Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimedia

Fotoreportaże

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja „Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój”

16.04.2018 r. w Auditorium Maximum UJ odbyła się konferencja „Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój”, która została poświęcona problematyce edukacji włączającej w szkolnictwie wyższym. To wydarzenie, na które przybyli liczni przedstawiciele nauki, ale także biznesu, w tym Kapituły biznesu UJ, ponieważ następstwem dobrego kształcenia powinno być zatrudnienie.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na coraz lepsze wsparcie w procesie kształcenia, wciąż jednak istnieje zjawisko zbyt dużego ich wykluczenia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy konferencji zastanawiali się wspólnie, jak współpraca nauki z biznesem mogłaby tę niekorzystną sytuację zmienić.
Podczas konferencji, w imieniu ośmiu uczelni Krakowa skupionych w Porozumieniu na rzecz edukacji włączającej, została wręczona nagroda główna „Integralia 2018” dla Pani Barbary Imiołczyk i Pani Anny Błaszczak-Banasiak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jako wyróżnienie za działania na rzecz włączenia społecznego w Polsce osób z mniejszymi szansami, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami.
W czasie konferencji głos zabrali m. in. JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Wojciech Nowak, Prorektor UJ ds. Rozwoju, Prof. dr hab. Dorota Malec i Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk. Panel dyskusyjny „Włączenie społeczne – skok cywilizacyjny Polski”, moderował Kierownik DON UJ i Ashoka Fellow 2017, Ireneusz Białek. List do uczestników konferencji skierowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska.

Zobacz galerię zdjęć