Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostosowanie procesu kształcenia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Są one proponowane przez doradcę edukacyjnego po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego.

Adaptacje są przyznawane na wniosek studenta/doktoranta zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Przykładowe formy adaptacji zajęć:

  • Możliwość nagrywania zajęć przez studenta;
  • Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;
  • Pośredniczenie DON UJ w uzyskiwaniu notatek z zajęć w razie potrzeby;
  • Wydłużenie czasu na przygotowanie prac zaliczeniowych, szczególnie obszernych prac pisemnych, a także w razie ko­nieczności dzielenie ich na mniejsze części;
  • Zamiana referatów i prezentacji oraz aktywności werbalnej podczas zajęć na pisemną formę zaliczenia (np. test, esej);
  • Rozłożenie ilości obowiązków akademickich w czasie poprzez możliwość skorzystania z urlopu z prawem do realizacji części zajęć.

Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o adaptacje znajdziesz tutaj.

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

Istnieje również możliwość podjęcia współpracy DON z wykładowcami mającej na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich strategii edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny. W ramach tej współpracy możliwe jest:

  • Informowanie prowadzących o przyznanych studentowi/studentce adaptacjach
  • Przekazywanie wskazówek dydaktycznych dotyczących sposobów i metod przygotowywania zajęć i egzaminów z uwzględnieniem potrzeb studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu