Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo,
Nazywam się Anna Pieczka, jestem doktorantką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach pracy doktorskiej prowadzę badania nad zachowaniami informacyjnymi podejmowanymi przez osoby niepełnosprawne w odniesieniu do informacji prawnej.

Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do udziału w badaniu dotyczącym sposobów pozyskiwania informacji prawnych. Badanie składa się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich weźmiecie Państwo udział w spotkaniu trwającym około 2h, w ramach którego będziecie Państwo proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do indywidualnych doświadczeń związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem informacji o charakterze prawnym, jak również o wykonanie ćwiczeń komputerowych. Drugi etap badania polegać będzie na samodzielnym monitorowaniu wskazanych zachowań informacyjnych (określonych w etapie pierwszym). Informacje o nich gromadzone będą mailowo w cotygodniowych odstępach (całość monitoringu potrwa maksymalnie miesiąc).

Po zakończonym badaniu przysługuje Państwu wynagrodzenie w wysokości 150 złotych.

Zaproszenie skierowane jest do osób z niepełnosprawnością (zarówno do studentów i doktorantów, jak i do osób nieposiadających wyższego wykształcenia), które nie są specjalistami w zakresie prawa (zaproszenie nie dotyczy pracowników UJ). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniach proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: ania.pieczka@doctoral.uj.edu.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 maja 2019 roku.

Z wyrazami szacunku,
Anna Pieczka

 

Logotyp z napisem „Okrywam kompetencje podejmuję inicjatywy”„ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY”

Organizator: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Strona WWW

Kontakt: Agnieszka Dudka 608 894 365, 12 411 05 24

Opis:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności zarządzania karierą – będących kluczowymi i niezwykle cenionymi przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.
Zostanie on osiągnięty poprzez opracowanie i realizację zindywidualizowanej ścieżki rozwoju uczestnika w projekcie obejmującej:  coaching kariery, szkolenia z komunikacji, w tym komunikacji międzykulturowej, warsztaty Desing Thinking, wsparcie opiekuna rozwoju, udział w inicjatywach wolontariackich i projektach społecznych.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 - 29 lat, mieszkających w Małopolsce, w tym studentów i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czas trwania: Przewidywany czas uczestnictwa w projekcie to 6-9 miesięcy.

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III

Organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kontakt: Joanna Skowron 663 000 038

Opis:

Cel projektu
•    zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
•    udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
•    zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Grupa docelowa: Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które chcą podjąć aktywność zawodową oraz znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Projekt skierowany jest głownie do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

Czas trwania: 01.04.2019-31.03.2020

Oferta pracy

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych obecnie poszukuje kandydatów na stanowiska:

Analityk KYC - z językiem angielskim

Analityk IT z językiem francuskim

Analityk IT z językiem niemieckim

Ekspert ds. AML z językiem francuskim

Firma posiada również oferty pracy zdalnej. Szczegóły na stronie:

https://obpon.pl/article/198783/show.html

 

Zaproszenie do udziału w charakterze jurora lub wykonawcy - teatralnych inscenizacji ubiegania się o pracę. W ramach włączania społecznego grup zmarginalizowanych: niepełnosprawnych, bezrobotnych, stygmatyzowanych.

Organizator: The Union of Associations MULTIKULTURA
Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA
PIC 948583177
Ul. Stańczyka 22/122, 30-126 Kraków, Poland
tel: 0048- 505181903

Strona WWW

Kontakt: Andrzej Białko 505 181 903

Opis:

Projekt opiera się na słynnej metodzie prezentacji, tak zwanej "pitching", czyli metodzie krótkiej prezentacji, która jest zwykle stosowana w biznesie i służy szybkiej prezentacji osoby, projektu lub organizacji. Sama metoda ogranicza "pitch" (pitching pomysłu) do bardzo krótkiego czasu (3 minuty lub mniej, co pomaga nauczyć się, jak zaprezentować siebie, swój projekt lub organizację w sposób interesujący i aktywny. Kluczowe znaczenie mają umiejętności teatralne i aktorskie, ponieważ osoby, które nie posiadają takich umiejętności, mają trudności z zaprezentowaniem się potencjalnym pracodawcom, a gdy dodamy negatywne uprzedzenia, których ludzie z grup marginalizowanych doświadczają na rynku pracy - te wady stają się nie do pokonania.

