Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studiowanie zdalne

DON UJ wychodzi naprzeciw potrzebom studentów, których niepełnosprawność skutkuje stałą bądź czasową niezdolnością do realizowania studiów w sposób standardowy na terenie uczelni (osoby niezdolne do samodzielnego poruszania się). W takich przypadkach student ma prawo ubiegać się o możliwość zorganizowania toku studiów w formie eksternistycznej w ramach Indywidualnego Planu Studiów. Sytuacja każdego studenta analizowana jest indywidualnie przez zespół specjalistów zajmujących się wsparciem edukacyjnym, a realizacja programu studiów odbywa się we współpracy studenta, DON UJ oraz nauczycieli akademickich.

Osobą podejmującą decyzję co do zakresu wsparcia możliwego do zrealizowania w warunkach konkretnej jednostki uczelnianej (wydział/instytut) jest prodziekan ds. studenckich bądź kierownik studiów doktoranckich na danym wydziale (Zarządzenie nr 86 Rektora UJ). 

Eksternistyczny tryb studiowania polega na modyfikacjach formy i warunków technicznych przekazywania treści nauczania, nie zaś na obniżaniu wartości merytorycznej kursu, która pozostaje taka sama jak w przypadku pozostałych studentów.