Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

„Rodzina o jakiej marzę” – młodzi dorośli wobec rodziny i partnerów życiowych

Organizator:Instytut Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Odnośnik do ankiety

Kontakt:Małgorzata Zaborniak-Sobczak, tel. 601 886 536, e-mail: gosiazs@ur.edu.pl

Cel projektu:

Celem badania sondażowego w grupie młodych dorosłych (studentów) jest poznanie preferowanego modelu rodziny oraz akceptowanego przez nich typu partnera życiowego, następnie wyjaśnienie relacji pomiędzy niepełnosprawnością młodych dorosłych a preferowanym przez nich modelem rodziny i akceptowanym typem partnera życiowego.

Grupa docelowa: zróżnicowana grupa studentów, w tym różnych kierunków, studenci z niepełnosprawnością

Czas realizacji projektu: do końca lutego 2021

BADANIE PROFILAKTYKI OKULISTYCZNEJ

Organizator:Studenci Zarządzania Publicznego – badanie w ramach przedmiotu Badania w działaniu.

Odnośnik do ankiety

Kontakt:Patrycja Słaby, tel. 664 453 539, e-mail: slaby.pati@gmail.com

Cel projektu:

Jesteśmy studentami studiów II – go stopnia na kierunku Zarządzanie Publiczne. W ramach przedmiotu “Badania w działaniu”, realizujemy projekt, którego głównym celem jest uzyskanie informacji dotyczących stosowania profilaktyki okulistycznej wśród osób na co dzień pracujących przed ekranem monitora. Ankieta będzie pomocna w tworzeniu rekomendacji mających na celu zapobieganie powstawaniu wad wzroku, tym samym zwiększając komfort życia codziennego. Badania mają charakter dobrowolny i anonimowy.

Grupa docelowa: Kwestionariusz skierowany jest do studentów.

Czas realizacji projektu: Badanie prowadzone do końca semestru – 20 stycznia 2021r.

„Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

Organizator: Amd Group Michał Drymajło

Strona WWW AMD Group

Kontakt: Anita Pacyna, tel. 696 562 905, e-mail: zwskmalopolska@gmail.com

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz podniesienie kompetencji u osób w wieku 15-29 lat, które pozostają bez pracy, w tym wśród osób niepełnosprawnych

Kto może skorzystać z projektu?

Osoby niepełnosprawne w wieku 15-29 lat, które nie pracują oraz uczą się zaocznie

Czas realizacji projektu:01.08.2020-29.11.2020

Nauka bez Barier plakat Nauka bez barier, przedstawia młodą, uśmiechniętą studentkę w okularach. Dodatkowo na grafice znajdują się grafiki symbolizujące osoby z niepełnosprawnością, środowiska akademickie i uczelnie oraz przedsiębiorców. Na plakacie znajduje się również adres strony internetowej www.stopbarierom.pl, logo projektu oraz logotypy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu Dialog.

Organizator: Fundacja Neuron Plus

Strona WWWwww.stopbarierom.pl

Kontakt: Patrycja Jankowska-Miller, tel. 535 203 296, e-mail: patrycja.jankowska-miller@neuronplus.pl

Cel projektu:

 • Zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla osób z niepełnosprawnością;
 • Propagowanie idei likwidacji barier w szkolnictwie wyższym i przestrzeni akademickiej wobec osób z niepełnosprawnością;
 • Aktywizacja osób z niepełnosprawnością do korzystania z ofert nauki i szkolnictwa wyższego;
 • Zachęcanie uczelni wyższych do rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej i naukowej, nie tylko dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale również dla osób nieposiadających orzeczenia – przewlekle chorych, dotkniętych nagłą chorobą, zespołem Aspergera czy dysleksją;
 • Informacja i edukacja osób z niepełnosprawnością o rozwiązaniach oferowanych przez uczelnie wyższe;
 • Komercjalizacja dorobku naukowego zespołów z udziałem osób z niepełnosprawnością
 • Budowa pozytywnego wizerunku polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Kto może skorzystać z projektu?

 • Osoby niepełnosprawne o trwałym orzeczeniu o niepełnosprawności;
 • Osoby niepełnosprawne nieposiadające orzeczonego stopnia niepełnosprawności np. przewlekle chore czy dotknięte nagłą chorobą;
 • Osoby z różnego typu zaburzeniami np. zespołem Aspergera czy dysleksją;
 • Uczelnie wyższe, w tym kadra akademicka i pełnosprawni studenci;
 • Przedsiębiorcy zainteresowani komercjalizacją działalności B+R ośrodków naukowych
 • Szeroko rozumiane społeczeństwo.

Czas realizacji projektu: Do końca grudnia 2020 roku. 

