Wzory dokumentów do pobrania

Wzory podań:

Zamieszczone poniżej dokumenty stanowią jedynie wzór podań i mają ułatwić Ci przygotowanie stosownego wniosku.

Przy pisaniu wniosku, skorzystaj z Listy dziekanów ds. dydaktycznych zamieszczonej poniżej.

Podanie o urlop dziekański

ikona doc.doc

Podanie o urlop dziekański z prawem do zdawania części kursów

ikona doc.doc

Podanie o adaptację procesu studiowania

ikona doc.doc

Podanie o organizację zajęć w salach dostępnych architektonicznie

ikona doc.doc

Podanie o tłumacza języka migowego
 

ikona doc

 

 

Oświadczenia DON UJ:

Zgoda na uczestnictwo w programie Hamlet

ikona doc

 

Nagrywanie wykładowcy - oświadczenie

ikona doc.doc

USOS - oświadczenie

 

Inne:

Lista dziekanów ds. dydaktycznych
 
Lista koordynatorów ds. pomocy materialnej
 

ikona doc.doc

 

ikona pdf .pdf

 
 
Lista szczegółowych warunków zaliczeń i egzaminów dla studentów
 
ikona doc
 

ikona pdf  .pdf