Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poszukujemy doradcy edukacyjnego DON

Poszukujemy doradcy edukacyjnego DON

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza rekrutację na stanowisko doradcy edukacyjnego.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w związku z realizacją projektu: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Liczba stanowisk: 1  

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie, między innymi:   

 • konsultacje dla kandydatów i studentów z niepełnosprawnościami i weryfikacja ich specyficznych potrzeb związanych z niepełnosprawnością   

 • przygotowywanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się form zajęć i egzaminów we współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz nauczycielami akademickimi   

 • współpraca z nauczycielami akademickimi w procesie wypracowywania efektywnego wsparcia edukacyjnego dla studentów niepełnosprawnych  

 • monitorowanie przebiegu studiów osób z niepełnosprawnościami oraz gromadzenie odpowiednich danych na ten temat   

 • tworzenie i obsługa nowo powstającej bazy danych    

 • udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach podnoszących kwalifikacje zawodowe    

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych -pedagogika, psychologia lub pokrewne  

 • zainteresowanie tematyką edukacji włączającej, w tym znajomość problematyki osób niepełnosprawnych i orientacja w specyfice potrzeb studentów oraz gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy w tym zakresie  

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 (obsługa studentów obcojęzycznych, prezentowanie działalności DON UJ dla międzynarodowego grona odbiorców)   

 • umiejętność pracy z komputerem, w tym znajomość pakietu Microsoft Office na co najmniej średniozaawansowanym poziomie   

 • otwartość do zdobywania nowych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w codziennej pracy (np. Office 365, w szczególności SharePoint, OneDrive, Planner, Teams)  

 • zdolność do (współ)pracy w zespole jak i umiejętność pracy indywidualnej, w tym właściwa jej organizacja oraz samodzielność, sumienność i odpowiedzialność za efekt działania  

 • komunikatywność oraz postawa otwartości i życzliwości wobec ludzi  

 • otwartość na pojawiające się wyzwania, nowe zadania i zdobywanie doświadczeń  

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby zatrudnionej, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie będzie mogło przekraczać 276 godzin miesięcznie. 

Dodatkowe predyspozycje premiowane przy rekrutacji:   

 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów  

Co oferujemy:   

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu w renomowanej Uczelni, na czas określony, tj. czas trwania projektu, pierwsza umowa na okres 1 roku, zatrudnienie w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych

 •  pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji 

 • konkurencyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stkę, premie uznaniowe adekwatne do poziomu zaangażowania i posiadanych kompetencji)   

 • udział w ciekawym i rozwijającym projekcie   

 • pracę w różnorodnym i sukcesywnie rozwijającym się zespole DON UJ 

 • wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności   

 • rozwinięty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. Karta Multisport, zajęcia sportowe, możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego, dofinansowania dla dzieci i młodzieży, wycieczki turystyczne, dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie, zniżki na wybrane wydarzenia kulturalne, w tym na spektakle teatralne, operowe, koncerty)   

Wymagane dokumenty:   

 • CV   

 • list motywacyjny   

 • informacja o terminie gotowości do podjęcia obowiązków   

 • zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia 

 • przy zatrudnieniu: podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.   

  

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów na adres poczty elektronicznej przelamuj@uj.edu.pl w terminie do 15 czerwca 2020 roku włącznie, wpisując w tytule “Doradca edukacyjny DON”.   

Rekrutacja pracownika odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.  

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.   

 logotypy projektu

Pliki do pobrania
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Polecamy również
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika do zespołu DON UJ
XIV Krakowskie Dni Integracji
XIV Krakowskie Dni Integracji