Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Prośba o wypełnienie ankiety skierowanej do studentów z niepełnosprawnością

Pan Roman Romanowski, student III roku pracy socjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prosi o wypełnienie ankiety, której wyniki mają posłużyć do napisania pracy licencjackiej na temat aktywności społecznych osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Osoby, które chciałyby pomóc w zebraniu materiału badawczego, proszone są o wypełnienie poniższego formularza:

LINK DO ANKIETY 

Prośba o wypełnienie ankiety skierowanej do studentów z niepełnosprawnością

W imieniu Pań Doroty Nowak i Ewy Rak, studentek II roku pracy socjalnej  na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, prosimy studentów z niepełnosprawnościami o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.  Dotyczy ona aktywności edukacyjnej w czasie pandemii i jest skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które kontynuują naukę po ukończeniu szkoły średniej. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Link do ankiety (formularz Google).

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail:dorota.nowak@student.upjp2.edu.pl lub ewa.rak@student.upjp2.edu.pl.
Opiekunem prowadzonych badań p. dr Barbara Sordyl-Lipnicka.

Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych Beneficjentów!

Organizator: Fundacja Poland Business Run

Strona WWW Fundacji Poland Business Run

Kontakt: Klaudia Kaniewska, tel. 504 458 979 (wtorek-piątek, 11.00-15.00), e-mail: k.kaniewska@polandbusinessrun.pl

Cel projektu:

Kolejne osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona Beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Można starać się o dofinansowanie do zakupu protezy, sprzętu ortopedycznego, rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych konsultacji medycznych, czy też pomocy psychologicznej.
Wypełnij, wydrukuj, podpisz wniosek i wraz z załącznikami wyślij pocztą na adres Fundacji.

Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Czas realizacji projektu: rok 2021

Dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnościami w polskich uczelniach wyższych

Organizator: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Formularz ankiety

Kontakt: Prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak, tel. 608 222 116, e-mail: aniaka@amu.edu.pl

Cel projektu:

Celem badań jest przedstawienie barier i ułatwień dla studentów z niepełnosprawnościami występujących na uczelniach wyższych w Polsce. Badania opierają się na analizie danych statystycznych, realizacji programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025 oraz badań ankietowych przeprowadzonych przy pomocy biur wsparcia osób z niepełnosprawnościami na wyższych uczelniach.

Grupa docelowa: Studenci z niepełnosprawnościami.

Czas realizacji projektu: 15.02.2021 -21.03.2021

Dołącz do platformy edukacyjnej projektu Sekson – o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową

Organizator: Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

http://www.sekson.pl

Kontakt: Żaneta Krysiak, tel. 514 357 632, e-mail: zkrysiak@fundacjaavalon.pl

Cel projektu:

Projekt Sekson, realizowany przez Fundację Avalon, to projekt eukacyjno-społeczny, którego celem jest obalanie stereotypów i mitów, związanych z seksualnością i rodzicielstwem osób z niepełnosprawnością ruchową. Powstał z potrzeby zmiany i chęci przełamywania społecznego tabu. W ramach projektu, organizowana jest co roku konferencja Sekson, stanowiąca forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie niepełnosprawności, seksualności i rodzicielstwa dla OzN i specjalistów. Dzielimy się wiedzą prowadząc portal edukacyjny http://www.sekson.pl, a także zwiększamy dostęp do usług medycznych dla OzN, tworząc Mapę Dostępności. Realnie wpływamy na sposób postrzegania osób z niepełnosprawnością. Platforma edukacyjna, do której współtworzenia zapraszamy, to miejsce, z którego czerpać wiedzę będą zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i specjaliści z zakresu ginekologii, urologii, fizjoterapii, psychologii i psychoterapii. Chcemy tworzyć bazę wiedzy poświęconą tematom niepełnosprawności, seksualności i rodzicielstwa. W ramach platformy chcemy publikować artykuły, wywiady, filmy, webinary.

Grupa docelowa: Zaproszenie kierujemy zarówno do specjalistów, ekspertów, wykładowców, jak i do studentów, zainteresowanych tematyką projektu.

