Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

w ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie zapraszamy Was do uzupełnienia anonimowej ankiety na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Link do kwestionariusza

Dane pozyskane z ankiety posłużą do opracowania diagnozy potrzeb oraz pojawiających się wyzwań, a w rezultacie podjęcia odpowiednich działań na UJ w tym obszarze.

Dziękujemy za Waszą uwagę i zaangażowanie.

Zespół DON UJ

Badanie dostępności lotniska Kraków Balice dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami ruchowymi

zielony symbol znacznika wyboru, wokół niego tekst „dostępne lotnisko” i rysunek samolotu

Organizator: Aleksandra Ostwald

Strona internetowa: Profil FB

Kontakt: Aleksandra Ostwald, tel.: +48 667458017, e-mail: aleksandra_ostwald@wp.pl

Cel projektu: 

Badanie zostanie przeprowadzone w ramach pracy inżynierskiej zajmującej się tematem dostępności lotnisk. Przeprowadzone zostaną wywiady z osobami, których ta kwestia dotyczy, i które korzystały kiedykolwiek z lotniska Kraków Balice. Pytania będą dotyczyły doświadczeń i opinii i na temat infrastruktury lotniska oraz możliwych zmian, które poprawiłyby jego dostępność.
Po więcej informacji zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego lub przez Messenger.

Grupa docelowa: Osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, które korzystały kiedykolwiek z lotniska Kraków Balice.
Również: opiekunowie osób niepełnosprawnościami, które wraz z nimi korzystały z tego lotniska.

Czas realizacji projektu: Rozmowy będą przeprowadzane do końca grudnia.

3…2...1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona internetowa: Strona fundacji

Kontakt: Paulina Londo-Biernat, tel.: +48 695 001 751, e-mail: paulina.londo-biernat@fundacjasustinae.org

Cel projektu: 

Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy absolwentów i studentów ostatniego roku studiów.

Działania projektu obejmują:

 • IPD – Indywidualny Plan Działania,
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery,
 • wsparcie asystenta rynku pracy,
 • wsparcie trenera aktywizacji,
 • grupowe warsztaty treningu pracy,
 • płatny staż 
 • szkolenie zawodowe,
 • wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).

Grupa docelowa: studenci ostatniego roku studiów bądź absolwenci

Czas realizacji projektu: od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.

Badanie dostępności wśród osób g/Głuchych

Organizator: Instytut Socjologii UJ

Strona internetowaFormularz badania

Kontakt: Stanisław Sikorski; tel: 515068792

Cel projektu: Badanie w ramach pracy licencjackiej realizowanej pod opieką profesora Huberta Kaszyńskiego, ma na celu eksplorację zagadnienia realizacji polityki dostępności i jej założeń zawartych w ustawie o dostępności z 2019 roku

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią osoby z znaczącym ubytkiem słuchu lub całkowicie niesłyszące

Czas realizacji projektu: Czas zbierania danych do 10 czerwca

YOUNG POWER! SIŁA MŁODYCH NA KRAKOWSKIM RYNKU PRACY

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona internetowaStrona fundacji

Kontakt: Monika Węgrzyn; tel: 692 957 833, e-mail: monika_wegrzyn@fundacjasustinae.org

Cel projektu: • aktywizacja zawodowa, edukacja oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 300 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących bądź uczących się w trybie niestacjonarnym na terytorium miasta Kraków, w tym: • osób biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) • osób bezrobotnych • osób pracujących będących imigrantami • osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Grupa docelowa: Osoby niepracujące w wieku do 29 r.ż.

Czas realizacji projektu: w okr.01.09.2020-30.06.2023r

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV

Organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Strona internetowaFIRR

Kontakt: Joanna Skowron; tel: 607 498 230, e-mail: joanna.skowron@firr.org.pl

Cel projektu: Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy, rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych poprzez udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Grupa docelowa: Jakie są warunki uczestnictwa? • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy, • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu, • wiek aktywności zawodowej, • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, • przejście procesu rekrutacji do Projektu.

Czas realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

Badanie dostępności szkolnictwa wyższego dla studentów z uszkodzonym narządem słuchu.

Organizator: Paweł Kasprzak

Strona internetowaLink do formularza

Kontakt: Paweł Kasprzak; tel: 691 207 255 (sms), e-mail: uniwersytet.dostepny@gmail.com

Cel projektu: Celem pracy jest analiza dostępności szkolnictwa wyższego dla studentów z uszkodzonym narządem słuchu, a także wypracowanie odpowiedniej listy dyrektyw ułatwiających projektowanie edukacji wyższej dostosowanej dla potrzeb tej grupy studentów. Badania o charakterze jakościowo-ilościowym obejmują analizę dokumentów, wywiady z osobami udzielającymi wsparcia studentom z niepełnosprawnościami w różnych uczelniach z całej Polski, oraz ankiety ze studentami z uszkodzonym narządem słuchu.

Grupa docelowa: Przewiduje się zbadanie min. 60 studentów z niepełnosprawnością słuchową.

Czas realizacji projektu: Badania potrwają do końca maja, w razie potrzeby zostaną wydłużone do 5 czerwca 2022 roku.

Ankieta do pracy magisterskiej: Analiza dostępności miejscu użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych na terenie Krakowa.

Organizator: Studentka Budownictwa na Wydziale Lądowym Politechniki Krakowskiej: Anna Usarz

Strona internetowaLink do ankiety

Kontakt: Anna Usarz; tel: 733402463, e-mail: a.usarz94@gmail.com

Cel projektu: Przygotowana ankieta jest niezbędną częścią pracy magisterskiej realizowanej przez studentkę wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Ankieta jest skierowana do osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Krakowa i służy przeanalizowaniu pod kątem architektonicznym dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie tego miasta.

Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnościami

Czas realizacji projektu: Otrzymanie jak największej ilości ankiet do racjonalnego przeanalizowania problemu zawartego w temacie pracy magisterskiej.

Trzymaj się teatru – warsztaty dla studentów i studentek

Organizator: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w ramach projektu „Youth learning through Arts

Strona internetowaTrzymaj się teatru

Kontakt: Barbara Pasterak; tel: 505 558 734, e-mail: pasterak@cricoteka.pl

Cel projektu: Na warsztaty zapraszamy osoby zainteresowane teatrem i ruchem. Inspiracją do działania będzie fragment spektaklu Tadeusza Kantora i jego obiekty teatralne, a także prace współczesnego artysty Taro Izumiego. Warsztaty z tłumaczeniem na PJM, z audiodeskrypcją oraz z wykorzystaniem kopii dotykowych. Materiały audiowizualne będą dostępne z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Działania realizujemy w przestrzeni bez barier architektonicznych.

Grupa docelowa: Studenci i studentki uczelni wyższych, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

Czas realizacji projektu: Terminy (do wyboru jeden dzień): 18 maja 2022 godz. 17:00 – 20:00; 19 maja 2022 godz. 17:00 – 20:00. Zapisy na warsztaty w formularzu. .

Nowa choreografia. Kierunki i praktyki – Katarzyna Żeglicka

Organizator: Katedra Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona internetowaNowa choreografia. Kierunki i praktyki na facebook

Kontakt: Zuzanna Berendt; tel: 721097789, e-mail: zuzanna.berendt@student.uj.edu.pl

Cel projektu: Zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym twórczości Katarzyny Żeglickiej – performerki, choreografki i aktywistki z niepełnosprawnością oraz warsztatach z artystką. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną fragmenty dokumentacji wideo prac performatywnych. Warsztaty mają charakter praktyczny. Oba wydarzenia odbędą się w salach Centrum Wsparcia Dydatktyki UJ dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Grupa docelowa: Zajęcia są skierowane do wszystkich studentów_ek, badaczy_czek, osób zainteresowanych tańcem i choreografią. Niewymagane jest wcześniejsze doświadczenie w tańcu ani przygotowanie kondycyjne.

Czas realizacji projektu: 20 maja, godz. 18:00-20:00 – pokaz wybranych prac oraz spotkanie z artystką 21 maja, godz. 10:00-14:00 – warsztaty z artystką. Rekrutacja na warsztaty zostanie otwarta 12 maja w formularzu, który będzie dostępny od 13 maja. .

Spektakl teatralny "Hamer"

Na grafice hasła: Hamer, pierwszy na świecie sit-up gościnnie w Łaźni Nowej, daty wydarzenia 8 i 9.04 o godz. 19:00, Występuje: Karolina Hamer, Reżyseria: Justyna Sobczyk. Spektakl powstał we współpracy Teatru 21 i Studio teatrgalerii. Poza napisami na grafice znajdują się postać aktorki ubranej w różową bluzę, z nałożonym na głowie kapturem oraz logotypy organizatorów

Organizator: Teatr Łaźnia Nowa 

Stronahttps://www.laznianowa.pl/art/hamer

Kontakt: Łukasz Kolender, tel. 603 879 111, lkolender@laznianowa.pl, 

O spektaklu: Spektakl ma formę sit-up’u, czyli solowego występu o charakterze komediowo-dramatycznym. W roli głównej Karolina Hamer, zdobywczyni 173 medali – również na Mistrzostwach Świata i Europy, uczestniczka paraolimpiad, laureatka Nagrody Najlepszego Sportowca z niepełnosprawnością ruchową w Polsce. Reżyserką spektaklu jest Justyna Sobczyk, ubiegłoroczna laureatka Paszportów Polityki, twórczyni Teatru 21, która od lat przesuwa bariery, ale przede wszystkim włącza w pole sztuki, kultury i nauki różnorodne, wykluczone grupy społeczne. Na hasło DON UJ bilety na spektakl w cenie 15 zł.  

Odbiorcy: Spektakl kierujemy dla wszystkich osób chcących poznać styl życia sportowca niepełnosprawnego, a także do osób poszukujących inspiracji do działania, walczenia o siebie.

Kiedy? 8 i 9 kwietnia o godz. 19:00

Projekt Myhand - rozwiązanie protetyczne dla osób z wrodzonymi i nabytymi wadami dłoni.

Organizator: CTW Centrum Transferu Wiedzy na Uniwesytecie SWPS

Strona internetowaSWPS

Kontakt: Franciszka Kujawska; tel: 793678077, e-mail: franciszka.kujawska@gmail.com

Cel projektu: Prowadzimy obecnie badania, których celem jest zebranie wiedzy na temat sportu osób z wrodzonymi wadami ręki, dłoni, a także po amputacjach ręki lub dłoni. Bardzo istotnym aspektem badania jest zebranie informacji na temat tego czy i w jaki sposób rozwiązania w zakresie protetyki i dostosowanych sprzętów sportowych mogą wpływać na aktywność fizyczną. Mamy nadzieję, że badania przyczynią się w przyszłości na powstanie narzędzi lub protez do uprawiania sportu. Planowane rozwiązanie ma się wyróżniać na tle konkurencji pod względem dopasowania do zróżnicowanej grupy osób z różnego typu wrodzonymi wadami dłoni (w myśl filozofii Design for All) oraz pod względem estetycznym nie tylko w kategoriach koloru, kształtu, stylistyki czy ogólnie możliwości personalizacji, ale postrzegania go jako części ciała/przedłużenia ciała. Projekt pod kierownictwem dr Anity Basińskiej i współpracy mgr Doroty Kabały jest koordynowany przez Piotra Ciszaka Brokera Innowacji w zespole CTW.

Grupa docelowa: Rozwiązanie przeznaczone jest dla osoby z wrodzoną wadą dłoni, która chce uprawiać sport.

