Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Aktywny Samorząd moduł II

Drodzy Studenci, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Aktywny samorząd”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami umieszczonymi poniżej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, w związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd” Moduł II (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r.) uprzejmie informuje o zasadach otrzymania przez niepełnosprawnych studentów pomocy w ramach programu. Program Aktywny Samorząd w Module lI przewiduje m.in. wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej:

  • studia pierwszego stopnia,
  • studia drugiego stopnia,
  • jednolite studia magisterskie,
  • studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym (wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym),
  • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w Krakowie (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej piany życiowe).

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundacje czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia, zgodnie z opracowaną przez MOPS procedurą nr 51 zawierającą wszelkie informacje oraz druk wniosku, dostępną na stronie Ośrodka pod adresem: https://mops.krakow.pl.

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14, w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w terminie od 01.08.2018 r. do 10.10.2018 r.

Polecamy również
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika do zespołu DON UJ
XIV Krakowskie Dni Integracji
XIV Krakowskie Dni Integracji