Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimedia

Fotoreportaże

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznanie nagród „INTEGRALIA" podczas IX Krakowskich Dni Integracji

19 kwietnia 2016 roku podczas zorganizowanej przez AGH konferencji „Nowe technologie a niepełnosprawność" w ramach IX Krakowskich Dni Integracji odbyło się uroczyste wręczenie nagród INTEGRALIA.

Nagrodę główną od siedmiu krakowskich uczelni za całokształt działalności, a zwłaszcza za głęboko humanistyczną postawę i zaangażowanie w tworzenie rozwiązań skutecznie wyrównujących szanse edukacyjne studentom z niepełnosprawnościami w Polsce otrzymał Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Andrzej Mania.

Dziękując za to wyróżnienie, laureat podkreślił wyjątkowo dobre zorganizowanie krakowskiego środowiska akademickiego wokół idei pełnej partycypacji osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym: „Cieszę się, że jest tak duże współdziałanie pomiędzy uczelniami i że mogłem ten proces wspierać jako Prorektor".

Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ Ireneusz Białek podkreślił, że działania Prof. Andrzeja Mani dalece wykroczyły poza mury Uniwersytetu Jagiellońskiego, czego przykładem jest choćby powstanie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i przyjęcie w ramach jej prac zasad wsparcia edukacyjnego, które już wkrótce mogą stanowić ramowe wytyczne dla uczelni chcących otwierać się na osoby z niepełnosprawnościami i korzystać z doświadczeń tych, którzy od jakiegoś czasu tę ideę realizują.

Nagrodę indywidualną w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego za pasję w przekazywaniu wiedzy historycznej w formie uwzględniającej potrzeby słuchaczy z niepełnosprawnościami odebrał również dr Wiktor Szymborski z Instytutu Historii UJ.

Przyznanie nagród INTEGRALIA odbywa się corocznie podczas Krakowskich Dni Integracji i ma na celu uhonorowanie osób lub organizacji związanych z uczelniami, które w swojej pracy zasłużyły się w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ideą IX Krakowskich Dni Integracji zorganizowanych przez siedem uczelni krakowskich: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest promocja aktywnego działania na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do wykształcenia, upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie oraz angażowanie osób niepełnosprawnych we wszystkie obszary życia akademickiego, w tym sport, kulturę i sztukę. 

Zobacz galerię zdjęć