Czas realizacji projektu: Zainteresowanych wsparciem naszej inicjatywy prosimy o kontakt do 30.04.2021 r.

„Rodzina o jakiej marzę” – młodzi dorośli wobec rodziny i partnerów życiowych

Organizator:Instytut Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Odnośnik do ankiety

Kontakt:Małgorzata Zaborniak-Sobczak, tel. 601 886 536, e-mail: gosiazs@ur.edu.pl

Cel projektu:

Celem badania sondażowego w grupie młodych dorosłych (studentów) jest poznanie preferowanego modelu rodziny oraz akceptowanego przez nich typu partnera życiowego, następnie wyjaśnienie relacji pomiędzy niepełnosprawnością młodych dorosłych a preferowanym przez nich modelem rodziny i akceptowanym typem partnera życiowego.

Grupa docelowa: zróżnicowana grupa studentów, w tym różnych kierunków, studenci z niepełnosprawnością

Czas realizacji projektu: do końca lutego 2021

BADANIE PROFILAKTYKI OKULISTYCZNEJ

Organizator:Studenci Zarządzania Publicznego – badanie w ramach przedmiotu Badania w działaniu.

Odnośnik do ankiety

Kontakt:Patrycja Słaby, tel. 664 453 539, e-mail: slaby.pati@gmail.com

Cel projektu:

Jesteśmy studentami studiów II – go stopnia na kierunku Zarządzanie Publiczne. W ramach przedmiotu “Badania w działaniu”, realizujemy projekt, którego głównym celem jest uzyskanie informacji dotyczących stosowania profilaktyki okulistycznej wśród osób na co dzień pracujących przed ekranem monitora. Ankieta będzie pomocna w tworzeniu rekomendacji mających na celu zapobieganie powstawaniu wad wzroku, tym samym zwiększając komfort życia codziennego. Badania mają charakter dobrowolny i anonimowy.

Grupa docelowa: Kwestionariusz skierowany jest do studentów.

Czas realizacji projektu: Badanie prowadzone do końca semestru – 20 stycznia 2021r.

„Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

Organizator: Amd Group Michał Drymajło

Strona WWW AMD Group

Kontakt: Anita Pacyna, tel. 696 562 905, e-mail: zwskmalopolska@gmail.com

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz podniesienie kompetencji u osób w wieku 15-29 lat, które pozostają bez pracy, w tym wśród osób niepełnosprawnych

Kto może skorzystać z projektu?

Osoby niepełnosprawne w wieku 15-29 lat, które nie pracują oraz uczą się zaocznie

Czas realizacji projektu:01.08.2020-29.11.2020

Nauka bez Barier plakat Nauka bez barier, przedstawia młodą, uśmiechniętą studentkę w okularach. Dodatkowo na grafice znajdują się grafiki symbolizujące osoby z niepełnosprawnością, środowiska akademickie i uczelnie oraz przedsiębiorców. Na plakacie znajduje się również adres strony internetowej www.stopbarierom.pl, logo projektu oraz logotypy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu Dialog.

Organizator: Fundacja Neuron Plus

Strona WWWwww.stopbarierom.pl

Kontakt: Patrycja Jankowska-Miller, tel. 535 203 296, e-mail: patrycja.jankowska-miller@neuronplus.pl

Cel projektu:

 • Zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla osób z niepełnosprawnością;
 • Propagowanie idei likwidacji barier w szkolnictwie wyższym i przestrzeni akademickiej wobec osób z niepełnosprawnością;
 • Aktywizacja osób z niepełnosprawnością do korzystania z ofert nauki i szkolnictwa wyższego;
 • Zachęcanie uczelni wyższych do rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej i naukowej, nie tylko dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale również dla osób nieposiadających orzeczenia – przewlekle chorych, dotkniętych nagłą chorobą, zespołem Aspergera czy dysleksją;
 • Informacja i edukacja osób z niepełnosprawnością o rozwiązaniach oferowanych przez uczelnie wyższe;
 • Komercjalizacja dorobku naukowego zespołów z udziałem osób z niepełnosprawnością
 • Budowa pozytywnego wizerunku polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Kto może skorzystać z projektu?

