Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poszukujemy tłumacza języka migowego

Poszukujemy tłumacza języka migowego

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych w Krakowie poszukuje tłumaczy języka migowego na potrzeby tłumaczeń akademickich na I semestr roku akademickiego 2020/2021 dla studentów niesłyszących (01.10.2020-24.02.2021).

Tłumaczenia powyższe obejmują:

 • usługę tłumaczenia na PJM zajęć dydaktycznych w postaci: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, zajęć praktycznych i terenowych odbywających się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w miejscach wyznaczonych przez osoby prowadzące zajęcia
 • usługę tłumaczenia zaliczeń, egzaminów
 • konsultacje z wykładowcami, sprawy administracyjne oraz inne wydarzenia bezpośrednio wynikające z realizowanego programu studiów
 • tłumaczenia konferencji, spotkań, okazjonalnych wykładów.

Wymagania:

 • uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia usługi w charakterze tłumacza migowego potwierdzone certyfikatem
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji zadań tłumacza języka migowego na poziomie akademickim (mile widziane doświadczenie  w zakresie kierunków studiów: geografia, historia, kulturoznawstwo międzynarodowe lub pokrewnych)
 • dyspozycyjność w okresie od października 2020 r. do lutego 2021 r.
 • preferowane wykształcenie wyższe.

 Forma współpracy:

Umowa zlecenie lub rozliczenie na podstawie faktury (przy działalności gospodarczej). Z wykonawcą zostanie zawarta umowa regulująca warunki współpracy. Harmonogram zajęć oraz liczba godzin zostaną ustalone indywidualnie w oparciu o dyspozycyjność tłumacza i określone w pierwszych tygodniach I semestru roku akademickiego 2020/2021.

W odpowiedzi na ofertę prosimy o przesłanie:

 • CV
 • dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje
 • wyceny za 1 godzinę lekcyjną – 45 minut oraz określenie swojej dyspozycyjności (określenie konkretnych dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli, w których deklaruje Pan/Pani gotowość do podjęcia się tłumaczenia). Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji zaproponowanej ceny (stawki godzinowej)
 • informacji o ewentualnej gotowości tłumaczenia zajęć odbywających się w języku angielskim wraz z podaniem stawki za 45 minut. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji zaproponowanej ceny (stawki godzinowej)
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych (skanu podpisanych dokumentów).

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: don@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2020 roku (w tytule maila wpisując „Tłumacz języka migowego - imię i nazwisko”).

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy i zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajduje się poniżej. 

logotypy projektu

 

Pliki do pobrania
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Polecamy również
Zmiana organizacji pracy DON
Zmiana organizacji pracy DON
Awaria wind w Collegium Paderevianum II
Awaria wind w Collegium Paderevianum II
Awaria wind w Collegium Paderevianum II A
Awaria wind w Collegium Paderevianum II A
Praca hybrydowa w zespole DON
Praca hybrydowa w zespole DON