Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Supportive technology workroom

Web Content Display Web Content Display

Find us here:

Web Content Display Web Content Display

On-duty hours for students:

Mon, Tue and Thu, 10:00-15:00 hrs
Wed – internal focus day
Fri, 10:00-14:00 hrs

Web Content Display Web Content Display

Ćwiczenia ewakuacyjne

W Uniwersytecie Jagiellońskim corocznie odbywają się ćwiczenia ewakuacyjne, które mają na celu przygotowanie społeczności akademickiej na wypadek zagrożenia i wypracowanie schematów postępowania w takiej sytuacji.

Stosowane procedury uwzględniają obecność osób z niepełnosprawnościami w budynkach UJ oraz przewidują, w jaki sposób powinny się zachować zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i pracownicy mający za zadanie zorganizować bezpieczne opuszczenie przez nie budynku. Uniwersytet Jagielloński wdraża innowacyjne rozwiązania w tym zakresie oraz systematycznie szkoli osoby funkcyjne w obszarze ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. W trakcie ćwiczeń testowane są ich umiejętności, często z obecnością osób symulujących niepełnosprawność, zgodnie z przygotowanym scenariuszem ćwiczeń.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do kontaktu z nami w celu rozmowy na temat stosowanych procedur, przewidywanych sposobów postępowania, oczekiwań czy spodziewanych trudności.

Szkolenia i spotkania prowadzi Małgorzata Perdeus-Białek

Download files
pdf
Ulotka ewakuacyjna