Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Ireneusz Białek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

mgr Ireneusz Białek

Fotografia Ireneusza Białka

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1999 r. Pełnomocnik Rektora UJ ds. Osób Niepełnosprawnych. Autor kompleksowego programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w dostępie do wykształcenia. Twórca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ (2005) przekształconego w Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ (2013). Od tego czasu kieruje pracami DON UJ. Jednostka otrzymała nowoczesną siedzibę w Collegium Paderevianum II w roku 2015.

Był jednym z ekspertów oceniających rezultaty wdrażania w Polsce inicjatywy Unii Europejskiej Equal. Odbył wiele wizyt studyjnych m. in. w University of Cambridge, Bangor University, University of Iceland, University of Turku, Aarhus University.   

Delegat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konferencje międzynarodowe poruszające sprawy społeczne, reprezentował Polskę w Rydze, Paryżu i Wiedniu. Zasiadał w Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Od 2016 członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Logo Ashoka

Od 2017 r.  Ashoka Fellow – członek międzynarodowej sieci innowatorów społecznych.

W latach 2018-2019 ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy tworzeniu modeli dostępności uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w konkursie „Uczelnia dostępna”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od sierpnia 2020 członek Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju.

Za swoje sukcesy w pracy otrzymał wielokrotnie nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej.