Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Oprogramowanie

i aplikacje wspierające naukę

Web Content Display Web Content Display

Find us here:

Web Content Display Web Content Display

Mon, Tue and Thu, 10:00-15:00 hrs
Wed – internal focus day
Fri, 10:00-14:00 hrs

Web Content Display Web Content Display

MacOs - pisanie i notowanie

Dyktowanie

MacOS ma dostępną systemowo dla każdego programu tekstowego funkcję dyktowania. Funkcja ta działa bardzo dobrze dla wielu języków, w tym  - to, co dla nas najważniejsze - również w języku polskim.

Ustawienia dyktowania

Aby korzystać z tej funkcji wszędzie tam, gdzie wprowadzamy tekst należy wejść do Ustawień, następnie wybrać klawiaturę (grafika 1).

Grafika 1. Zrzut ekranu z aplikacji, widok na Ustawienia, zaznaczono opcję klawiatury w czerwonej ramce

 

 

 

 

 

 

 

Grafika 1. Ustawienia – zaznaczona opcja klawiatury

W oknie klawiatury wybieramy zakładkę dyktowanie (grafika 2, punkt 1), włączamy dyktowanie (grafika 2 punkt 2) wybieramy odpowiedni język i dobieramy odpowiedni skrót klawiaturowy.

Grafika 2. Zrzut ekranu z aplikacji, widoczna zakładka Dyktowanie zaznaczona strzałką nr 1, opcja dyktowanie włączona (strzałka nr 2), wybrany język polski (strzałka nr 3), dobrany skrót – naciśnij dwa razy klawisz Control (strzałka nr 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika 2. Zakładka Dyktowanie, opcja dyktowanie włączona, wybrany język polski, dobrany skrót – naciśnij dwa razy klawisz Control

Po takich ustawieniach w dowolnym programie wprowadzając tekst możemy wywołać ustawiony skrót klawiaturowy i rozpocząć dyktowanie. W trakcie dyktowania widoczna jest ikona mikrofonu (grafika 3). Po wybraniu ponownie tego samego skrótu funkcja dyktowania zostaje wyłączona.

Grafika 3. Ikona mikrofonu z napisem Gotowe Grafika 3. Ikona mikrofonu.

Pismo ręczne

Warto wspomnieć o funkcji ręcznego pisania na gładziku. Jest ona tylko dostępna dla pisma chińskiego i katalońskiego.
Aby to było możliwe, należy ponownie wybrać ustawienia, klawiaturę następnie zakładkę źródło wprowadzania i w polu „Wyszukaj” wpisać pismo ręczne.

 

Grafika 4. Zrzut ekranu z aplikacji, wprowadzanie pisma odręcznego, zaznaczona opcja: chiński tradycyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika 4. Wprowadzenie pisma odręcznego.