Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Działu ds. Osób Niepełnosprawnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Działu ds. Osób Niepełnosprawnych

Osoby zgłaszające się w sprawach studenckich uprzejmie prosimy o kontakt z jedną wybraną doradczynią edukacyjną lub o wiadomość mailową na ogólny adres: don@uj.edu.pl.

Kierownictwo

Zdjęcie Ireneusza Białka, kierownika DON UJIreneusz Białek, kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

tel.: 12 663 43 40 

e-mail: ireneusz.bialek@uj.edu.pl

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UJ. W 1999 r. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał go na stanowisko Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

 

Zdjęcie Magdaleny ZiemnickiejMagdalena Ziemnicka, zastępczyni kierownika DON UJ ds. studenckich, doradczyni edukacyjna

tel. 12 663 43 46 

e-mail: magdalena.ziemnicka@uj.edu.pl

Absolwentka Instytutu Pedagogiki i Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 r. doradczyni edukacyjna w biurze, a następnie w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.

Czytaj więcej o Magdalenie Ziemnickiej

 

 

Zdjęcie Katarzyny Duraj-PerKatarzyna Duraj-Per, zastępczyni kierownika Działu ds. Osób Niepełnosprawnych ds. administracyjnych i procesów dostępności w Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalistka ds. finansów

tel.: 12 663 43 59

e-mail: katarzyna.duraj@uj.edu.pl

Czytaj więcej o Katarzynie Duraj-Per

Doradztwo edukacyjne DON UJ

Zdjęcie Anny StaromiejskiejAnna Staromiejska

tel.: 12 663 43 48 

e-mail: anna.staromiejska@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie Urszuli SzczocarzUrszula Szczocarz

tel. 12 663 43 57

e-mail: urszula.szczocarz@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

Zdjęcie Magdaleny ZiemnickiejMagdalena Ziemnicka

tel. 12 663 43 46 

e-mail: magdalena.ziemnicka@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

portret Magdy NiedbałMagdalena Niedbał

tel. 12 663 43 62

e-mail: m.niedbal@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

portret Dagmary Sendur

Dagmara Sendur 

tel. 12 663 43 47

e-mail: dagmara.sendur@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

Administracja

Zdjęcie Eweliny MarćEwelina Marć

tel.: 12 663 43 52 

e-mail: ewelina.marc@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie Justyny Wasłowicz-MarczakJustyna Wasłowicz-Marczak

tel. 12 663 43 40

e-mail: justyna.waslowicz-marczak@uj.edu.pl

Finanse

Zdjęcie Justyny Malesy

Justyna Malesa

tel.: 12 663 43 41 

e-mail: justyna.malesa@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

zdjęcie Katarzyny Gajkowskiej-CiukKatarzyna Gajkowska-Ciuk

tel.: 12 663 43 58

e-mail: katarzyna.gajkowska@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Adaptacja materiałów dydaktycznych

Zdjęcie Patrycji Hałat

Patrycja Hałat

Koordynatorka procesu adaptacji materiałów do Repozytorium UJ 

tel.: 12 663 43 49 

e-mail: patrycja.halat@uj.edu.pl

 

 

 

 

Zdjęcie Justyny WysockiejJustyna Wysocka

Weryfikacja materiałów do Repozytorium UJ

tel. 12 663 43 56 

e-mail: justyna.wysocka@uj.edu.pl

 

 

 

 

Administracja stroną internetową

Zdjęcie Radosława Zaremby

Radosław Zaremba

tel. 12 663 43 38 

e-mail: radoslaw.zaremba@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

Zdjęcie Marty BylicyMarta Bylica

tel.: 12 663 43 55 

e-mail: marta.bylica@uj.edu.pl

Szkolenia (w tym z ewakuacji osób z niepełnosprawnościami)

Małgorzata Perdeus-Białek

Małgorzata Perdeus-Białek - trenerka, inspektor ppoż 

tel.: 12 663 43 54 

e-mail: malgorzata.perdeus-bialek@uj.edu.pl

Technologie wspierające (AT)

Zdjęcie Radosława Zaremby

Radosław Zaremba

tel. 12 663 43 38 

e-mail: radoslaw.zaremba@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie Katarzyny PyrytKatarzyna Pyryt

tel.: 12 663 43 44 

e-mail: katarzyna.pyryt@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie Joanny DzięglewskiejJoanna Dzięglewska

tel.: 12 663 43 43 

e-mail: joanna.dzieglewska@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

portret Anny DybiecAnna Dybiec

tel.: 12 663 43 63

e-mail: anna.dybiec@uj.edu.pl

Stanowisko pracy powstałe w wyniku realizacji projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) wdrażanego przez Uniwersytet Jagielloński i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Jolanta Matusiak

tel.: 12 663 43 64

e-mail: jolanta.matusiak@uj.edu.pl

Stanowisko pracy powstałe w wyniku realizacji projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) wdrażanego przez Uniwersytet Jagielloński i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Dostępność komunikacyjna

Zdjęcie Marty Bylicy

Marta Bylica

tel.: 12 663 43 55 

e-mail: marta.bylica@uj.edu.pl

Tłumaczenie na polski język migowy

portret Anety Uhruskiej

Aneta Uhruska

tel.: 12 663 43 60 

tel.: 539 698 051

e-mail: aneta.uhruska@uj.edu.pl

Stanowisko pracy powstałe w wyniku realizacji projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) wdrażanego przez Uniwersytet Jagielloński i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.