Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Projekt pt. „Kierunek samodzielność”.

Organizator: Fundacja Heros

Strona WWW

Kontakt: Karolina Sikora 793 243 869

Opis:

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w obecnie realizowanym projekcie rehabilitacyjnym pt. „Kierunek samodzielność”.

Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania przede wszystkim z:

• BEZPŁATNYCH zabiegów rehabilitacyjnych
• aktywnych form spędzania wolnego czasu, m.in. wyjść do teatru, kina, muzeum, na kręgle

Oferta skierowana jest do osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• będących w wieku aktywności zawodowej,
• pozostających bez zatrudnienia, w tym nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy.
• osoby zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu! :)

Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Grupa docelowa: 

Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim.

Czas trwania: Projekt trwa do 31.03.2020r.

„Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW

Kontakt: Aneta Duch 883 340 209

Opis:

Celem projektu jest wsparcie 150 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji Uczestnika poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez realizację płatnego 4-miesięcznego stażu. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dodatku motywacyjnego w wysokości 400 zł/miesiąc przez cały okres udziału w programie.

Grupa docelowa: 

Studenci ostatniego roku studiów I, II, III, podyplomowych
Absolwenci  (uzyskany dyplom w ciągu ostatnich 5 lat)
Uzyskane absolutorium (w ciągu ostatnich 5 lat)
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Czas trwania: 1 październik 2019- 30 września 2020

„Kierunek-Samodzielność”

Organizator: Fundacja Heros

Strona WWW

Kontakt: Karolina Sikora 793-243-869

Opis:

Projekt ma na celu przyczynienie się do nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
•    Zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne z fizjoterapeutą;
•    Wsparcie aktywności społecznej – udział w wydarzeniach kulturalnych, wyjścia do kina, teatru;
•    Spotkania z psychologiem;
•    Warsztaty w ramach Grupy Środowiskowego Wsparcia.
Udział we wszystkich działaniach projektowych jest bezpłatny!

Grupa docelowa: Osoby pełnoletnie posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zamieszkujące na terenie województwa i pozostające bez zatrudnienia.

Czas trwania: Listopad-grudzień 2019

Logotyp z napisem „Okrywam kompetencje podejmuję inicjatywy”„ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY”

Organizator: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Strona WWW

Kontakt: Agnieszka Dudka 608 894 365, 12 411 05 24

Opis:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności zarządzania karierą – będących kluczowymi i niezwykle cenionymi przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.
Zostanie on osiągnięty poprzez opracowanie i realizację zindywidualizowanej ścieżki rozwoju uczestnika w projekcie obejmującej:  coaching kariery, szkolenia z komunikacji, w tym komunikacji międzykulturowej, warsztaty Desing Thinking, wsparcie opiekuna rozwoju, udział w inicjatywach wolontariackich i projektach społecznych.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 - 29 lat, mieszkających w Małopolsce, w tym studentów i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czas trwania: Przewidywany czas uczestnictwa w projekcie to 6-9 miesięcy.

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III

Organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kontakt: Joanna Skowron 663 000 038

Opis:

Cel projektu
•    zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
•    udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
•    zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Grupa docelowa: Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które chcą podjąć aktywność zawodową oraz znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Projekt skierowany jest głownie do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

Czas trwania: 01.04.2019-31.03.2020

Oferta pracy

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych obecnie poszukuje kandydatów na stanowiska:

Analityk KYC - z językiem angielskim

Analityk IT z językiem francuskim

Analityk IT z językiem niemieckim

Ekspert ds. AML z językiem francuskim

Firma posiada również oferty pracy zdalnej. Szczegóły na stronie:

https://obpon.pl/article/198783/show.html

 

Zaproszenie do udziału w charakterze jurora lub wykonawcy - teatralnych inscenizacji ubiegania się o pracę. W ramach włączania społecznego grup zmarginalizowanych: niepełnosprawnych, bezrobotnych, stygmatyzowanych.

Organizator: The Union of Associations MULTIKULTURA
Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA
PIC 948583177
Ul. Stańczyka 22/122, 30-126 Kraków, Poland
tel: 0048- 505181903

Strona WWW

Kontakt: Andrzej Białko 505 181 903

Opis:

Projekt opiera się na słynnej metodzie prezentacji, tak zwanej "pitching", czyli metodzie krótkiej prezentacji, która jest zwykle stosowana w biznesie i służy szybkiej prezentacji osoby, projektu lub organizacji. Sama metoda ogranicza "pitch" (pitching pomysłu) do bardzo krótkiego czasu (3 minuty lub mniej, co pomaga nauczyć się, jak zaprezentować siebie, swój projekt lub organizację w sposób interesujący i aktywny. Kluczowe znaczenie mają umiejętności teatralne i aktorskie, ponieważ osoby, które nie posiadają takich umiejętności, mają trudności z zaprezentowaniem się potencjalnym pracodawcom, a gdy dodamy negatywne uprzedzenia, których ludzie z grup marginalizowanych doświadczają na rynku pracy - te wady stają się nie do pokonania.

Grupa docelowa: Być może zachętą do udziału studentów i nauczycieli będzie możliwość kolejnych prezentacji na wyjazdach zagranicznych na które zostaną zaproszeni.

„Sprawni w pracy”

Organizator: Fundacja Integracja

Strona WWW

Kontakt: Kamila Dobrusin 505 602 848

Opis:

Celem serwisu aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz edukacja pracodawców w zakresie zatrudniania w/w osób.

Grupa docelowa: Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

„Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW

Kontakt: Aneta Duch 883 340 209

Opis:

Celem projektu jest wsparcie 150 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji Uczestnika poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez realizację płatnego 4-miesięcznego stażu. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dodatku motywacyjnego w wysokości 400 zł/miesiąc przez cały okres udziału w programie.

Grupa docelowa: Studenci ostatniego roku studiów I, II, III, podyplomowych Absolwenci (uzyskany dyplom w ciągu ostatnich 2 lat) Uzyskane absolutorium (w ciągu ostatnich 2 lat) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Czas trwania: 11 październik 2018- 30 września 2020

Life coaching osób z fizyczną niepełnosprawnością

Organizator: Maciej Pasowicz (psycholog, life coach, wykładowca, doktorant w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ)

Kontakt: Maciej Pasowicz 695 608 826

Opis:

Celem projektu doktorskiego jest zweryfikowanie użyteczności coachingu jako metody rehabilitacji psychologicznej osób z fizyczną niepełnosprawnością. W ramach badań osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z 6 indywidualnych sesji coachingu. Temat spotkań ustala za każdym razem osoba biorąca udział w projekcie.
Spotkania odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Zgłoszenia należy kierować na maciej.pasowicz@doctoral.uj.edu.pl

Grupa docelowa: Osoby z fizyczną/ruchową niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) w wieku od 18 do 40 lat.

Czas trwania: październik 2018 – grudzień 2019