Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wskazówki dotyczące adaptacji materiałów

Dla pracowników

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wskazówki dotyczące adaptacji materiałów

Wskazówki dla nauczycieli akademickich dotyczące adaptacji materiałów dydaktycznych na zajęcia ze studentami z niepełnosprawnością wzrokową

 1. Większość dokumentów w formacie PDF jest niedostępna, dlatego studentowi niewidomemu lepiej przekazać materiały w formacie .doc, .docx, .txt, .ppt, .pptx.
 2. Proszę przyjąć jeden sposób adaptacji i konsekwentnie się go trzymać. Przykładowo, jeśli zadanie typu „połącz wyrażenia z dwóch kolumn" rozpisali Państwo w jeden sposób, to każde kolejne zadanie tego samego typu powinno być rozpisane tak samo.
 3. Jeśli chcecie Państwo jakiś fragment tekstu wyróżnić, proszę nie robić tego tylko poprzez zmianę formatowania (np. wyboldowanie, podkreślenie itp.). Teoretycznie możliwe jest sprawdzenie, czy dane słowo zostało np. napisane kursywą czy pogrubione, ale w praktyce jest to bardzo uciążliwe i zapewne nie każdy wie, jak to zrobić. Dlatego jeśli chcecie Państwo dostosować fragment do użytkownika programu odczytu ekranu, wyróżniony fragment proszę wziąć w nawias (z odczytywaniem nawiasów nie ma problemu), a na początku tekstu proszę dopisać informację, że słowa wyróżnione w tekście zostały wzięte w nawias. Jeśli w tekście występują już nawiasy  to proszę zastosować nawias kwadratowy.
 4. Przed numerem każdego zadania proszę dopisać słowo „Zadanie" albo skrót „Zad." (w przypadku tekstów w języku innym niż polski proszę użyć jego odpowiednika). Dzięki temu łatwiej będzie zorientować się w strukturze dokumentu czy znaleźć interesujące nas zadanie.
 5. Proszę starać się nie używać w poleceniach zwrotów typu zakreśl, podkreśl, połącz. Zamiast tego lepiej napisać wpisz wybraną literę/słowo na końcu każdego wyrażenia lub weź prawidłową odpowiedź w nawias.
 6. Miejsce na wpisanie odpowiedzi (wykropkowanie, pozioma linia itp.) proszę zastąpić wielokropkiem.
 7. Wszystkie grafiki, z wyjątkiem tych, które pełnią jedynie funkcję dekoracyjną, powinny być opatrzone opisem lub tekstem alternatywnym.  
 8. Proszę nie stosować justowania,  zamiast tego cały tekst proszę wyrównać do lewej – ma to szczególne znaczenie w przypadku osób słabowidzących.
 9. Cyfry rzymskie proszę zastąpić arabskimi, skróty starać się rozwijać, np. zamiast 2nd proszę napisać second, a zamiast dB proszę napisać decybeli.
 10. Wypowiedzi osób w dialogach proszę poprzedzić imionami lub oznaczeniami „Osoba A:", „Osoba B:" itd. Dzięki temu osobie niewidomej łatwiej będzie zorientować się do kogo należy dana wypowiedź.
 11. Punktory proszę zastąpić numeracją liczbową lub literową.

To tylko niektóre z zasad, jakimi należy się kierować przygotowując materiały dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zapraszamy na szkolenie z zakresu adaptowania materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku prowadzone przez naszych pracowników.  Więcej informacji o szkoleniu znajdą Państwo tutaj.

Przykładowe zadanie –krzyżówka przed i po adaptacji:


Przykładowe zadanie –krzyżówka

Źródło:Business Result, Elementary, Student's Book; David Grant, John Hughes & Rebecca Turner, Oxford University Press, 2009.

Adaptacja:

Ex. 3. Read the definition and write the word that best corresponds with it. The number of letters is given in brackets. This exercise was originally a crossword.

 1. a seat in the middle of the plane (5) - …
 2. you wait here before you board the plane (4) - …
 3. you show your ticket here and get your boarding card (7) - …
 4. your passport is checked here: passport (7) - …
 5. the cheapest type of ticket (7) - …
 6. a long line you wait in (5) - …
 7. you pack your clothes in these (4) - …
 8. the building at the airport you leave from or arrive at (8) - …
 9. your flight is stopped maybe because of bad weather (9) - ...