Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimedia

Fotoreportaże

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotoreportaż z debaty akademickiej "O równości bez skrajności"

10 października br. w Auditorium Maximum UJ odbyła się debata akademicka „O równości bez skrajności" poświęcona prawom obywatelskim, równemu traktowaniu i odpowiedzialności społecznej.

Celem organizatorów było przeprowadzenie rzeczowej dyskusji na powyższe tematy, zwłaszcza w kontekście zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jak również promowanie edukacji włączającej w środowisku akademickim.

W części pierwszej, dedykowanej nauczycielom, została zaprezentowana platforma do zdalnego nauczania, dzięki której dydaktycy mogą pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą edukacji włączającej i metod kształcenia studentów z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Szkolenie to zostało przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie z Paryża, Uniwersytetem Karola z Pragi i Uniwersytetem Arystotelesa z Salonik w ramach projektu DARe-Learning.

W drugiej części debaty udział wzięli studenci, otwarci na ważne tematy społeczne. Uczestnicy tej części mieli okazję rozmawiać o problemie grup mniejszości, ich niedyskryminacji i prawie do równego traktowania z Prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 

Debata była tłumaczona na polski język migowy i transmitowana online.

Szczegółowe informacje o debacie można uzyskać na stronie www.DAReLearning.eu/debata

Partnerem wydarzenia był Samorząd Studentów UJ.

Zobacz galerię zdjęć