Osoby z innymi trudnościami zdrowotnymi

Wszystkie osoby, którym sytuacja zdrowotna utrudnia studiowanie, w tym osoby u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, osoby z zaburzeniami mowy i in. Zapraszamy do korzystania z oferty DON UJ.

Każdy student/doktorant może ubiegać się o adaptacje zajęć i egzaminów dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia i specyfiki studiowanego kierunku.

Są one proponowane przez doradcę edukacyjnego po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego.