Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby z niepełnosprawnością słuchową

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lektorat języka angielskiego

Studentów chętnych do udziału w zajęciach z języka angielskiego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami o lektoratach.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, które w ramach toku studiów mają przewidziany lektorat. Zajęcia odbywają się w grupach międzywydziałowych i są kursami, które można wybrać zamiast standardowego lektoratu z języka angielskiego.

Osoby chcące uczestniczyć w lektoracie zapraszamy do DON w celu zgłoszenia się na zajęcia (terminy zapisu na zajęcia są tożsame z ogólnie przyjętymi terminami rejestracji na zajęcia językowe w UJ).
Studenci zainteresowani nauką języka angielskiego będą proszeni przez lektorów o rozwiązanie testu językowego kwalifikującego na dany poziom znajomości języka.
Liczebność uczestników zajęć z założenia jest niewielka, co umożliwia efektywną naukę.

Zdjęcie pracowni multimedialnej, w której odbywają się lektoratyZajęcia odbywają się w przygotowanej w tym celu pracowni multimedialnej DON UJ.

W grupach dla osób niewidomych i słabowidzących wykorzystywane są materiały zaadaptowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami studentów. Przydatne w nauce języka materiały graficzne przygotowywane są w formie wypukłej lub z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób słabowidzących. Studenci mogą korzystać także z tekstów w formie elektronicznej.

Grupy lektoratowe dla studentów niesłyszących i słabosłyszących są prowadzone w sposób interaktywny, umożliwiający pisemną komunikację, m.in. dzięki tablicy interaktywnej oraz systemowi chat.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalnie przygotowanych do swojej pracy lektorów  Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Kontakty do lektorów:

mgr Dominika Stopa dominika.stopa@uj.edu.pl (studenci z niepełnosprawnością słuchu)