Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany w pracy DON UJ

Zmiany w pracy DON UJ

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania zostaje zmieniony sposób pracy DON UJ.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, działając w oparciu o Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierując się poczuciem odpowiedzialności społecznej, informujemy, że od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania zostaje zmieniony sposób pracy DON UJ.

Uwaga – zmiana organizacji pracy DON od października 2020

Uprzejmie informujemy, iż w związku z komunikatem nr 27 Prorektora ds. Dydaktyki UJ z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 podstawową formą kontaktu z doradcami edukacyjnymi jest komunikacja zdalna - przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z domeny student.uj.edu.pl, telefonicznie lub za pomocą aplikacji MS Teams (dostępnej w ramach darmowego pakietu Office 365).

Spotkania osobiste w siedzibie DON będą się odbywały w przypadkach uzasadnionych, po wcześniejszym umówieniu z doradcą, z zachowaniem zasad sanitarnych (obowiązek rozmowy w maseczce ochronnej, dezynfekcja rąk).

Uwaga! Wszelkie sytuacje nieopisane w poniższej procedurze, a związane z niepełnosprawnością studenta/pracownika UJ, mające charakter niestandardowy, prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zespół DON UJ będzie na podstawie tych informacji monitorował sytuację, poszukiwał dróg rozwiązania pojawiających się problemów, w miarę możliwości organizował wsparcie oraz informował władze UJ w tym zakresie.

Sprawy studenckie prowadzone są na bieżąco, kontakty i konsultacje mogą się odbywać z doradcą edukacyjnym poprzez wideorozmowę w darmowej aplikacji Teams (instrukcja obsługi znajduje się poniżej) oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Podania o dostosowanie procesu kształcenia oraz dokumentację medyczną potwierdzającą związek między stanem zdrowia a wnioskowanymi adaptacjami można wysyłać na adres e-mail konkretnego doradcy. Wszelkie dokumenty są przez doradców przetwarzane zdalnie a wnioski będą opiniowane i przesyłane bezpośrednio do właściwego dziekana drogą elektroniczną.

Publikujemy instrukcję obsługi aplikacji Teams:

 1. Wejdź na stronę https://teams.microsoft.com/
 2. Zaloguj się swoim kontem pocztowym:
  Studenci: w domenie @student.uj.edu.pl (login mail; hasło: hasło do skrzynki mailowej)
  Pracownicy: @uj.edu.pl (login mail; hasło: hasło do skrzynki mailowej)

 3. Uruchom aplikację Teams.

 4. Wyszukaj pracownika, z którym chcesz się skontaktować. W tym celu możesz wpisać jego adres mailowy w wyszukiwarkę osób aplikacji Teams.
   
 5. Rozpocznij czat, rozmowę głosową lub rozmowę wideo. Przyciski umożliwiające rozpoczęcie dwóch ostatnich rozmów znajdują się w prawym górnym rogu aplikacji Teams.

grafika obrazująca instrukcję aplikacji Teams

(Bardziej szczegółowa instrukcja dostępna jest także na stronie DIS: )

Ogólny adres e-mail DON UJ: don@uj.edu.pl

Adresy e-mailowe do poszczególnych pracowników dostępne są w zakładce kontakty.
Mamy nadzieję, że pomimo trudności związanych z przerwą w standardowej pracy uczelni będziemy mogli w większości spraw skutecznie pomóc. Współpracujemy w tej materii z innymi biurami i jednostkami UJ. Zapraszamy do kontaktu w formie zdalnej.

Zespół DON UJ

Polecamy również
Praca hybrydowa w zespole DON
Praca hybrydowa w zespole DON
XIII Krakowskie Dni Integracji
XIII Krakowskie Dni Integracji
Poszukujemy pracownika administracyjnego
Poszukujemy pracownika administracyjnego
Poszukujemy tłumaczy języka migowego
Poszukujemy tłumaczy języka migowego