Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Oprogramowanie

i aplikacje wspierające naukę

Web Content Display Web Content Display

Find us here:

Web Content Display Web Content Display

Mon, Tue and Thu, 10:00-15:00 hrs
Wed – internal focus day
Fri, 10:00-14:00 hrs

Web Content Display Web Content Display

Mapy myśli - pisanie i notowanie

Mapy myśli (z j. angielskiego Mind Mapping) to sposób prezentowania wybranych problemów, idei, pojęć, myśli, zagadnień za pomocą diagramu z wykorzystaniem krótkich haseł i rysunków.

Umożliwia to uporządkowanie informacji w wizualnej hierarchii i sprawia, że nauka jest bardziej efektywna.
Za autorów tej metody notowania uważa się braci Tony’ego i Barry’ego Buzanów, którzy wynaleźli ją w latach 70. XX wieku. 

W centrum mapy myśli powinno znajdować się omawiane zagadnienie. Na gałęziach najbliższych centrum powinny znajdować się główne słowa kluczowe związane z danym pojęciem. Kolejne gałęzie powinny być rozwinięciem, doprecyzowaniem gałęzi nadrzędnych.

Mapy myśli można rysować ręcznie, ale można również wykorzystać do ich tworzenia programy.

Jest wiele aplikacji, w których można tworzyć mapy myśli. Poniżej zostanie zaprezentowanych kilka wybranych aplikacji, w których utworzyliśmy zbliżone mapy myśli.

Tworzenie map myśli w programie Miro

Link do aplikacji Miro

Miro oferuje swoim użytkownikom bardzo dużo darmowych szablonów, z czego jeden jest dedykowany ściśle mapom myśli. Oczywiście można nie korzystać z szablonów i tworzyć własną mapę myśli w oparciu o dostępne narzędzia, jednak szablon przyspiesza pracę. Każdy z utworzonych w Miro szablonów jest dokładnie opisany dla użytkowników. Poniżej podajemy link do szablonu omawianego w tej części.

Link do szablonu Mapa myśli w aplikacji Miro.

Miro umożliwia swoim użytkownikom dodawanie grafik, ikonek, ułożenie gałęzi odchodzących od centralnego tematu w pionie lub poziomie. Aby utworzyć kolejną główną gałąź odchodzącą od centralnego zagadnienia wystarczy w trybie edycji wybrać plus oraz wpisać hasło i automatycznie tworzona jest kolejna gałąź z dobranym już losowo kolorem. Dodawanie kolejnych gałęzi i podgałęzi jest proste i intuicyjne. Każde “dziecko” danego zagadnienia automatycznie dziedziczy kolor gałęzi po swoim “rodzicu”. W Miro przy danym temacie bardzo łatwo można dodać dowolną grafikę, zdjęcie, ikonę lub rysunek odręczny. Możliwa jest zmiana koloru gałęzi. Miro umożliwia swoim użytkownikom przedstawienie stworzonych diagramów (w tym również map myśli) w specjalnym trybie prezentacji. 

 Grafika 1. Zrzut ekranu z aplikacji Miro przedstawiający rozgałęzioną mapę myśli, na końcu rozgałęzień widoczne zdjęcia zwierząt

 

 

 

 

 

 

Grafika 1. Przykładowa mapa myśli w programie Miro.

Mapy myśli tworzone w programie Lucid

Link do aplikacji Lucid

Aplikacja Lucid udostępnia swoim użytkownikom kilka darmowych szablonów, z czego jeden jest dobry do map myśli. W tym szablonie linie, w zależności od odległości od hasła głównego, z automatu mają różną grubość. Im bliżej centrum, tym linie są grubsze. Tworzenie kolejnych nowych gałęzi nie jest już tak proste jak w np. w Miro, gdyż domyślne odgałęzienia nie mają tego samego stylu, co już istniejące w szablonie. 

Każdej nowej gałęzi należy zmienić: kolor, grubość i styl wygięcia, aby przypominały te wykorzystane w szablonie. Węzły pomiędzy gałęziami nie są nadawane automatycznie, lecz są to obiekty, które należy osobno umieszczać. W szablonie zagadnienia są domyślnie podpisane na gałęziach mapy, nie na ich końcach. Istnieje możliwość dodania grafik.

Grafika 2. Zrzut ekranu z programu Lucid z pokazową mapą myśli, widoczne wizerunki zwierząt

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika 2. Przykładowa mapa myśli w programie Lucid.

Mapa myśli w programie Popplet

Link do aplikacji Popplet

Popplet jest bardzo prostą aplikacją do tworzenia map myśli. Nie ma tu wielu funkcji, lecz jest możliwość szybkiego tworzenia struktury mapy myśli bez zbędnego ingerowania w dodatkowe funkcjonalności.
Nie ma tu szablonów, a poza pisaniem tekstu możliwa jest zmiana kolorów ramek, dodanie grafiki lub rysunku odręcznego. Aplikacja służy jedynie tworzeniu prostych map myśli, ale sprawia, że powstają one szybko, a użytkownik nie rozprasza się na przeglądaniu dostępnych funkcji.

Grafika 3. Zrzut ekranu z programu Popplet, w ramkach zawarte są poszczególne hasła połączone ze sobą, w ten sposób układają się w mapę myśli

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika 3. Przykładowa mapa myśli w programie Popplet.

Mapa myśli w programie GitMind

Link do aplikacji GitMind.

Aplikacja GitMind umożliwia swoim użytkownikom szybkie i intuicyjne tworzenie map myśli. Istnieje kilka szablonów, które można wybierać w trakcie pracy nad mapą myśli i wówczas zmieniany jest nieco jej wygląd i układ. GitMind umożliwia dodawanie grafik do wybranych zagadnień. Plusem opisywanej aplikacji jest możliwość zwijania i rozwijania stworzonej mapy myśli. Dzięki tej funkcjonalności możemy na chwilę ukryć bardziej rozbudowane węzły, a w odpowiednim momencie ponownie je uwidocznić.

Grafika 4. Zrzut ekranu z programu GitMind, widoczna mapa myśli ukazująca podział zwierząt domowych na różne kategorie: ryby, ptaki, gady, ssaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika 4. Przykładowa mapa myśli w programie GitMind.