Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Life coaching osób z fizyczną niepełnosprawnością

Organizator: Maciej Pasowicz (psycholog, life coach, wykładowca, doktorant w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ)

Kontakt: Maciej Pasowicz 695 608 826

Opis:

Celem projektu doktorskiego jest zweryfikowanie użyteczności coachingu jako metody rehabilitacji psychologicznej osób z fizyczną niepełnosprawnością. W ramach badań osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z 6 indywidualnych sesji coachingu. Temat spotkań ustala za każdym razem osoba biorąca udział w projekcie.
Spotkania odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Zgłoszenia należy kierować na maciej.pasowicz@doctoral.uj.edu.pl

Grupa docelowa: Osoby z fizyczną/ruchową niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) w wieku od 18 do 40 lat.

Czas trwania: październik 2018 – grudzień 2019

Innowacyjne szkolenie dla nauczycieli klas integracyjnych, wielokulturowych

Organizator: Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA

Strona WWW

Kontakt: Andrzej Białko 505 181 903

Opis:

Szkolenie o edukacji integracyjnej oraz przekazanie narzędzi e-Learningowych  
Szkolenie koncentruje się na dwóch głównych aspektach:

1. Międzynarodowe działania podnoszące świadomość na temat integracji, wielokulturowości, i różnorodności.

2. Metodologia CLIM (nauka kolektywna w klasach integracyjnych, wielokulturowych) do zastosowania na zajęciach.

Zaprezentowany zostanie system E-learning realizujący następujące cele:

- Wyposażenie nauczycieli w odpowiednie umiejętności i kompetencje poprzez opracowanie innowacyjnego szkolenia opartego na zarządzaniu integracją, w klasach;
- Stworzenie bezpiecznego, integracyjnego, akceptującego i skutecznego środowiska uczenia się dla wszystkich;
- Zwiększenie świadomości problemów globalnych poprzez wzmacnianie świadomości międzykulturowej;
- Zachęcanie do krytycznego myślenia i zapobiegania uprzedzeniom i dyskryminacji wśród uczniów.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz narzędzie E-Learning edukacji integracyjnej do zastosowania w klasach.

Grupa docelowa: Nauczyciele, studenci i absolwenci

Czas trwania: 03.10.2018

Logo projektu "Głucha mama na rynku pracy"Badanie ankietowe - Głucha Mama na rynku pracy

Organizator: „Między Uszami” Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka

Strona WWW

Kontakt: Tomasz Mazurek

Opis:

Badanie ankietowe jest realizowane w ramach projektu „Głucha Mama na rynku pracy”, skierowanego do kobiet niesłyszących, powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a także do kobiet głuchych planujących potomstwo i chcących poznać ich prawa w okresie ciąży i po niej. Badanie składa się z 5 części, jest anonimowe i nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. Każde z pytań zostało przedstawione także na filmie w PJM.

Grupa docelowa: Pełnoletnie Głuche Kobiety, a zwłaszcza Głuche Matki z całej Polski

Czas trwania: Ankieta będzie aktywna do 14 września 2018 r.

Zachęcamy do udziału w badaniu "Dostępność służby zdrowia dla osób z niepełnosprawnościami"

Organizator: Firma "Badania i Działania" Magdalena Tędziagolska na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Kontakt: Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się bezpośrednio do firmy badawczej „Badania i Działania”. Osobą kontaktową, zarówno dla zgłoszeń, jak i w przypadku pytań jest Karolina Chrzanowska, e-mail: k.chrzanowska@badaniaidzialania.com.pl, tel. 604 457 518

Opis: Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w badaniu "Dostępność służby zdrowia dla osób z niepełnosprawnościami" realizowanym na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jego celem jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej.  Wyniki zostaną wykorzystane w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłużą do sformułowania rekomendacji odnośnie do kierunków zmian prawnych i proceduralnych. Powstanie też katalog dobrych praktyk – wytycznych dla placówek służby zdrowia.

Ważne jest, aby osoby z niepełnosprawnościami miały okazję zabrać głos w sprawie, która ich bezpośrednio dotyczy. Niezmiernie istotne jest poznanie ich doświadczeń związanych ze służbą zdrowia, ocena tych doświadczeń oraz zebranie propozycji rozwiązań, które ułatwiłyby korzystanie z usług zdrowotnych.