Czas realizacji projektu: Czas trwania rekrutacji - do 15 kwietnia 2021 roku.

Festiwal Górnolotni 2022- Spotkania ludzi gór w Tarnowie

Organizator: Centrum Sztuki Mościce

Strona internetowaGórnolotni 2022

Kontakt: Agnieszka Szura; tel: 14 633 46 10, e-mail: a.szura@csm.tarnow.pl

Grafika z napisem Górnolotni spotkania ludzi gór 4 6 lutego. Czarne tło. Po lewej zarys głowy, zamiast włosów – zarys gór. Na dole ośnieżone szczyty gór.Cel projektu: Festiwal od ponad 10 lat przyciąga miłośników przygody, adrenaliny i ambitnych wyzwań. Tutaj najwybitniejsi na świecie wspinacze, himalaiści, biegacze górscy, skialpiniści, pisarze i filmowcy spotykają się by opowiedzieć swoje historie. Gośćmi festiwalu będą: Rafał Wierzbicki, Maciek Hawrylak, Krzysztof Wielicki, Filip Babicz, Łukasz Łagożny i Michał Kochańczyk. Miło nam poinformować, że tegoroczna edycja festiwalu Górnolotni 2022- Spotkania ludzi gór w Tarnowie (która odbędzie się w dniach 4-6 lutego 2022) jest przyjazna osobom z niepełnosprawnościami.

 • wszystkie spotkania będą tłumaczone na PJM (tłumacz migowy będzie po prawej stronie sceny, prosimy o wybieranie miejsc z przodu i z prawej strony - 20, 21, 22, 23, 24 w rzędach 1-8),
 • sala wyposażona jest w pętlę indukcyjną (znajduje się ona w rzędach 7 i 8, miejsca 1-15),
 • filmy będą wyświetlane z polskimi napisami, oprócz filmu #TO_BE,
 • nasz budynek i sala widowiskowa są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - https://csm.tarnow.pl/dostepnosc

 

Grupa docelowa: miłośnicy gór, podróżnicy, osoby zainteresowane tematyką górską, osoby z niepełnosprawnościami

Czas realizacji projektu:4 – 6 lutego 2022

"Mam POWER. Mam pracę"

Organizator: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Strona internetowahttps://mamprace.kolping.pl/

Kontakt: Małgorzata Maj; tel: 500 418 580, e-mail: mmaj@kolping.pl

plakat Mam power. Mam pracę - rekrutacja do projektuCel projektu: Projekt „Mam Power mam prace” skierowany jest do osób do 29 roku życia, którzy uczą się lub pracują na terenie miasta Krakowa. Projekt ten proponuje szeroki wachlarz możliwości, których wykorzystanie przyczyni się do wzmocnienia potencjału zawodowego osób, które chciałyby wzmocnić swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wyboru jednej ze ścieżek rozwoju, tj. podniesienia kompetencji poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, nabywania doświadczenia zawodowego w trakcie stażu. Informacje o projekcie dostępne są również na naszej stronie internetowej: https://mamprace.kolping.pl/ oraz pod numerem telefonu: stacjonarnego: 12 418 77 67 lub kom. 500 418 580. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Grupa docelowa: Osoby, które:

 • mieszkają lub uczą się w Krakowie
 • niepracujące, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • w wieku 15- 29 lat

Czas realizacji projektu:01.10.2020r. - 30.06.2023 r.

Jak pomóc pracownikom administracji państwowej we wdrażaniu zasad dostępności cyfrowej ?

Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pion Spraw Studenckich AGH - Biuro ds.Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Studia podyplomowe: User Experience & Product Design AGH 

Zdjęcie przedstawia fragment klawiatury komputerowej. Na jednym z przycisków klawiatury umieszczony jest symbol, piktogram przedstawiający osobę niewidomą lub słabowidzącą. Widoczny jest także fragment palca dłoni, który naciska wyróżniony przycisk.