Prośba o wzięcie udziału w badaniu

Szanowni Państwo,

jestem studentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach mojej pracy magisterskiej przeprowadzam badanie dotyczące aktywności sportowej lub jej braku u osób z niepełnosprawnością fizyczną i osób pełnosprawnych fizycznie. Badanie jest krótkie, przyjemne, służy dobrym celom. Badam osoby niepełnosprawne fizycznie i pełnosprawne. Badam osoby aktywne fizycznie i nieaktywne.Badam osoby ćwiczące sporty ryzykowne (np. kickboxing, boks, wspinaczka górska) i mniej ryzykowne (np. koszykówka, pływanie, rower).
 
Proszę o wypełnienie krótkiego formularza: Link do formularza

Jeśli macie Państwo kontakt z osobami niepełnosprawnymi w swoim otoczeniu, proszę o przekazanie im linku do badania.

Czas trwania: 23.07.2020 - 31.10. 2020 

Kontakt: Ewelina Bońska, tel. 513 688 590, e-mail: ewelinabonska@wp.pl

Informacja dla studentów - dofinansowanie PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd”

Organizator: PFRONlogo Systemu Obsługi Wsparcia PFRON

Strona www PFRON

Kontakt: Joanna Kołdras, tel. 123121427

Opis:

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu, wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/ 

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do złożenia wniosku! Bez wychodzenia z domu, bez kolejek  i bez barier.

SOW – System Obsługi Wsparcia

W bieżącym roku PFRON znacząco ułatwił osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/ Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

- uzyskanie informacji,

- wypełnienie wniosku,

- podpisanie i złożenie wniosku,

- dokonanie uzupełnień,

- zapoznanie się ze wzorem umowy,

- rozliczenie dofinansowania.

Koronawirus - zaświadczenia z uczelni

Nawiązując do  sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudnościami w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie informujemy, że  realizatorzy programu mają kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Natomiast warunki przekazania dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu, określone są w umowie dofinansowania. PFRON przypomina - dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia może być wypłacony wtedy, gdy Wnioskodawca wypełni zobowiązania umowne w tym zakresie. Konieczne jest przedłożenie przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru objętego dofinansowaniem. Uznanie zaliczenia semestru odbywa się na podstawie udokumentowanej informacji o frekwencji (uczestnictwie w zajęciach) lub potwierdzającej, że uczeń/student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem np. poprzez wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informację o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp. Źródłem informacji o zaliczeniu semestru może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp.

PFRON przypomina również, iż zgodnie z nowymi zasadami programu Aktywny Samorząd w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców - w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku znajduje się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

Oddział Małopolski PFRON zachęca do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Czas trwania: do 31 marca 2020 r.

Źródło: Małopolski Oddział PFRON

Projekt pt. „Kierunek samodzielność”.

Organizator: Fundacja Heros

Strona WWW Fundacji Heros

Kontakt: Karolina Sikora 793 243 869

Opis:

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w obecnie realizowanym projekcie rehabilitacyjnym pt. „Kierunek samodzielność”.

Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania przede wszystkim z:

• BEZPŁATNYCH zabiegów rehabilitacyjnych
• aktywnych form spędzania wolnego czasu, m.in. wyjść do teatru, kina, muzeum, na kręgle

Oferta skierowana jest do osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• będących w wieku aktywności zawodowej,
• pozostających bez zatrudnienia, w tym nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy.
• osoby zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu! :)

Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Grupa docelowa: 

Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim.

Czas trwania: Projekt trwa do 31.03.2020r.

„Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW Fundacji Sustinae

Kontakt: Aneta Duch 883 340 209

Opis:

Celem projektu jest wsparcie 150 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji Uczestnika poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez realizację płatnego 4-miesięcznego stażu. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dodatku motywacyjnego w wysokości 400 zł/miesiąc przez cały okres udziału w programie.

Grupa docelowa: 

Studenci ostatniego roku studiów I, II, III, podyplomowych
Absolwenci  (uzyskany dyplom w ciągu ostatnich 5 lat)
Uzyskane absolutorium (w ciągu ostatnich 5 lat)
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Czas trwania: 1 październik 2019- 30 września 2020

„Kierunek-Samodzielność”

Organizator: Fundacja Heros

Strona WWW Fundacji Heros

Kontakt: Karolina Sikora 793-243-869

Opis:

Projekt ma na celu przyczynienie się do nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
•    Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne z fizjoterapeutą;
•    Wsparcie aktywności społecznej – udział w wydarzeniach kulturalnych, wyjścia do kina, teatru;
•    Spotkania z psychologiem;
•    Warsztaty w ramach Grupy Środowiskowego Wsparcia.
Udział we wszystkich działaniach projektowych jest bezpłatny!

