Ireneusz Białek

kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UJ. W 1999 r. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał go na stanowisko Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. Autor kompleksowego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji, w wyniku którego na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 r. powstało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych z pełnym zapleczem technologicznym. W 2013 r. BON UJ, w wyniku dalszego rozwoju, zostało przekształcone w Dział, a w roku 2015 otrzymało nowoczesną siedzibę w Collegium Paderevianum II wraz ze sprzętem specjalistycznym najwyższej klasy.

2007-2010 - inicjator szerokiej współpracy międzynarodowej na rzecz pogłębiania świadomości niepełnosprawności wśród nauczycieli akademickich, koordynator trzech dużych projektów europejskich w tym obszarze:
www.DARElearning.eu

2010 - współautor nowatorskiego programu wsparcia studentów z problemami psychicznymi, który rozwijany jest do dzisiaj i funkcjonuje pod nazwą:
 www.KonstelacjaLwa.pl

Był jednym z ekspertów oceniających rezultaty wdrażania w Polsce inicjatywy Unii Europejskiej Equall. Odbył wiele wizyt studyjnych m. in. w University of Cambridge, Bangor University, University of Iceland, University of Turku, Aarhus University.  

Delegat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konferencje międzynarodowe poruszające sprawy społeczne, reprezentował Polskę w Rydze, Paryżu i Wiedniu. Zasiadał w Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Za swoje sukcesy w pracy otrzymał wielokrotnie nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej.

Logo Ashoka
Od września 2017 r. Ashoka Fellow – członek międzynarodowej sieci innowatorów społecznych.