Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta DON

w pigułce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta DON w pigułce

Oferta DON w pigułce

Zapoznaj się z naszym wsparciem edukacyjnym w skróconej formie.

Umów się na konsultację z doradcą DON UJ

Zgłoś się do DON UJ wtedy, gdy doświadczasz trudności w studiowaniu i są one związane z Twoim stanem zdrowia.

Zapraszamy do nas, gdy czujesz, że sytuacja zdrowotna, specyficzne trudności w uczeniu się lub funkcjonowaniu mogą mieć wpływ na realizację programu Twoich studiów.

Jak starać się o formę zaadaptowaną kursów i egzaminów?

 • skontaktuj się z doradcą DON UJ
 • napisz wniosek o zaadaptowaną formę kursu/egzaminu
 • przygotuj dokumentację specjalistyczną.

Dla kogo pracujemy?

Nasza oferta skierowana jest do osób:
 • w trudnej sytuacji zdrowotnej,
 • ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami.

Wspieramy studentów:

 • z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego (np. z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, problemami z nastrojem, emocjonalnymi)
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią)
 • z chorobami przewlekłymi
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • niewidomych i słabowidzących
 • niesłyszących i słabosłyszących
 • u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach.

Kto pracuje w DON UJ?

W DON UJ pracują doradcy edukacyjni oraz specjaliści ds. technologii wspierających. Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę studiowania i najlepsze oprogramowanie wspierające naukę.

Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się z zasadami ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia w budynku UJ.

Nasze wsparcie to m.in.

 • organizacja kursów i egzaminów w formie zaadaptowanej
 • konsultacje bieżącej sytuacji akademickiej
 • współpraca z wykładowcami
 • adaptacja materiałów dydaktycznych
 • zapewnienie asystenta dydaktycznego
 • zaadaptowane lektoraty dla studentów
 • z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu
 • szkolenia z aplikacji i programów wspierających proces uczenia się
 • stypendium dla osoby z niepełnosprawnością (w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
 • usługa tłumaczenia w polskim języku migowym.

Zasada poufności

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów pracownikom Działu są objęte zasadą poufności. Konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję.