Erasmus

Serdecznie zachęcamy do brania udziału w wyjazdach w ramach programu Erasmus. Studenci niepełnosprawni ubiegający się o udział w projekcie podlegają tym samym zasadom rekrutacji, co pozostali studenci.

Następnie osoby, które zostały zakwalifikowane do programu Erasmus mogą starać się o dofinansowanie z funduszu przeznaczonego dla studentów niepełnosprawnych. Dodatkowe stypendia mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specyficznymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Osobom z orzeczonym lekkim lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności Narodowa Agencja może przyznać dodatkowe stypendium w formie wyrównania do maksymalnej wysokości określonej dla wyjazdu do danego kraju na planowany czas pobytu. Osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności Narodowa Agencja będzie mogła ponadto przyznać dodatkową kwotę na ściśle określony cel. Decyzje na temat dofinansowania dla stypendystów niepełnosprawnych są podejmowane indywidualnie.

Student ubiegając się o stypendium wypełnia odpowieni wniosek, który następnie musi zostać podpisany przez uczelnianiego koordynatora programu Erasmus (w DMWS) oraz uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych (w DON).

Informacja opracowana na podstawie „Zasad udzielania i rozliczania dofinansowania dla stypendystów Erasmusa z orzeczonym stopniem niepełnosprawności". Pełna treść w/w dokumentu oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie: www.erasmus.org.

Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów w ramach programu Erasmus udziela Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (DMWS).