Kto może skorzystać ze wsparcia

Do korzystania z naszej oferty zapraszamy wszystkich studentów/doktorantów posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającą występowanie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.