Uczestników badania zapraszamy do podzielenia się swoimi opiniami podczas wywiadu indywidualnego, który potrwa ok. 1 godziny. Wywiad będzie prowadzony w miejscu wskazanym przez rozmówcę, dogodnym dla niego.

Badanie jest anonimowe – tożsamość oraz wypowiedzi uczestników badania znane będą wyłącznie osobom z zespołu badawczego realizującego badanie i nigdy nie będą udostępniane w formie pozwalającej na identyfikację rozmówców w żadnych kanałach i dokumentach. Dane będą przetwarzane przez Podmiot realizujący badanie zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Wywiady będą realizowane w sierpniu i wrześniu 2018. Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowanie za udział w formie upominku.

Grupa docelowa:  Zapraszamy do badania osoby z różnym typem niepełnosprawności, które:

  • mają doświadczenie kontaktu ze służbą zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, dentysta, ginekolog), a w ciągu ostatniego roku co najmniej 4-5 razy skorzystały ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i/lub dentysty i/lub ginekologa, urologa
  • osoby w różnym wieku
  • korzystają z publicznej opieki zdrowotnej, ale mogły mieć również kontakt z placówkami niepublicznymi
  • mają zarówno pozytywne jak i negatywne doświadczenia kontaktu ze służbą zdrowia

Czas trwania: sierpień-wrzesień 2018

 

Napis "uni." UNI - projekt uniwersalnego okrycia przeciwdeszczowego

Organizator: Joanna Krokosz (projektantka), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Strona WWW

Kontakt: Joanna Krokosz

Opis:

Razem z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie realizuję projekt okrycia przeciwdeszczowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.
W pierwszej kolejności chciałabym przeprowadzić konsultacje z użytkownikami. W tym celu poszukuję osób i instytucji, które zgodziłyby się udzielić mi wskazówek co do projektu.
Proszę o wypełnienie krótkiej ankiety.

Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku

Czas trwania: 20-31.07.2018

Dostępność i użyteczność strony internetowej Partii Zieloni

Organizator: Kacper Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)

Strona WWW

Kontakt: Kacper Kozłowski tel.: 791327938

Opis: Proszę uprzejmie o szczere wypełnienie ankiety dotyczącej dostępności i użyteczności strony internetowej Partii Zieloni

Grupa docelowa: Studenci niewidomi i słabowidzący, ich rodziny i przyjaciele

Czas trwania: Do 20 czerwca 2018 roku

„SCENA PRZYJAŹNI” – projekt polsko-litewskiej wymiany młodzieży

Organizator: Fundacja „BRAJLÓWKA”

Strona WWW

Kontakt: Dorota Chmiel tel.: 502113398

Opis:

Zapraszamy do udziału w projekcie Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży pt. "Scena przyjaźni", którego głównym działaniem jest 7-dniowy wspólny pobyt w Poroninie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, warsztaty (oparte głównie na improwizacji teatralnej) i inne zajęcia moderowane przez świetnych, sprawdzonych animatorów. Obowiązuje j. angielski. Zapewniamy także przejazd na trasie: Katowice - Kraków - Poronin i z powrotem.

Grupa docelowa: Każda z grup narodowych (z Polski i z Litwy) liczyć będzie 12 osób, w tym po 6 osób z niepełnosprawnością wzrokową i 6 osób pełnosprawnych w wieku 18 – 25 lat

Czas trwania: 27.05 – 02.06.2018 r. – wspólny pobyt w Poroninie; Zgłoszenia przyjmujemy do 22.05.2018 r.

Grafika przedstawia napis „ Spotkajmy się w Krakowie 13-15 lipca” na tle kolorowych trójkątów XV Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych

Organizator: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH, Współorganizator: Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK

Strona WWW

Kontakt: Marek Lewkowicz tel.: 885950448

Opis:

Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych są organizowane rokrocznie od 15 lat. Każdego roku w lipcu Kraków na jeden weekend staje się miejscem spotkania przedstawicieli organizacji studenckich z całej Polski i ogólnopolskiej debaty na temat różnych aspektów niepełnosprawności. Wydarzenie staje się szansą poznania i nawiązania współpracy z uczelniami z różnych stron Polski. Wydarzenie to jest największym i najważniejszym projektem organizowanym przez ZSN AGH. Tegoroczne spotkanie odbędzie się 13-15 lipca, a jego tematem będzie START DO KARIERY.