Strona internetowahttp://ux.agh.edu.pl/

Kontakt: Marcin Szot, tel: 696433902, e-mail: marcinszot8@gmail.com

Cel projektu: Jesteśmy studentami studiów podyplomowych User Experience & Product Design na AGH. Obecnie pracujemy nad poprawą dostępności cyfrowej wśród pracowników administracyjnych uczelni publicznych.W ramach tego projektu przygotowaliśmy poufną ankietę.
Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna, pomoże nam w tworzeniu produktu, który ułatwi życie studentom z niepełnosprawnością. 
Link do ankiety.

Grupa docelowa: Pracownicy administracyjni uczelni państwowych. 

Czas realizacji projektu: czas ankietowania to 1 miesiąc od chwili ogłoszenia. 

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami

Organizator: Poznań Biznes Partner

Strona szkolenia z zakładania i prowadzenia DG

Kontakt: Małgorzata Michalska-Dudek, tel. 61 878 4795, e-mail: ods@um.poznan.pl

Cel projektu:

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie będzie tłumaczone przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Szkolenie odbędzie się online za pomocą platformy ZOOM.

Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnościami planujące założenie działalności gospodarczej

Czas realizacji projektu: Termin szkolenia 27 października 2021, godz. 10:00 – 13:00

Grafika przedstawia dwie skrzyżowane chochelki i tekst: Cykl warsztatów kulinarnych “Chochla” Kraków, 2021Integracyjne warsztaty kulinarne “Chochla” - 3.10.2021 warsztaty dedykowane osobom poruszającym się za pomocą wózka

Organizator: Świstak Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Strona warsztatów na Facebook

Kontakt: Beata Bąba, tel. 518 515 052, e-mail: centrum.betula@gmail.com

Cel projektu:

Warsztaty mają na celu edukację kulinarną i integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
W programie:
Część teoretyczna z dietetykiem - zalecenia żywieniowe; jak komponować posiłki.
Część ruchowa z fizjoterapeutą i trenerem - taniec, pilates.
Część warsztatowa - własnoręczne przygotowywanie posiłków przez uczestników pod okiem kucharza i dietetyka
Część integracyjna - prezentacja uczestników, ich organizacji i projektów.

Grupa docelowa: Na warsztaty dnia 3.10.2021 zapraszamy: osoby poruszające się za pomocą wózka, ich rodziny, przyjaciół, przedst. org. pozarządowych a także wolontariuszom z woj. małopolskiego. Udział jest bezpłatny

Czas realizacji projektu: Warsztaty: 03.10.2021, start: godz 9:00. Rekrutacja: do 01.10.2021, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Specjalista ds. Obsługi Klienta z j. bułgarskim

Organizator: Fundacja Biznes Bez Barier

Strona Fundacji Biznes Bez Barier

Kontakt: Martyna Mokrzycka, tel. 731 400 006, e-mail: rekrutacja@biznesbezbarier.org

Cel projektu:

Fundacja Biznes Bez Barier poszukuje do krakowskiej siedziby naszego klienta Specjalistę ds. Obsługi Klienta z j. bułgarskim Będziesz m.in.: • obsługiwał zapytania Klientów i reklamacje, • przedstawiał telefonicznie i mailowo oferty i promocje, itp. Wymagania: • znajomość j. bułgarskiego - poziom C1 i angielskiego poziom B2, • preferowane wykształcenie wyższe licencjackie, • doświadczenie w Obsłudze Klienta (dodatkowy atut), • mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnoprawności. Oferujemy m.in.: • umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną i zniżki na paliwo.

CV prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@biznesbezbarier.org z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Biznes bez Barier moich danych osobowych w celu wykorzystania w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz w celu informowania o ofertach pracy na zasadach określonych w Polityce RODO: http://biznesbezbarier.org/politykaPrywatnosci.

