj obawy i zapisz się na szkolenie dla studentów UJ - lipiec 2020
Przełamuj obawy i zapisz się na szkolenie dla studentów UJ - lipiec 2020