Inne wsparcie

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbywania regularnych spotkań z doradcą edukacyjnym wspierających proces studiowania w ramach kontraktu edukacyjnego.