Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowanie

i aplikacje wspierające naukę

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trello - organizacja zadań i czasu pracy

Trello to aplikacja internetowa przeznaczona zarówno na komputery, jak i telefony, która umożliwia tworzenie list zadań, ich grupowanie oraz bieżące zarządzanie nimi. Możliwa jest także współpraca zespołowa oraz przypisywanie zadań do poszczególnych jego członków.

Grupowanie obowiązków i nadawanie priorytetów, zarządzanie pracą zespołu

W Trello masz możliwość:
 • Stworzyć tablice i dzięki temu organizować to, nad czym pracujesz.
 • Korzystać z tablic samemu oraz razem ze znajomymi, rodziną lub zespołem.
 • Dostosowywać tablice pod różne procesy pracy i do różnych projektów.
 • Dodawać listy zadań na kartach.
 • Przypisywać zadania sobie i współpracownikom.
 • Pisać komentarze wspólnie ze znajomymi lub zespołem.
 • Załączać pliki z Google Drive i Dropbox.
 • Przesyłać zdjęcia i wideo.
Na komputerze z aplikacji można skorzystać na stronie: https://trello.com/pl
Na telefonie aplikację w wersji na androida można pobrać ze Sklepu Play, a wersję na iPhona z App Store.

Pierwsze kroki i obsługa Trello

Aplikacja Trello składa się z czterech podstawowych elementów, które oferują różne funkcjonalności: 

Zrzut ekranu z aplikacji Trello, widoczna strona główna z widokiem tablicy

Rys. 1. Strona główna z widokiem Tablicy, numerami zaznaczono kolejne elementy funkcjonalne aplikacji Trello: nr 1 oznaczony kolorem żółtym - Tablica, nr 2 oznaczony kolorem pomarańczowym - Lista, nr 3 oznaczony kolorem jasnozielonym - Karta, nr 4 oznaczony kolorem ciemnozielonym - Menu.

1. Tablica – jest to główne miejsce grupujące wszystkie zadanie i aspekty danego projektu, wydarzenia czy problemu.

Zrzut ekranu z aplikacji Trello, widok tablicy Trello, strzałkami oznaczono poszczególne elementy

Rys 2. Widok Tablicy Trello, strzałkami oznaczono elementy: nr 1 oznaczony kolorem pomarańczowym - Moja Tablica, nr 2 oznaczony kolorem bordowym - Ulubione, nr 3 oznaczony kolorem jasnozielonym - Widoczne dla oraz nr 4 oznaczony kolorem kremowym - Zaproś, które umożliwiają edycję ustawień danej Tablicy.

Tytuł Tablicy można edytować klikając w jej nazwę (1), przy użyciu gwiazdki można oznaczyć tablicę jako ulubioną (2). Klikając w przycisk ”Widoczne dla Przestrzeni Roboczej” możemy edytować zakres prywatności danej tablicy, czyli czy chcemy się niż z kimś dzielić, czy ma być ona prywatna i widoczna jedynie dla nas (3). Po wybraniu przycisku ”Zaproś” możemy wygenerować link do Tablicy i przesłać go do znajomego lub współpracownika, możemy też dodać wybraną osobę do zespołu wpisując w tym miejscu od razu adres email tej osoby.
 
2. Lista - Listy służą do uporządkowania i pogrupowania swoich Kart zadań (3) na Tablicy. Kart można używać nie tylko do nadzorowania postępu prac, ale także do planowania zadań, nadawania hierarchii i gromadzenia pomysłów.
Podstawowym sposobem aranżacji Tablicy jest podział Kart na zadania: “do zrobienia”, “w trakcie prac” oraz na “zrobione”, jednak nazwy Kart można dowolnie zmieniać oraz dodawać ich znacznie większą ilość, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby swojej Tablicy używać w innym, bardziej spersonalizowanym celu. 
Zrzut ekranu z aplikacji Trello, widoczne umieszczone w niej Listy.
Rys 3. Widok Tablicy Trello z umieszczonymi w niej Listami. Strzałkami oznaczono przyciski umożliwiające edycję ustawień kart: nr 1 oznaczony kolorem żółtym - Dodaj kolejną listę, nr 2 oznaczony kolorem pomarańczowym - symbol trzech kropek (opcje) umożliwiających edycję Listy, nr 3 oznaczony kolorem czerwonym - Tytuł listy umożliwiający zmianę jej nazwy, nr 4 oznaczony kolorem jasnozielonym - Dodaj Kartę.
 
Aby dodać nową listę wystarczy kliknąć w przycisk “Dodaj kolejną listę” (1). Istniejące listy można edytować po kliknięciu w przycisk z symbolem trzech kropek (2), rozwinie się wtedy dodatkowe menu, w którym można dokonać m.in. skopiowania, przeniesienia lub zarchiwizowania Listy. Domyślną nazwę Listy można zmienić klikając bezpośrednio w jej tytuł (3).
Listy można także dowolnie przesuwać zmieniając ich kolejność względem siebie, podobnie można zmieniać kolejność i priorytet dla Kart znajdujących się na danej liście.
 
3. Karty – są to podstawowe elementy na Tablicy, które umożliwiają prezentację zadań do wykonania, obowiązków, pomysłów czy planów na przyszłość. Dozwolona liczba kart na Twojej tablicy jest nieograniczona.
Aby dodać nową Kartę wystarczy na dole dowolnej Listy kliknąć przycisk “Dodaj kartę” (4). Po kliknięciu w już utworzoną kartę można przejść do jej edycji, personalizacji, zmiany ustawień oraz zarządzania postępem prac i wykonaniem zadań.
Zrzut ekranu z apliakcji Trello, widok rewersu karty
Rys 4. Widok rewersu Karty. Strzałki wskazują na elementy umożliwiające personalizację karty i zmianę ustawień: nr 1 oznaczony kolorem jasnoniebieskim - Tytuł karty, nr 2 oznaczony kolorem niebieskim - Dodanie opisu, nr 3 oznaczony kolorem granatowym - Dodanie załącznika, nr 4 oznaczony kolorem zielonym - Lista podzadań należących do danej karty oraz możliwość ich edycji, nr 5 oznaczony kolorem żółtym - Sekcja Aktywność umożliwiająca dodanie komentarzy, nr 6 oznaczony kolorem bordowym - Sekcja Okładka, która umożliwia nadanie lub zmianę koloru tła Karty, nr 7 oznaczony kolorem pomarańczowym - Etykiety, nr 8 oznaczony kolorem czerwonym - Menu boczne.
 
Po wejściu w wybraną kartę na samej górze widzimy nazwę Karty oraz na jakiej Liście ta karta się znajduje (1). Po kliknięciu w nazwę możemy przejść do jej edycji i zmienić nazwę, natomiast po kliknięciu na nazwę listy możemy przenieść edytowaną kartę na inną listę, a nawet tablicę.
 
Zrzut ekranu z aplikacji Trello. Widoczne pole edycji Karty umożliwiające przeniesienie karty na inną tablicę.
Rys 5. Pole edycji Karty umożliwiające przeniesienie karty na inną tablicę.
 
Schodząc w dół Karty możemy edytować kolejno m.in.: 
 • Opis karty (2);
 • Edytować dodany załącznik lub dodać nowy plik (3). Jeśli to pole się nie wyświetla i nie mamy tutaj żadnego załącznika, to pierwszy nowy plik można dodać w menu po prawej stronie.;
 • Stworzyć i zarządzać Listami zadań należącymi do danej Karty. Wykonane podzadania znajdujące się na tej Liście zadań możemy zaznaczyć jako wykonane, co pozwala monitorować postęp prac. W jednej Karcie może być więcej niż jedna Lista zadań.;
 • Dodać komentarz (5);
 • Zmienić kolor okładki naszej karty wg własnych preferencji (6)

Zrzut ekranu z aplikacji Trello - widok na wybrany kolor okładki karty (zaznaczony zielony)

Rys. 6. Widok zmiany okładki Karty.

 • Dodać etykietę kolorystyczną, która pozwoli nam na pierwszy rzut oka pogrupować nasze Karty lub nadać im odpowiednią hierarchię (7).

Zrzut ekrany z aplikacji Trello, Widoczne różne kolory etykiet do wyboru

Rys 7. Widok nadawania etykiet do wybranej karty.

 • Przy użyciu bocznego menu można przenosić, kopiować, archiwizować i udostępniać swoją Kartę (8).

4. Menu – Kiedy jesteśmy w widoku swojej Tablicy to po prawej stronie możemy znaleźć Menu, które służy do zarządzania swoją tablicą. W tym miejscu możemy m.in. edytować ustawienia ogólne Tablicy, zmienić kolor jej tła, dodać opis charakteryzujący naszą tablicę, a także filtrować swoje karty oraz monitorować wszystkie działania dzięki zakładce Aktywność.

Zrzut ekranu z aplikacji Trello, widoczne boczne menu tablicy

Rys 8. Widok bocznego menu znajdującego się w widoku głównym Tablicy. 

Skróty klawiaturowe

Aplikację komputerową można obsługiwać również za pomocą klawiatury. Poniżej przedstawiamy spis skrótów klawiaturowych:
 1. Widok tablicy:
  • Strzałki nawigacyjne – poruszanie się między poszczególnymi elementami naszej tablicy, np. pomiędzy kartami.
  • ENTER – otworzenie karty.
  • Symbole < i > - przeniesienie zaznaczonej karty.
  • E – szybka edycja zaznaczonej karty.
  • ESC – anuluj lub zamknij kartę.
  • SHIFT + N – dodaj nową kartę.
  • Symbol / - wyszukaj.
  • CTRL C, CTRL V – kopiuj, wklej.
  • F – filtruj karty
 2. Widok otwartej karty:
  • L – ustawienie etykiety.
  • Cyfry – nadanie wybranej etykiety kolorystycznej:
   • 1 – kolor zielony
   • 2 – kolor żółty
   • 3 – kolor pomarańczowy
   • 4 – kolor czerwony
   • 5 – kolor fioletowy
   • 6 – kolor ciemnoniebieski
   • 7 – kolor jasnoniebieski
   • 8 – kolor jasnozielony
   • 9 – kolor różowy
   • 0 – kolor szary
  • D – ustawienie daty końcowej wraz z przypomnieniem
  • SPACJA – przypisz siebie do danej karty
  • ESC - wyjdź z edycji karty.
  • C – zarchiwizuj kartę.
  • CTRL + ENTER – zapisz wprowadzone informacje - podczas pisania i edytowania pól opisowych.