Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia

Dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia

Pracownicy Działu ds. Osób Niepełnosprawnych chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi osobami zainteresowanymi tematyką dostępności i wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. 
Zapraszamy członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarówno osoby prowadzące zajęcia, jak i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi) na szkolenia i spotkania indywidualne dotyczące między innymi:
  • Świadomości niepełnosprawności, umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami oraz rozwiązań obowiązujących w tym zakresie w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
  • Pracy i prowadzenia zajęć z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. wzrokowej, słuchowej, zaburzeń psychicznych, ze spektrum autyzmu)
  • Adaptowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, 
  • Wykorzystywania aplikacji komputerowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • Narzędzi i rozwiązań wspierających osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • Dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w odpowiedzi na potrzeby grupy pracowników, którzy chcą się zapoznać z określonym tematem. Termin i sposób odbycia szkolenia (stacjonarne, zdalne) uwzględni możliwości i oczekiwania uczestników. 
 
Zapraszamy też do kontaktu osoby chcące indywidualnie porozmawiać ze specjalistami z DON UJ. 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z trenerką: malgorzata.perdeus-bialek@uj.edu.pl