Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Oprogramowanie

i aplikacje wspierające naukę

Web Content Display Web Content Display

Find us here:

Web Content Display Web Content Display

Mon, Tue and Thu, 10:00-15:00 hrs
Wed – internal focus day
Fri, 10:00-14:00 hrs

Web Content Display Web Content Display

Dysk Google jako narzędzie służące do rozpoznawania tekstu z plików graficznych

Dysk Google to bezpłatne oprogramowanie. Może służyć do rozpoznawania tekstu z plików graficznych. Program wyodrębnia tekst również w języku polskim.

W celu korzystania ze wskazanej funkcji aplikacji Dysku Google należy:
  • Obraz należy zapisać na Dysku Google wybierając “Nowy”, przy którym znajduje się kolorowy znak plus a następnie wybrać plik;
Zrzut ekranu z dysku Google, podświetlona opcja Mój dysk, po prawej otwarte okno z zaznaczoną opcją Prześlij plik
Rys. 1. Numerem 1 oznaczony został pierwszy krok, należy wybrać kolorowy plus, który znajduje się zaraz pod logo dysku, a następnie prześlij plik – numer 2.
  • Kursor powinien znajdować się na obrazie, następnie należy wybrać prawy przycisk myszy;
 
Zrzut ekranu z dysku Google, wyświetlone okna z zaznaczonymi opcjami Otwórz w - oraz w kolejnym oknie - Dokumenty Google
 

Rys. 2. Okno Dysku Google ze wskazanym sposobem otwarcia dokumentu.

  • Następny krok to wybranie „Otwórz za pomocą”, a później „Dokumenty Google”;
  • Dany plik graficzny zostanie otwarty za pomocą Dokumentów Google;
  • Pod grafiką pojawi się tekst edytowalny, który został rozpoznany z grafiki.
Zrzut ekranu z dysku Google, wyświetlony tekst - jeden u góry w zielonej ramce w postaci grafiki, drugi - w czerwonej ramce - rozpoznany przez program w wersji edytowalnej.

Rys. 3. Końcowy efekt rozpoznania tekstu z plików graficznych, zielonym kolorem oznaczona została grafika, a czerwonym rozpoznany tekst edytowalny.