Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Oprogramowanie

i aplikacje wspierające naukę

Web Content Display Web Content Display

Find us here:

Web Content Display Web Content Display

Mon, Tue and Thu, 10:00-15:00 hrs
Wed – internal focus day
Fri, 10:00-14:00 hrs

Web Content Display Web Content Display

Balabolka - czytanie

Balabolka jest darmową aplikacją, którą można zainstalować na komputerze. Jej nazwa pochodzi z języka rosyjskiego i oznacza gadułę. Umożliwia swoim użytkownikom odsłuchiwanie dokumentów tekstowych przy pomocy zainstalowanych w systemie operacyjnym głosów syntetycznych. To co wyróżnia ją na tle innych programów to m.in. funkcja tworzenia plików dźwiękowych z dokumentów tekstowych.

Funkcja czytania

Link do pobrania programu Balabolka.

ikonka programu Balabolka - uśmiechnięta buzia w słuchawkach

Zaraz po otwarciu dowolnego edytowalnego dokumentu tekstowego możemy go odsłuchać za pomocą odpowiedniego (najlepiej takiego jak język dokumentu) syntezatora.

Funkcja umożliwiająca tę czynność to “Czytaj” dostępna w menu “Mowa” lub w pasku narzędzi w postaci ikony z zielonym trójkątem.

Zrzut ekranu z aplikacji Balabolka, rozwinięte Menu Mowa, z oznaczoną funkcją Czytaj

Grafika 1. Funkcja czytaj w menu Mowa.

Prędkość odczytywania danego tekstu oraz rodzaj głosu możemy zmienić w menu Głos pozycji szybkość lub głos - grafika 2.

Zrzut ekranu z aplikacji Balabolka, rozwinięte menu Głos z zaznaczonymi funkcjami Szybkość i Głos

Grafika 2. Funkcje szybkość i głos w menu Głos

Jeśli w danym dokumencie mamy tekst w kilku językach możemy dodawać ręcznie tagi określające, który syntezator ma wypowiadać daną frazę. Należy pamiętać, by dana fraza rozpoczynała się od tagu otwierającego i informującego program, który syntezator będzie używany (np. <voice required="Language=809">). Na zakończenie danej frazy musimy umieścić tag zamykający, by program wiedział, że ma zakończyć prace z danym syntezatorem i wrócić do domyślnego (</voice>).

<voice required="Language=809"> page 120. </voice>

Jeśli w tekście występują fragmenty w różnych językach, które nalezą do różnych alfabetów np. alfabet łaciński i chiński, wówczas możemy tę czynność wykonać automatycznie za pomocą polecenia obce słowa w menu Tekst.

Zrzut ekranu z aplikacji Balabolka, rozwinięte menu Tekst z zaznaczoną opcją Obce słowa

Grafika 3. Funkcja "Obce słowa” w menu ”Tekst”.

W nowo otwartym oknie polecenia „Obce słowa” musimy najpierw wybrać alfabet języka, którego tagi będziemy dodawać automatycznie (np. chiński), wcisnąć „Wstaw litery języka”, a następnie zaznaczyć pozycję „język” i wybrać taki, który odpowiada wybranemu alfabetowi.

Zrzut ekranu z aplikacji Balabolka, otwarte okno funkcji Obce słowa z zaznaczonymi pozycjami 1.menu rozwijane z nazwą "chiński" w sekcji Litery małe i wielkie 2. Przycisk Wstaw litery języka 3. Czytanie wyrazów obcych (xml tags), zaznaczony checkbox - język 4. Obszar czytanie wyrazów obcych (xml tags) menu rozwijane z wybraną pozycją 804 - chiński uproszczony

Grafika 4. Automatyczne wstawianie tagów określających syntezator do tekstu.

Warto wspomnieć, że do każdego dokumentu tekstowego możemy również dodać link pliku dźwiękowego. Dzięki temu Balabolka odczytując nasz dokument, gdy natrafi na plik dźwiękowy odtworzy go, a następnie będzie odczytywać pozostałą część dokumentu tekstowego.

Funkcja ta jest dostępna w menu Tekst w pozycji “wstaw klip audio”.

Zrzut ekranu a aplikacji Balabolka, rozwinięta pozycja menu Tekst - Wstaw klip audio

Grafika 5. Menu Tekst - Wstaw klip audio.