Stacja Konstelacja

plakat Stacji KonstelacjiStacja Konstelacja to inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowana zarówno do studentów, jak i do pracowników uczelni. W jej ramach można porozmawiać z osobą dyżurującą o trudnościach w obszarze zdrowia psychicznego niekorzystnie wpływających na studia. Można również uzyskać poradę jak radzić sobie w kontakcie z osobą bliską – z rodziny czy grona znajomych, doświadczającą tego typu problemów. Każde spotkanie kończy się otrzymaniem od osoby dyżurującej – psychologa lub lekarza psychiatry – podpowiedzi sugerujących kierunki ewentualnych, dalszych działań. Udział w Stacji jest bezpłatny oraz anonimowy, wymaga wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub elektronicznej, jak również zaakceptowania warunków uczestnictwa. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie zapraszamy na stronę www.konstelacjalwa.pl
 
Stacja Konstelacja to część szerszego programu Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie Konstelacja Lwa, którego celem jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego w społeczności akademickiej uczelni. W ramach programu skorzystać można z platformy edukacyjnej – bezpłatnego źródła wiedzy  w temacie zdrowia psychicznego, listy ośrodków udzielających specjalistycznego wsparcia (psychologicznego, psychoterapeutycznego, psychiatrycznego) w Krakowie, czy zasad postępowania w sytuacjach nagłych.
 
Program Konstelacja Lwa, realizowany we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, wpisuje się w założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.