Grupa docelowa: Studenci Niepełnosprawni z całej Polski

Czas trwania: 13-15 lipca 2018

WenDo dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku

Organizator: Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

Strona WWW

Kontakt: Katarzyna Żeglicka tel.: 601183558

Opis:

Warsztat samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku to pierwszy tego typu warsztat w Polsce, skierowany tylko do tej grupy, dostosowany do ich potrzeb i możliwości. WenDo to jedyna w Polsce metoda samoobrony i asertywności opracowana przez kobiety i dla kobiet. Łączy w sobie metody samoobrony fizycznej i psychicznej. Od "zwykłej" samoobrony WenDo różni się m. in. tym, że bardzo duże znaczenie przywiązuje do wzmacniania umiejętności związanych z asertywną komunikacją. Szczegóły TUTAJ

Grupa docelowa: Warsztat jest skierowany do kobiet z niepełnosprawnością wzroku

Czas trwania: Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja.
Termin warsztatu: 9-10 czerwca 2018, godz. 10:00 – 16:00 (16 godzin szkoleniowych).

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Programista Java – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności - praca stacjonarna Kraków (Modlniczka)

Organizator: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Strona WWW

Kontakt: Katarzyna Kubas tel.: 883 100 003

Opis:

Podstawowe obowiązki:
• implementacja funkcjonalności zgodnie ze specyfikacją i przydzielonymi zadaniami
• udział w projektowaniu rozwiązań
• udział w określaniu architektury nowych systemów
• praca w zespole SCRUM
Wymagania:
• wykształcenie średnie, lub wyższe o profilu informatycznym,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu w technologii Java,
• znajomość Spring Data, Spring Boot, JPA, Spring RESTFull WB, Spring WS,
• mile widziana znajomość Javascript/Typescript (Angular JS/Angilar 2+),
• mile widziana znajomość Tomcat, JBoss,
• mile widziana znajomość GIT, JIRA/Confluence
• mile widziane czynne prawo jazdy kat. B,
• umiejętność pracy w zespole projektowym (Agile/Scrum)
• dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• praca w godz. 8.00-16.00
• wynagrodzenie od 6000-8500 brutto plus premie,
• pracę przy ciekawych projektach z użyciem najnowszych technologii,
• miłą atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole,

Aplikacje zawierające CV i orzeczenie o niepełnosprawności należy przesyłać na adres mailowy
praca@obpon.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Grupa docelowa: Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czas trwania: Do 24/03/2018

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Programista FrontEnd – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności - praca stacjonarna Kraków (Modlniczka)

Organizator: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Strona WWW

Kontakt: Katarzyna Kubas tel.: 883 100 003

Opis:

Podstawowe obowiązki:
• implementacja funkcjonalności zgodnie ze specyfikacją i przydzielonymi zadaniami
• udział w projektowaniu interfejsu użytkownika
• praca w zespole SCRUM
Wymagania:
• wykształcenie średnie, lub wyższe o profilu informatycznym,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu interfejsów użytkownika,
• znajomość Typescript (Angular 2+), ewentualnie Javascript (AngularJS)
• znajomość Spring Data, Spring Boot, JPA, Spring RESTFull WB, Spring WS
• znajomość GIT, JIRA/Confluence
• mile widziane czynne prawo jazdy kat. B,
• umiejętność pracy w zespole projektowym (Agile/Scrum)
• dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• praca w godz. 8.00-16.00
• wynagrodzenie od 6000-8500 brutto plus premie,
• pracę przy ciekawych projektach z użyciem najnowszych technologii,
• miłą atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole,

Aplikacje zawierające CV i orzeczenie o niepełnosprawności należy przesyłać na adres mailowy
praca@obpon.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Grupa docelowa: Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czas trwania: Do 24/03/2018

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Młodszy specjalista ds. Tworzenia Dokumentacji Projektowej – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności - praca stacjonarna Kraków (Modlniczka)

Organizator: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Strona WWW

Kontakt: Katarzyna Kubas tel.: 883 100 003

Opis:

