Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DON UJ poszukuje tłumaczy PJM (ogłoszenie o pracę)

DON UJ poszukuje tłumaczy PJM (ogłoszenie o pracę)

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych w Krakowie poszukuje tłumaczy języka migowego na potrzeby tłumaczeń akademickich na II semestr roku akademickiego 2019/2020 dla studentów niesłyszących (24.02.2020-30.06.2020).

 

 

 

Tłumaczenia akademickie obejmują:

 • usługę tłumaczenia na PJM zajęć dydaktycznych w postaci: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, zajęć praktycznych i terenowych odbywających się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w miejscach wyznaczonych przez osoby prowadzące zajęcia,
 • usługę tłumaczenia zaliczeń, egzaminów,
 • konsultacje z wykładowcami oraz inne wydarzenia bezpośrednio wynikające z realizowanego programu studiów.

Wymagania:

 • uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia usługi w charakterze tłumacza migowego potwierdzone certyfikatem,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji zadań tłumacza języka migowego na poziomie akademickim (mile widziane doświadczenie  w zakresie kierunków studiów: geografia, historia, kulturoznawstwo międzynarodowe lub pokrewnych),
 • dyspozycyjność w okresie od lutego do czerwca 2020 (semestr letni roku akademickiego 2019/2020),
 • wykształcenie wyższe.

 Forma współpracy:

Umowa zlecenie lub rozliczenie na podstawie faktury (przy działalności gospodarczej). Z wykonawcą zostanie zawarta umowa regulująca warunki współpracy. Harmonogram zajęć oraz ilość godzin ustalona zostanie indywidualnie w oparciu o dyspozycyjność tłumacza i określona zostanie w pierwszych tygodniach II semestru roku akademickiego 2019/2020.

W odpowiedzi na ofertę prosimy o przesłanie:

 • CV,
 • dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje,
 • wyceny za 1 godzinę lekcyjną – 45 minut oraz określenie swojej dyspozycyjności (określenie konkretnych dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli, w których deklaruje Pan/Pani gotowość do podjęcia się tłumaczenia). Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość negocjacji zaproponowanej ceny (stawki godzinowej).
 • informacji o ewentualnej gotowości tłumaczenia zajęć odbywających się w języku angielskim wraz z podaniem stawki za 45 minut. Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji zaproponowanej ceny (stawki godzinowej).

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: don@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020 roku (w tytule maila wpisując „Tłumacz języka migowego- imię i nazwisko”).

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Pliki do pobrania
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy
Polecamy również
Poszukujemy doradcy edukacyjnego do Działu Rekrutacji na Studia
Poszukujemy doradcy zawodowego
Poszukujemy tłumacza języka migowego
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!