Grupa docelowa: Być może zachętą do udziału studentów i nauczycieli będzie możliwość kolejnych prezentacji na wyjazdach zagranicznych na które zostaną zaproszeni.

„Sprawni w pracy”

Organizator: Fundacja Integracja

Strona WWW

Kontakt: Kamila Dobrusin 505 602 848

Opis:

Celem serwisu aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz edukacja pracodawców w zakresie zatrudniania w/w osób.

Grupa docelowa: Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

„Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW

Kontakt: Aneta Duch 883 340 209

Opis:

Celem projektu jest wsparcie 150 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji Uczestnika poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez realizację płatnego 4-miesięcznego stażu. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dodatku motywacyjnego w wysokości 400 zł/miesiąc przez cały okres udziału w programie.

Grupa docelowa: Studenci ostatniego roku studiów I, II, III, podyplomowych Absolwenci (uzyskany dyplom w ciągu ostatnich 2 lat) Uzyskane absolutorium (w ciągu ostatnich 2 lat) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Czas trwania: 11 październik 2018- 30 września 2020

Life coaching osób z fizyczną niepełnosprawnością

Organizator: Maciej Pasowicz (psycholog, life coach, wykładowca, doktorant w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ)

Kontakt: Maciej Pasowicz 695 608 826

Opis:

Celem projektu doktorskiego jest zweryfikowanie użyteczności coachingu jako metody rehabilitacji psychologicznej osób z fizyczną niepełnosprawnością. W ramach badań osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z 6 indywidualnych sesji coachingu. Temat spotkań ustala za każdym razem osoba biorąca udział w projekcie.
Spotkania odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Zgłoszenia należy kierować na maciej.pasowicz@doctoral.uj.edu.pl

Grupa docelowa: Osoby z fizyczną/ruchową niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) w wieku od 18 do 40 lat.

Czas trwania: październik 2018 – grudzień 2019

Innowacyjne szkolenie dla nauczycieli klas integracyjnych, wielokulturowych

Organizator: Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA

Strona WWW

Kontakt: Andrzej Białko 505 181 903

Opis:

Szkolenie o edukacji integracyjnej oraz przekazanie narzędzi e-Learningowych  
Szkolenie koncentruje się na dwóch głównych aspektach:

1. Międzynarodowe działania podnoszące świadomość na temat integracji, wielokulturowości, i różnorodności.

2. Metodologia CLIM (nauka kolektywna w klasach integracyjnych, wielokulturowych) do zastosowania na zajęciach.

Zaprezentowany zostanie system E-learning realizujący następujące cele:

- Wyposażenie nauczycieli w odpowiednie umiejętności i kompetencje poprzez opracowanie innowacyjnego szkolenia opartego na zarządzaniu integracją, w klasach;
- Stworzenie bezpiecznego, integracyjnego, akceptującego i skutecznego środowiska uczenia się dla wszystkich;
- Zwiększenie świadomości problemów globalnych poprzez wzmacnianie świadomości międzykulturowej;
- Zachęcanie do krytycznego myślenia i zapobiegania uprzedzeniom i dyskryminacji wśród uczniów.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz narzędzie E-Learning edukacji integracyjnej do zastosowania w klasach.

Grupa docelowa: Nauczyciele, studenci i absolwenci

Czas trwania: 03.10.2018

Logo projektu "Głucha mama na rynku pracy"Badanie ankietowe - Głucha Mama na rynku pracy

Organizator: „Między Uszami” Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka

Strona WWW

Kontakt: Tomasz Mazurek

Opis:

Badanie ankietowe jest realizowane w ramach projektu „Głucha Mama na rynku pracy”, skierowanego do kobiet niesłyszących, powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a także do kobiet głuchych planujących potomstwo i chcących poznać ich prawa w okresie ciąży i po niej. Badanie składa się z 5 części, jest anonimowe i nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. Każde z pytań zostało przedstawione także na filmie w PJM.

Grupa docelowa: Pełnoletnie Głuche Kobiety, a zwłaszcza Głuche Matki z całej Polski

Czas trwania: Ankieta będzie aktywna do 14 września 2018 r.