Grupa docelowa: -

Czas realizacji projektu: 17.10.2021-17.12.2021

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży z j. czeskim /słowackim

Organizator: Fundacja Biznes Bez Barier

Strona Fundacji Biznes Bez Barier

Kontakt: Martyna Mokrzycka, tel. 731 400 006, e-mail: rekrutacja@biznesbezbarier.org

Cel projektu:

Fundacja Biznes Bez Barier poszukuje do krakowskiej siedziby naszego klienta Specjalistę ds. Wsparcia Sprzedaży z j. czeskim /słowackim Będziesz m.in.: • prowadził rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową z klientami, • promował i wyjaśniał klientom Ofertę Wartości dla Klienta. Wymagania: • znajomość j. czeskiego lub słowackiego poziom C1 i angielskiego poziom B2, • umiejętność efektywnej komunikacji z Klientami i zmysł sprzedażowy • mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnoprawności. Oferujemy m.in.: • umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną i zniżki na paliwo.

CV prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@biznesbezbarier.org z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Biznes bez Barier moich danych osobowych w celu wykorzystania w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz w celu informowania o ofertach pracy na zasadach określonych w Polityce RODO: http://biznesbezbarier.org/politykaPrywatnosci.

Grupa docelowa: -

Czas realizacji projektu: 17.10.2021-17.12.2021

Badanie oczekiwań i potrzeb osób słabowidzących i niewidomych wobec usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczonych w formie stacjonarnej i zdalnej

Organizator: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Formularz ankiety "Badanie oczekiwań i potrzeb osób słabowidzących i niewidomych wobec usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczonych w formie stacjonarnej i zdalnej"

Kontakt: Katarzyna Binder-Olibrowska, tel. 662 585 476, e-mail: katarzyna.binder@umed.lodz.pl

Cel projektu:

Analiza pozyskanych danych pozwoli uzyskać istotną wiedzę na temat świadczenia usług zdrowotnych dla dorosłych osób słabowidzących i niewidomych przez poradnie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, a w efekcie zaplanować działania podnoszące ich jakość.

Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku, od 18 r.ż.

Czas realizacji projektu: Czerwiec 2021 r.

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III”

Organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Strona projektu Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III”

Kontakt: Joanna Skowron, tel. 607 498 230, e-mail: Joanna.Skowron@firr.org.pl

Cel projektu:

Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy, rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych poprzez udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Grupa docelowa: Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Czas realizacji projektu: 1.04.2021 – 31.03.2022

Wdrażanie zasad dostępności cyfrowej przez pracowników administracji państwowej

Organizator: Marcin Kosiński

Kontakt: Marcin Kosiński, tel. 500 390 777, e-mail: kosinski@student.agh.edu.pl

Cel projektu:

W ramach studiów podyplomowych na AGH w Krakowie, tworzymy projekt dotyczący wdrażania dostępności cyfrowej na uczelniach państwowych. Naszym celem jest stworzenie optymalnego rozwiązania dla pracowników administracji. Chcielibyśmy przeprowadzić rozmowę online, która powinna potrwać około 40 - 60 minut. Poniżej znajduje się link do ankiety, która posłuży nam do przeprowadzenia wywiadu, wypełnienie jej zajmie tylko chwilę. Całość badania jest anonimowa.

Link do ankiety Wdrażanie zasad dostępności cyfrowej przez pracowników administracji państwowe 

Grupa docelowa: Pracownicy administracyjni uczelni państwowej. Pracownicy dziekanatów, obsługa finansowo-księgowa, kadry, administratorzy stron www, dział promocji, dział zamówień publicznych itd.