 • Osoby niepełnosprawne o trwałym orzeczeniu o niepełnosprawności;
 • Osoby niepełnosprawne nieposiadające orzeczonego stopnia niepełnosprawności np. przewlekle chore czy dotknięte nagłą chorobą;
 • Osoby z różnego typu zaburzeniami np. zespołem Aspergera czy dysleksją;
 • Uczelnie wyższe, w tym kadra akademicka i pełnosprawni studenci;
 • Przedsiębiorcy zainteresowani komercjalizacją działalności B+R ośrodków naukowych
 • Szeroko rozumiane społeczeństwo.

Czas realizacji projektu: Do końca grudnia 2020 roku. 

Prośba o wzięcie udziału w badaniu

Szanowni Państwo,

jestem studentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach mojej pracy magisterskiej przeprowadzam badanie dotyczące aktywności sportowej lub jej braku u osób z niepełnosprawnością fizyczną i osób pełnosprawnych fizycznie. Badanie jest krótkie, przyjemne, służy dobrym celom. Badam osoby niepełnosprawne fizycznie i pełnosprawne. Badam osoby aktywne fizycznie i nieaktywne.Badam osoby ćwiczące sporty ryzykowne (np. kickboxing, boks, wspinaczka górska) i mniej ryzykowne (np. koszykówka, pływanie, rower).
 
Proszę o wypełnienie krótkiego formularza: Link do formularza

Jeśli macie Państwo kontakt z osobami niepełnosprawnymi w swoim otoczeniu, proszę o przekazanie im linku do badania.

Czas trwania: 23.07.2020 - 31.10. 2020 

Kontakt: Ewelina Bońska, tel. 513 688 590, e-mail: ewelinabonska@wp.pl

Informacja dla studentów - dofinansowanie PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd”

Organizator: PFRONlogo Systemu Obsługi Wsparcia PFRON

Strona www PFRON

Kontakt: Joanna Kołdras, tel. 123121427

Opis:

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu, wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/ 

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do złożenia wniosku! Bez wychodzenia z domu, bez kolejek  i bez barier.

SOW – System Obsługi Wsparcia

W bieżącym roku PFRON znacząco ułatwił osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/ Bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

- uzyskanie informacji,

- wypełnienie wniosku,

- podpisanie i złożenie wniosku,

- dokonanie uzupełnień,

- zapoznanie się ze wzorem umowy,

- rozliczenie dofinansowania.

Koronawirus - zaświadczenia z uczelni

Nawiązując do  sygnalizowanych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa trudnościami w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), potrzebnego do rozliczenia udzielonego dofinansowania lub złożenia nowego wniosku o dofinansowanie informujemy, że  realizatorzy programu mają kompetencje do przywrócenia terminu związanego z realizacją programu, w tym na złożenie wniosku lub dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Ponadto, w przypadku konieczności dołączenia skanu zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki do wniosku o dofinansowanie (w sytuacji, gdy uczelnia nie jest dostępna z uwagi na podjęte działania w związku z koronawirusem) dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Natomiast warunki przekazania dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu, określone są w umowie dofinansowania. PFRON przypomina - dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia może być wypłacony wtedy, gdy Wnioskodawca wypełni zobowiązania umowne w tym zakresie. Konieczne jest przedłożenie przez Wnioskodawcę informacji o zaliczeniu semestru objętego dofinansowaniem. Uznanie zaliczenia semestru odbywa się na podstawie udokumentowanej informacji o frekwencji (uczestnictwie w zajęciach) lub potwierdzającej, że uczeń/student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem np. poprzez wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informację o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp. Źródłem informacji o zaliczeniu semestru może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp.

PFRON przypomina również, iż zgodnie z nowymi zasadami programu Aktywny Samorząd w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców - w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Więcej informacji o wysokości dofinansowania i zasadach przekazania środków w 2020 roku znajduje się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

Oddział Małopolski PFRON zachęca do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777.

Czas trwania: do 31 marca 2020 r.

Źródło: Małopolski Oddział PFRON