Wymagania:
· obsługa komputera,
· znajomość pakietu MS Office – Word, Excel,
· doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektów IT,
· mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
· znajomość metodyki Prince2,
· umiejętność pracy z dużymi dokumentami, scalania wielu dokumentów
· umiejętność pracy ze stylami, formatowania tekstu, pracy w trybie edycji zmian, korekty tekstu, przygotowania do publikacji oraz druku,
· dokładność, systematyczność, staranność,
· mile widziane prawo jazdy kat. B,
Obowiązki:
· tworzenie dokumentacji projektowej,
· tworzenie materiałów szkoleniowych,
· współpraca z kierownikiem projektu,
· współpraca z zespołem analityków,
· inne zlecone przez przełożonego,
Oferujemy:
· zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
· pracę w przyjaznej atmosferze,
· możliwość podnoszenia kwalifikacji,
· możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
· system pracy jednozmianowy,
· praca w godz.8:00-16:00,
· wynagrodzenie: 3000-3500 brutto plus premia uznaniowa,

Aplikacje zawierające CV i orzeczenie o niepełnosprawności należy przesyłać na adres mailowy
praca@obpon.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Grupa docelowa: Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czas trwania: Do 19/03/2018

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Młodszy specjalista ds. serwisu i utrzymania systemów – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności - praca stacjonarna Kraków (Modlniczka)

Organizator: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Strona WWW

Kontakt: Katarzyna Kubas tel.: 883 100 003

Opis:

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• obsługa komputera,
• znajomość pakietu MS Office – Word, Excel,
• mile widziana umiejętność analitycznego myślenia, podejmowanie decyzji,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunków, specyfikacji),
• praca w zespole,
• sumienność, obowiązkowość,
• mile widziane prawo jazdy kat. B,
Obowiązki:
• realizacja i obsługa zgłoszeń serwisowych,
• świadczenie wsparcia dla użytkowników obsługiwanych systemów,
• kontakt z Klientem,
Oferujemy:
• pracę w przyjaznej atmosferze,
• niezbędne szkolenia,
• możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• system pracy jednozmianowy,
• praca w godzinach 8:00-16:00,
• wynagrodzenie: 3000-3500 brutto plus premie,
Aplikacje zawierające CV i orzeczenie o niepełnosprawności należy przesyłać na adres mailowy
praca@obpon.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Grupa docelowa: Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czas trwania: Do 19/03/2018

Spotkanie w Polskim Języku Migowym na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Organizator: Małgorzata Bochenek Współprzewodnicząca Rady BO, Tomasz Daros Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I i Adam Stromidło Prezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych w Krakowie

Strona WWW

Kontakt: Małgorzata Bochenek tel.: 691 855 845

Opis:

Serdecznie zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Krakowa na spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa tłumaczone na Polski Język Migowy. Odbędzie się ono 8 marca, godz. 18:00 w Polskim Związku Głuchych, ul. św. Jana 18, I p., (brak windy).

Zachęcamy by działać i współdecydować o naszym budżecie. Swój pomysł może zgłosić każdy powyżej 16 r.ż., kto mieszka (bez względu na zameldowanie) w Krakowie. Wyjaśnimy zasady i pomożemy w kwestiach formalnych.

Grupa docelowa: Wszystkie mieszkanki i mieszkańcy Krakowa (bez względu na zameldowanie) zainteresowani Budżetem Obywatelskim Miasta Krakowa. Spotkanie dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Z powodu schodów i braku windy dostęp dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu może być utrudniony. W celu szczegółowych informacji lub zgłoszenia innych potrzeb zapraszamy do kontaktu.

Czas trwania: 8 marca 2018r., godz. 18:00 w Polskim Związku Głuchych, ul. św. Jana 18, I p., (brak windy). Wstęp wolny.

Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW

Kontakt: Aneta Duch tel.: 883 340 209

Opis: Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”. Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

•Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin
•Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
•Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin w zależności od potrzeby wynikającej z decyzji doradcy zawodowego;
•Wsparcie trenera aktywizacji w wymiarze średnio 20 godzin;
•Grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze 36 godzin;

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:
•udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 120 godzin;
•odbycia płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące (5 dni w tygodniu, liczba godzin pracy zgodna z orzeczeniem lekarskim)
•dodatku motywacyjnego;

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:
•posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
•posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub status absolwenta uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu
•są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracę
•są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Cel: Celem projektu jest wsparcie absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

Grupa docelowa: Niepełnosprawni studenci ostatniego roku studiów Niepełnosprawni absolwenci (do 2 lat od ukończenia studiów)

Czas trwania: 1.09.2017- 30.10.2020

Własnym głosem o sobie – warsztat pracy z ciałem dla kobiet z różnym stopniem sprawności.

Organizator: Integracyjny Klub Kultury Olsza

Strona WWW

Kontakt: Integracyjny Klub Kultury Olsza 518 267 587

Opis: • Czym dla Ciebie jest protest? Krzykiem? Szeptem? (Bez)ruchem? Gestem? Spojrzeniem? • Ile potrzeba Ci przestrzeni, żebyś mogła zaznaczyć swoją obecność? • Co musisz zrobić, żeby wyrazić swój sprzeciw lub zamanifestować swoje potrzeby? • W jaki sposób możesz mówić o sobie, żeby Cię słyszano? • Co się stanie, gdy do Twojego głosu przyłączą inne? Zapraszamy Cię na warsztaty pracy z ciałem „Własnym głosem o sobie”. Jest on przeznaczony dla kobiet z różnym stopniem sprawności. W trakcie pięciu spotkań będziemy pracować nad uświadomieniem sobie miejsc w ciele, które wzmacniają nasz sprzeciw oraz powodują, że jesteśmy słyszane i widziane. Postaramy się wypracować bezpieczną przestrzeń wymiany doświadczeń oraz dialogu o różnych sposobach wyrażania siebie (bez)ruchem i (bez)głosem. Skupimy się na improwizacji ruchowej, ruchu autentycznym oraz wizualizacji. Będzie to też czas, aby odpocząć, a także bez skrępowania pośmiać się i pokrzyczeć. Warsztaty mają formę otwartą, więc nie trzeba uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Zachęcamy Cię jednak, by być na całości zajęć. Zajęcia nie będą tłumaczone na PJM.

Czas trwania: Terminy warsztatów: • 8 luty 2018 r., godz. 15:00-16:30 • 15 marca 2018 r. godz. 15:00-16:30 • 19 kwietnia 2018 r. godz. 15:00-16:30 • 17 maja 2018 r. godz. 15:00-16:30 • 7 czerwca 2018 r. godz. 15:00-16:30 Maksymalna liczba uczestniczek - 10. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zapisy przez formularz zgłoszeniowy

„Nadzieje sportu akademickiego”

Organizator: Polski Komitet Paraolimpijski

Strona WWW

Kontakt: Marzena Kotwica +48 22 824 08 72

Opis: W ramach projektu organizowany jest 11-dniowy obóz sportowy w terminie 05-15.11.2017 r. w Wiśle. W obozie weźmie udział 37 uczestników/czek oraz 9 osób z obsługi (4 trenerów, 1 fizjoterapeuta, 1 psycholog, 3 wolontariuszy). Polski Komitet Paraolimpijski zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej projektu, zwrot kosztów transportu (koszt dojazdu zostanie zwrócony do wysokości budżetu) oraz zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych. Warunki uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej, pod adresem: http://paralympic.org.pl/news/nabor-do-projektu-nadzieja-sportu-akademickiego/

Grupa docelowa: Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o przesłanie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych załączników nr 1, nr 2 oraz nr 4 (umieszczonych na stronie internetowej Komitetu), kopię aktualnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta, a także aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia równoważnego, na adres Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego z dopiskiem „Nadzieje sportu akademickiego”.

Czas trwania: obóz sportowy w terminie: 05-15.11.2017 r. w Wiśle

„Samostanowienie dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową” – prośba o wypełnienie ankiety

Organizator: Grażyna Aondo - Akaa

Strona WWW

Kontakt: Grażyna Aondo - Akaa 667 142 187

Opis: Jestem pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzę badania dotyczące autonomii i niezależności osób z niepełnosprawnością ruchową. Zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w badaniach. Mają one formę ankiety. Można ją uzupełnić zdalnie pod podanym wyżej adresem. Jest też możliwe uzupełnienie jej w jakikolwiek inny, dogodny sposób. Czas wypełniania ankiety to ok. 40 minut. Odpowiedzi są anonimowe, posłużą wyłącznie do zbiorczego opracowania naukowego. Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas!

Grupa docelowa: Osoby z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową (znaczny stopień) w wieku 18 – 35 lat

Czas trwania: Do 31.01.2018

„Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego”

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW

Kontakt: Anna Porańska - 692 954 213

Cel przedsięwzięcia:Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 rż. zamieszkałych na terenie Krakowa lub w powiecie krakowskim.
Oferowane formy wsparcia:
- Doradztwo zawodowe
- Pośrednictwo pracy
- Poradnictwo grupowe
- Trening zatrudnienia wspieranego
- Szkolenia zawodowe
- Bony szkoleniowe
- Staże zawodowe
- Asystent osoby niepełnosprawnej
- Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi.
Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-29 r.ż. zamieszkałe w Krakowie lub powiecie krakowskim bierne zawodowo, nie kształcące się i nie uczące się

Czas trwania: Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2018 r. Rekrutacja: 17.10.2017 - 28.02.2018

3rd Lions World Song Festival for the Blind „Sound from the Hear”

Organizator: Stowarzyszenie Lions Club Kraków Stare Miasto

Strona WWW

Kontakt: Agnieszka Góralczyk - 601 409 281

Opis przedsięwzięcia:Lions World Song Festival for the Blind „Sounds from the Heart” jest skierowany do niewidomych wokalistów z całego świata. W dwóch edycjach (2013 i 2015) uczestniczyło 50 niewidomych wokalistów z 13 krajów. W 3. edycji wystąpią niewidomi wokaliści z 16 krajów: Belgii, Czech, Francji, Gambii, Ghany, Gruzji, Holandii, Islandii, Maroka, Meksyku, Polski, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Goście z Węgier i Litwy. Wszyscy uczestnicy zaśpiewają na koncertach eliminacyjnych w Radiu Kraków w dniach 2 i 3.11. Najlepsi wystąpią na koncercie finałowym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w dniu 4.11.

Grupa docelowa: Odbiorcami są zarówno niewidomi wokaliści biorący udział w Festiwalu, jak i międzynarodowa i krakowska widownia festiwalowa, w tym młodzież niepełnosprawna ze szczególnym uwzględnieniem szkół w których uczą się osoby niewidome.

Czas trwania: Koncert eliminacyjne odbywają się w dniach 2 i 3 listopada 2017 o g. 18:00 w Radiu Kraków.

Historie osób po wypadku

Organizator: Fundacja Forani

Strona WWW

Kontakt: Paulina Frączek - 508301144

Cel: -Zmiana podejścia do mówienia o wypadku i postaw osób z otoczenia w komunikacji z ofiarami wypadku.
-Pokazanie, że mówienie o wypadku jest potrzebne, aczkolwiek zaniedbane. Wiele osób wypiera traumę wypadku do podświadomości.  
-Zwrócenie uwagi na problem - jak wiele osób nosi w sobie traumę wypadku.
-Zmiana myślenia i spostrzegania osób, które doświadczyły wypadku. Metafora „odmienionej swoją drogę” symbolizuje motywację do zaopiekowania się sobą, poszukania wsparcia psychologicznego, terapeutycznego.  
- Rozmowa po wypadku ma funkcję terapeutyczną, porządkując. Dobranie słów, nazwanie tego co się stało pomaga oswoić się z tematem.

Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne, osoby po wypadku, studenci

Czas trwania: 2 miesiące

„Po drugiej stronie lustra”

Organizator: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Klub Kultury Mydlniki

Strona WWW

Kontakt: Anna Zawadzka

Opis: Zapraszamy na bezpłatne warsztaty taneczne oraz teatralne. Uczestnicy będą mieli okazje poznać podstawy tańca towarzyskiego, a także wziąć udział w warsztatach teatralnych, które zakończą się spektaklem. Grupa taneczna start: 12 września, godzina 14:30. Grupa teatralna start: 16września, godz. 10:00 Zapraszamy do zapisów: mydlniki@dworek.eu, tel. 533 356 008. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób niewidomych, słabowidzących oraz pełnosprawnych

Czas trwania: Projekt będzie trwał od 12 września do 22 października