Dla kandydatów

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorujący, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci. Dlatego też kandydatów niepełnosprawnych lub przewlekle chorujących zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną UJ. Kryteria kwalifikacji, listę wymaganych dokumentów oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki znaleźć można w katalogu studiów 2017/2018 dostępnym na stronie ERK, natomiast szczegółowe informacje dotyczące naboru na studia dostępne są na stronie: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-i-stopnia/rekrutacja-krok-po-kroku

W sytuacji, gdy procedura rekrutacyjna na wybrany kierunek studiów przewiduje egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną (np. rozmowę lub egzamin na studia drugiego, trzeciego stopnia lub podyplomowe), kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub choroby przewlekłej. Zaadaptowana forma nie oznacza zwolnienia z egzaminu, ma natomiast na celu wyrównanie szans kandydatów niepełnosprawnych lub chorujących przewlekle w stosunku do pozostałych zdających.

Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy konsultanta DON z kandydatem oraz dostarczonej aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności lub choroby przewlekłej. Niezbędne jest także złożenie przez kandydata pisemnego wniosku skierowanego do kierownika Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, kandydat musi zgłosić zamiar jego złożenia w systemie ERK w trakcie rejestracji i nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu rejestracji w danym naborze zgłosić się w tej sprawie do DON.