Grupa docelowa: Osoby pełnoletnie posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkujące na terenie województwa i pozostające bez zatrudnienia.

Czas trwania: Listopad-grudzień 2019

Logotyp z napisem „Okrywam kompetencje podejmuję inicjatywy”„ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY”

Organizator: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Strona WWW plineu.org

Kontakt: Agnieszka Dudka 608 894 365, 12 411 05 24

Opis:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności zarządzania karierą – będących kluczowymi i niezwykle cenionymi przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.
Zostanie on osiągnięty poprzez opracowanie i realizację zindywidualizowanej ścieżki rozwoju uczestnika w projekcie obejmującej:  coaching kariery, szkolenia z komunikacji, w tym komunikacji międzykulturowej, warsztaty Desing Thinking, wsparcie opiekuna rozwoju, udział w inicjatywach wolontariackich i projektach społecznych.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 - 29 lat, mieszkających w Małopolsce, w tym studentów i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czas trwania: Przewidywany czas uczestnictwa w projekcie to 6-9 miesięcy.

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III

Organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kontakt: Joanna Skowron 663 000 038

Opis:

Cel projektu
•    zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
•    udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
•    zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Grupa docelowa: Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które chcą podjąć aktywność zawodową oraz znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Projekt skierowany jest głownie do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

Czas trwania: 01.04.2019-31.03.2020

Oferta pracy

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych obecnie poszukuje kandydatów na stanowiska:

Analityk KYC - z językiem angielskim

Analityk IT z językiem francuskim

Analityk IT z językiem niemieckim

Ekspert ds. AML z językiem francuskim

Firma posiada również oferty pracy zdalnej. Szczegóły na stronie:

https://obpon.pl/article/198783/show.html

 

Zaproszenie do udziału w charakterze jurora lub wykonawcy - teatralnych inscenizacji ubiegania się o pracę. W ramach włączania społecznego grup zmarginalizowanych: niepełnosprawnych, bezrobotnych, stygmatyzowanych.

Organizator: The Union of Associations MULTIKULTURA
Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA
PIC 948583177
Ul. Stańczyka 22/122, 30-126 Kraków, Poland
tel: 0048- 505181903

Strona WWW zaproszenie

Kontakt: Andrzej Białko 505 181 903

Opis:

Projekt opiera się na słynnej metodzie prezentacji, tak zwanej "pitching", czyli metodzie krótkiej prezentacji, która jest zwykle stosowana w biznesie i służy szybkiej prezentacji osoby, projektu lub organizacji. Sama metoda ogranicza "pitch" (pitching pomysłu) do bardzo krótkiego czasu (3 minuty lub mniej, co pomaga nauczyć się, jak zaprezentować siebie, swój projekt lub organizację w sposób interesujący i aktywny. Kluczowe znaczenie mają umiejętności teatralne i aktorskie, ponieważ osoby, które nie posiadają takich umiejętności, mają trudności z zaprezentowaniem się potencjalnym pracodawcom, a gdy dodamy negatywne uprzedzenia, których ludzie z grup marginalizowanych doświadczają na rynku pracy - te wady stają się nie do pokonania.

Grupa docelowa: Być może zachętą do udziału studentów i nauczycieli będzie możliwość kolejnych prezentacji na wyjazdach zagranicznych na które zostaną zaproszeni.

„Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW Fundacji Sustinae

Kontakt: Aneta Duch 883 340 209

Opis:

Celem projektu jest wsparcie 150 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji Uczestnika poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez realizację płatnego 4-miesięcznego stażu. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dodatku motywacyjnego w wysokości 400 zł/miesiąc przez cały okres udziału w programie.

Grupa docelowa: Studenci ostatniego roku studiów I, II, III, podyplomowych Absolwenci (uzyskany dyplom w ciągu ostatnich 2 lat) Uzyskane absolutorium (w ciągu ostatnich 2 lat) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Czas trwania: 11 październik 2018- 30 września 2020

Life coaching osób z fizyczną niepełnosprawnością

Organizator: Maciej Pasowicz (psycholog, life coach, wykładowca, doktorant w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ)

Kontakt: Maciej Pasowicz 695 608 826

Opis:

Celem projektu doktorskiego jest zweryfikowanie użyteczności coachingu jako metody rehabilitacji psychologicznej osób z fizyczną niepełnosprawnością. W ramach badań osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z 6 indywidualnych sesji coachingu. Temat spotkań ustala za każdym razem osoba biorąca udział w projekcie.
Spotkania odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Zgłoszenia należy kierować na maciej.pasowicz@doctoral.uj.edu.pl

Grupa docelowa: Osoby z fizyczną/ruchową niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) w wieku od 18 do 40 lat.

Czas trwania: październik 2018 – grudzień 2019