Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DON UJ publikuje list nauczycieli akademickich UJ w reakcji na artykuł Piotra Nowaka pt. „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe?” opublikowany w „Rzeczpospolitej” 5.01.2017 r.

Wypowiedź Piotra Nowaka, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, wzbudziła już w środowiskach akademickich, a także w gremiach ekspertów zajmujących się osobami z niepełnosprawnością liczne reakcje. Jako nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dołączając do tych głosów oburzenia, zdecydowanie odcinamy się od wypowiedzi profesora Nowaka i zawartych w niej skandalicznych tez. Protestujemy przeciwko głoszeniu fałszywych informacji, krzywdzących sądów, a także brzmiącym nieodpowiedzialnie propozycjom, które przywodzą skojarzenia z najstraszniejszymi ideologiami. Wyrażamy także głębokie wzburzenie językiem artykułu. Jest to język przemocy i pogardy, wykorzystujący słownictwo i wzorce retoryczne, które nie przystoją nie tylko profesorowi uniwersytetu, ale w ogóle człowiekowi myślącemu. Taki język rani osoby, niszczy relacje międzyludzkie i służy destrukcji ładu społecznego opartego na wzajemnym szacunku, zwłaszcza że skierowany jest przeciwko słabszym.

Niezależnie od tego, jakie wyzwania łączą się z opieką dydaktyczną nad studentami z niepełnosprawnością, nauczyciele akademiccy są zobowiązani do pracy z nimi i udzielania im wsparcia. Warto podkreślić rolę instytucji, także akademickich, które służą w tym zakresie pomocą i mediacją. Bez względu na to, jak trudne mogą być konkretne przypadki, jedynym kryterium różnicowania studentów uniwersytetu może być ocena ich przygotowania merytorycznego oraz osiągnięć w nauce. Nie może być zgody na wprowadzanie jakichkolwiek innych czynników – czy to zdrowotnych, czy rasowych, narodowych, kulturowych, religijnych, wiekowych, płciowych – na podstawie których można by odmówić przyjęcia na studia, a potem współpracy ze studentem w ich toku. Jesteśmy przekonani, że taka jest postawa zdecydowanej większości nauczycieli akademickich w Polsce, a głos Piotra Nowaka jest odosobniony, zdumiewający i bulwersujący.

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, JM Rektor UJ

Prof. dr hab. Jacek Popiel, Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej

Prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Dorota Malec, Prorektor UJ ds. rozwoju

Prof. dr hab. Andrzej Hejmej, Wydział Polonistyki

Dr hab. Magda Heydel, Wydział Polonistyki

Dr Agata Hołobut, Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Jarosław Fazan, Wydział Polonistyki

Dr hab. Jadwiga Kita-Huber, Wydział Filologiczny

Dr hab. Dorota Kozicka, Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Anna Łebkowska, Wydział Polonistyki

Dr Tomasz Majkowski, Wydział Polonistyki

Dr hab. Jakub Momro, Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Ryszard Nycz, Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Renata Przybylska, Wydział Polonistyki

Dr hab. Michał Rusinek, Wydział Polonistyki

Dr hab. Roma Sendyka, Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, Wydział Polonistyki

Dr hab. Iwona Węgrzyn, Wydział Polonistyki

Dr hab. Władysław Witalisz, Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Wydział Fizyki

Dr Gabriel Borowski, Wydział Filologiczny

Dr hab. Piotr de Bończa Bukowski, Instytut Filologii Germańskiej UJ, Wydział Filologiczny

Dr Jakub Czernik, Katedra Komparatystyki Literackiej, Wydział Polonistyki 
 
Dr hab. Małgorzata Zachara, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych 
 
Dr hab. Aneta Załazińska, Katedra Teorii Komunikacji, Wydział Polonistyki
 
Prof. dr hab. Jan Święch, Wydział Historyczny
 
Dr Paweł Czarnecki, Wydział Prawa i Administracji
 
Mgr Maciej Jakubowiak, Wydział Polonistyki UJ
 

Dr Agnieszka Czarnecka, Wydział Prawa i Administracji

Dr Ewa Laskowska, Wydział Prawa i Administracji

Dr Bartosz Zieliński, Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Dr Aleksandra Hudymač, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny

