Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany w pracy DON UJ

Zmiany w pracy DON UJ

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania zostaje zmieniony sposób pracy DON UJ.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, działając w oparciu o Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierując się poczuciem odpowiedzialności społecznej, informujemy, że od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania zostaje zmieniony sposób pracy DON UJ.

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja br. siedziba DON jest otwarta i można umówić się na spotkanie z doradcą edukacyjnym DON. W kontakcie osobistym obowiązuje dezynfekcja rąk i rozmowa w maseczce ochronnej. W sprawach niewymagających kontaktu osobistego, w komunikacji z pracownikami DON, nadal zachęcamy do korzystania z formy zdalnej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą czatów i wideospotkań z użyciem aplikacji Teams (dostępnej w ramach darmowego pakietu Office365).

Uwaga! Wszelkie sytuacje nieopisane w poniższej procedurze, a związane z niepełnosprawnością studenta/pracownika UJ, mające charakter niestandardowy, prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zespół DON UJ będzie na podstawie tych informacji monitorował sytuację, poszukiwał dróg rozwiązania pojawiających się problemów, w miarę możliwości organizował wsparcie oraz informował władze UJ w tym zakresie.

Sprawy studenckie prowadzone są na bieżąco, kontakty i konsultacje mogą się odbywać z doradcą edukacyjnym poprzez wideorozmowę w darmowej aplikacji Teams (instrukcja obsługi znajduje się poniżej) oraz za pomocą poczty elektronicznej.

W godzinach 7:30-15:30 doradcy edukacyjni są także dostępni pod numerem telefonu: 510 008 517. Podania o dostosowanie procesu kształcenia oraz dokumentację medyczną potwierdzającą związek między stanem zdrowia a wnioskowanymi adaptacjami można wysyłać na adres e-mail konkretnego doradcy. Wszelkie dokumenty są przez doradców przetwarzane zdalnie a wnioski będą opiniowane i przesyłane bezpośrednio do właściwego dziekana drogą elektroniczną.

Publikujemy instrukcję obsługi aplikacji Teams:

 1. Wejdź na stronę https://teams.microsoft.com/
 2. Zaloguj się swoim kontem pocztowym:
  Studenci: w domenie @student.uj.edu.pl (login mail; hasło: hasło do skrzynki mailowej)
  Pracownicy: @uj.edu.pl (login mail; hasło: hasło do skrzynki mailowej)

 3. Uruchom aplikację Teams.

 4. Wyszukaj pracownika, z którym chcesz się skontaktować. W tym celu możesz wpisać jego adres mailowy w wyszukiwarkę osób aplikacji Teams.
   
 5. Rozpocznij czat, rozmowę głosową lub rozmowę wideo. Przyciski umożliwiające rozpoczęcie dwóch ostatnich rozmów znajdują się w prawym górnym rogu aplikacji Teams.

grafika obrazująca instrukcję aplikacji Teams

(Bardziej szczegółowa instrukcja dostępna jest także na stronie: https://dis.uj.edu.pl/documents/85316864/144802478/teams-dostep/b6b28524-42b3-4fde-aaf5-79abf649be48)

Ogólny adres e-mail DON UJ: don@uj.edu.pl

Adresy e-mailowe do poszczególnych pracowników dostępne są w zakładce kontakty.
Mamy nadzieję, że pomimo trudności związanych z przerwą w standardowej pracy uczelni będziemy mogli w większości spraw skutecznie pomóc. Współpracujemy w tej materii z innymi biurami i jednostkami UJ. Zapraszamy do kontaktu w formie zdalnej.

Zespół DON UJ

Polecamy również
Żegnamy profesora Willy'ego Aastrupa