Czas realizacji projektu: 31.05.2021

Płatne staże oraz szkolenia finansowanie ze środków Unii Europejskiej

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona Fundacji Sustinae

Kontakt: Agnieszka Karcz, tel. 695 130 060, e-mail: Agnieszka.karcz@fundacjasustinae.org

Cel projektu:

Jesteś osobą posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności? Szukasz pracy, ale masz niewystarczające kwalifikacje lub brakuje Ci doświadczenia? Chciałabyś/chciałbyś zdobyć nowy zawód? Fundacja Sustinae zaprasza osoby w wieku 15-29 lat do skorzystania z bezpłatnego programu rozwoju kariery - "Young POWER. Siła młodych na krakowskim rynku pracy!", finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami- możesz tylko zyskać!

Obecnie szukamy osób chcących rozwijać się w kierunku:

 • Pracownika biurowego
 • Administratora stron internetowych
 • Administratora baz danych
 • Programisty Front-end-developer
 • Magazyniera z obsługą wózków widłowych
 • Operatora i mechanika koparko ładowarki
 • Sprzedawcy- kasjera

Wymagania formalne (należy spełnić łącznie poniższe kryteria):

 1. 15-29 lat
 2. osoba zamieszkała lub ucząca się w Krakowie (w przypadku osoby uczącej się jedynie osoba ucząca się w formie wieczorowej lub zaocznej)
 3. osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy (obowiązkowo na czas kwalifikacji i pierwszego spotkania) lub osoba pracująca będąca imigrantem, reemigrantem bądź osobą odchodzącą z rolnictwa i ich rodziny
 4. osoba nieuczestnicząca w projekcie aktywizacji zawodowej ze środków Unii Europejskiej.

Dlaczego warto? Co zyskasz? Finałem programu będzie dla Ciebie podjęcie zatrudnienia! A żeby przyspieszyć ten proces możesz skorzystać z dostępnych narzędzi:

 1. Wsparcia pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia przez cały okres trwania programu | Monitoring ofert pracy pod kątem aspiracji i kompetencji Uczestnika
 2. Wsparcie w procesie rekrutacji | Negocjacja warunków zatrudnienia
 3. Możliwość realizacji szkoleń /kursów pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji**. Gwarantowane stypendium szkoleniowe!
 4. W przypadku braku doświadczenia zawodowego możliwość realizacji płatnego 3-miesięcznego stażu.
 5. Wsparcie doradcy zawodowego w wyznaczeniu i zaplanowaniu ścieżki kariery
 6. W zależności od indywidualnych potrzeb: pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, psychologa, tłumacza języka i inne.

**Zakres szkoleń dostępnych w ramach projektu:

 • Administrator stron internetowych
 • Administrator baz danych
 • Programista Front-end-developer
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych
 • Operator i mechanika sprzętu robót ziemnych- koparko ładowarki
 • Sprzedawca- kasjer
 • Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta- recepcjonista- obsługa biura

Zgłoszenia: Prosimy o wysłanie aplikacji lub informacji o sobie na maila: projekt@fundacjasustinae.org W razie pytań zapraszamy do kontaktu: + 48 695 130 060. Więcej informacji o proj. „Young POWER. Siła młodych na krakowskim rynku pracy” na stronie www.fundacjasustinae.org lub na Instagramie https://www.instagram.com/fundacjasustinae/ Rekrutacja do programu trwa do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie! Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej. Zapraszamy!

Grupa docelowa: Studenci studiów niestacjonarnych do 29. roku życia

Czas realizacji projektu: 06.2020 – 06.2023

Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych Beneficjentów!

Organizator: Fundacja Poland Business Run

Strona WWW Fundacji Poland Business Run

Kontakt: Klaudia Kaniewska, tel. 504 458 979 (wtorek-piątek, 11.00-15.00), e-mail: k.kaniewska@polandbusinessrun.pl

Cel projektu:

Kolejne osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona Beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Można starać się o dofinansowanie do zakupu protezy, sprzętu ortopedycznego, rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych konsultacji medycznych, czy też pomocy psychologicznej.
Wypełnij, wydrukuj, podpisz wniosek i wraz z załącznikami wyślij pocztą na adres Fundacji.

Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Czas realizacji projektu: rok 2021