Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Choroby przewlekłe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostosowanie procesu kształcenia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Są one proponowane przez doradcę edukacyjnego po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego.

Adaptacje są przyznawane na wniosek studenta/doktoranta zgodnie z obowiązującymi procedurami (Zarządzenie Rektora UJ nr 150 )

Przykładowe formy adaptacji zajęć:

 • Zwiększenie limitu nieobecności wraz z możliwością nadrobienia zaległości na warunkach ustalonych z osobami prowadzącymi zajęcia;
 • Możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców;
 • Możliwość zaliczania materiału w trybie indywidualnym w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia studentowi regularne uczestnictwo w zaję­ciach;
 • Modyfikacja harmonogramu zajęć minimalizująca nieobecności związane z planowanym leczeniem;

Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:

 • Wydłużenie czasu ich trwania;
 • Rozłożenie sesji egzaminacyjnej w czasie;
 • W przypadku egzaminów z obszernego materiału umożliwienie zdawania go w częściach;
 • Dostosowanie formy egzaminu;

 

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o adaptacje znajdziesz tutaj.

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

Istnieje również możliwość podjęcia współpracy DON z wykładowcami mającej na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich strategii edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny. W ramach tej współpracy możliwe jest:

 • Informowanie prowadzących o przyznanych studentowi/studentce adaptacjach
 • Przekazywanie wskazówek dydaktycznych dotyczących technicznych aspektów organizacji zajęć oraz sposobów ich przygotowywania z uwzględnieniem potrzeb studentów chorujących przewlekle.
 • Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z chorobami przewlekłymi.