Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie

i aplikacje wspierające naukę

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Planner

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją Planner.

Wprowadzenie

Microsoft Planner to program, dzięki któremu możemy:
  • zaplanować pracę swoją oraz całego zespołu;
  • przydzielać zadania oraz monitorować stany wykonania przydzielonych zadań;
  • załączać pliki do zadań oraz współdzielić pliki z zespołem;
  • przedstawiać w sposób graficzny postępy wykonania zadań projektowych oraz tych, które przypisane zostały poszczególnym członkom w zespole;
Dzięki aplikacji mamy klarowny, przejrzysty obraz postępów w realizacji poszczególnych planów. Rozpisane są one w bardzo przejrzysty i prosty sposób, zastosowano tablice, kolumny oraz karty. 

Tworzenie nowego planu

Aby utworzyć nowy plan należy wybrać taką opcję w podstawowym menu po uruchomieniu aplikacji, następnie wybrać jedną z opcji czyli:
  • plan publiczny gdzie wszyscy użytkownicy w mojej organizacji mogą wyświetlać zawartość planu;
  • plan prywatny, gdzie tylko dodani przez nas członkowie mogą wyświetlać zawartość planu oraz go edytować;
Ten interfejs Plannera bardzo skraca proces i czas rozpisania realizowanego zadania na poszczególne części, ale także usprawnia wgląd w realizację wszystkich powierzonych zadań. Poniżej przedstawione zostały grafiki, które pokazują kolejno opcje do wyboru przy początkowej fazie tworzenia planu.
 
Zrzut ekranu z aplikacji Planner, widok na dwa pola wyboru - opcja utworzenia "nowego planu" lub "moich zdań"
Rys. 1. Na grafice numerem 1. Oznaczono pole wyboru - możliwość utworzenia nowego planu, numerem 2. Oznaczono pole wyboru - możliwość podejrzenia przydzielonych zadań.
 
Zrzut ekranu z aplikacji Planner, widok na opcje "nowego planu"
Rys. 2. Grafika przedstawia opcje klikalne, numerem 1. oznaczona została możliwość utworzenia nazwy planu, numerem 2. oznaczona została możliwość utworzenia planu publicznego, numerem 3. możliwość utworzenia prywatnego planu, numerem 4. Oznaczona została możliwość wprowadzenia opisu dla grupy.
 
Zrzut ekranu z aplikacji Planner, widoczny przykładowy podgląd tablicy
Rys. 3. Grafika przedstawia utworzony plan,  numerem 1 oznaczony został przykładowy plan zadań do wykonania dla pierwszej osoby, numerem 2 oznaczony został przykładowy plan zadań do wykonania dla drugiej osoby, numerem 3 oraz 5 oznaczone zostały pola, za pomocą których możemy utworzyć nowe zadania do wykonania, numerem 4 oznaczone zostało przykładowe utworzone zadanie.
 
Zrzut ekranu z aplikacji Planner, podgląd na przykładowe zadanie z poszczególnymi funkcjonalnościami
Rys. 4. Numerem 1 oznaczona została możliwość przydzielenia zadania, numerem 2. Możliwość oznaczenia etykiety danego zadania, numerem 3. Oznaczono przedział zadania, numerem 4 oznaczono postęp, numerem 5. Oznaczono priorytet zadania, numerem 6 i 7 oznaczono wyznaczenie daty rozpoczęcia i zakończenia zadania, numerem 8 oznaczono ewentualne notatki do zadania, numerem 9 oznaczono listę kontrolną do zadania oraz numerem 10 oznaczono miejsce gdzie znajdują się załączniki, można je dodać, otworzyć, usunąć.
 

Każdy plan w programie MS Planner ma swoją tablicę. W niej możemy tworzyć zadania, dodawać pliki, umieszczać zadania w tzw. zasobnikach i przypisywać je poszczególnym osobom w zespole. Program pozwala na zaznaczanie wykonanych zadań. Można je obserwować przez pryzmat osoby, która ma wykonać dane zadanie lub poprzez stan jego wykonania. Jeśli chcemy przenieść zadanie pomiędzy kolumnami, wystarczy je przeciągnąć do wybranej kolumny.  Każda czynność będzie generowała wiadomość mailową kierowaną do osoby, która ma przydzielone dane zadanie z informacją o modyfikacji. Każda osoba, która użytkuje MS Planner, po wybraniu widoku „Moje zadania”, widzi przypisane do wykonania zadania oczekujące na realizację. Ten widok przedstawia zadania znajdujące się we wszystkich planach. Oczywiście podczas tworzenia zadań można wybrać ich priorytet oraz określoną datę ich wykonania. Po ich wykonaniu i oznaczeniu jako zrealizowane zadania znikną z naszego pola widzenia, co pozwala na skupieniu się na pozostałych. 

Zrzut ekranu z aplikacji Planner, widok na "Moje zadania"

Rys. 5. Na grafice przedstawiono kolejno tablicę, gdzie widoczne są wszystkie zadania, wykresy gdzie można sprawdzić stany wykonania zadań oraz plany i priorytety. 

Microsoft Planner daje możliwość wyświetlania zadań w formie Harmonogramu z widokiem miesięcznym, jak również tygodniowym. W aplikacji możemy również grupować zadania, daje to możliwość segregacji ich pod względem przedziału, przypisania, postępu lub daty albo etykiety bądź priorytetu. Z aplikacji MS Planner można korzystać z laptopów, smartfonów i tabletów oraz komputerów PC.