Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niepełnosprawność wzrokowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostosowanie procesu kształcenia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Są one proponowane przez doradcę edukacyjnego po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego. 

Adaptacje są przyznawane na wniosek studenta/doktoranta zgodnie z obowiązującymi procedurami (Zarządzenie Rektora UJ nr 150 )

 • Przykładowe formy adaptacji zajęć:
  • możliwość nagrywania zajęć
  • możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych w formie dostępnej od wykładowców (np. w formie elektronicznej, w powiększonej czcionce);
 • Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
  • wydłużenie czasu ich trwania
  • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze ze specjalistycznym oprogramowaniem
  • otrzymywanie arkuszy egzaminacyjnych w powiększonej czcionce

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o adaptacje. 

Wzory dokumentów.

Istnieje również możliwość podjęcia współpracy DON z wykładowcami mającej na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich strategii edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny. W ramach tej współpracy możliwe jest:

 • Informowanie prowadzących o przyznanych studentowi/studentce adaptacjach
 • Przekazywanie wskazówek dydaktycznych dotyczących sposobów i metod przygotowywania zajęć i egzaminów z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością wzrokową.
 • Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z niepełnosprawnością wzrokową oraz z adaptowania materiałów dydaktycznych.

Nagrywanie treści zajęć jest możliwe w związku z art. 33¹ ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.