Dr Caterina Squillace, Wydział Filologiczny

Dr Kamil Kopij, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny

Dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, Katera Prawa Karnego, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego, Wydział Prawa i Administracji

Dr Piotr Kołodziejczyk, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny

Dr Iwona Maciejowska, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi UJ

Dr hab. Małgorzata Kruczek, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Dr Anna Gołda, Zakład Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny CMUJ

Dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski CMUJ

Mgr Michał Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Mgr Ewa Dobrogowska-Schlebusch, Zakład Informacji Naukowej Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Dr n. med Grażyna Cepuch, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Dr hab. Maria Walczak, Wydział Farmaceutyczny CM UJ

Dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dr Marta Malinowska-Cieślik, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Dr Katarzyna Bazarnik, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny

Dr hab. Krzysztof Bielawski, Wydział Filologiczny

Dr Małgorzata Stefanowicz, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dr Magdalena Bleinert, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny

Dr hab. Sławomir Śpiewak, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dr hab. Krzysztof Okoń, Wydział Lekarski CM UJ

Dr Beata Kalęba, Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska, Zakład Zdrowia i Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Mgr Łukasz Miszk, Zakład Archeologii Klasycznej UJ, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny

Dr Katarzyna Kissimova-Skarbek, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Wydział Historyczny

Dr Monika Coghen Instytut Filologii Angielskiej UJ, Wydział Filologiczny

Mgr Magdalena Lohman, Centrum Językowe UJ CM

Dr Urszula Pilch, Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Anna Łebkowska, Wydział Polonistyki 

Dr hab. Steffen Huber, Instytut Filozofii UJ, Wydział Filozoficzny

Dr Rafał Majerek, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Wydział Filologiczny

Dr n. med. Rafał Jaeschke, Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski CM UJ

Dr hab. Barbara Józefik, prof. UJ, Katedra Psychiatrii CM UJ

Mgr Karolina Probosz, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Dr Agnieszka Micek, Instytut Zdrowia Publicznego UJ, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ

Mgr Elżbieta Czulak, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UJ

Dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ, Wydział Prawa i Administracji

Dr Michał Mielimąka, Wydział Lekarski CM UJ, Prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, dr Bożena Gulla, dr Krystyna Golonka - Dyrekcja Instytutu Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dr Maciej Grodzicki, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dr Błażej Nikiel-Wroczyński, Instytut Obserwatorium Astronomiczne UJ, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. n. med. Jerzy W. Aleksandrowicz, Katedra Psychoterapii UJ CM, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski, p. o. Kierownika Katedry Psychoterapii UJ CM,  psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP

Dr n. med. Edyta Dembińska, Katedra Psychoterapii UJ CM, psychiatra współpracująca z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, Wydział Polonistyki

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Wydział Filologiczny

Dr Barbara Podolak, Wydział Filologiczny, Instytut Orientalistyki

Dr Michał Németh, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa

Dr Kamil Stachowski, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa

Dr hab. Tomasz Majtczak, Wydział Filologiczny, Instytut Orientalistyki

Dr Mateusz Urban, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej

Dr Katarzyna Sarek, Wydział Filologiczny, Instytut Orientalistyki

Prof. dr hab. Anna Krasnowolska, Wydział Filologiczny, Instytut Orientalistyki

Dr Magdalena Bartkowiak-Lerch, Wydział Filologiczny

 

Podpisy nauczycieli akademickich innych uczelni


Prof. dr hab. Maria Wędzony, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

Nauczyciele akademiccy, którzy chcieliby podpisać list, proszeni są o zgłaszanie się na adres: marta.bylica@uj.edu.pl

Data opublikowania: 24.01.2017
Osoba publikująca: Marta Bylica