Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimedia

Fotoreportaże

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XII Krakowskie Dni Integracji

XII Krakowskie Dni Integracji

XII Krakowskie Dni Integracji oficjalnie rozpoczęły się 9 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wówczas Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski podpisał z rektorami i prorektorami ośmiu krakowskich szkół wyższych umowę o współpracy, wymianie informacji, doświadczeń i zwiększaniu świadomości niepełnosprawności w sferze publicznej.

Do jej podpisania doszło w ramach uczelnianego „Porozumienia” działającego na rzecz edukacji włączającej. Kolejnym punktem programu było przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie „Integralia”. W tym roku kapituła konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagrody głównej Fundacji  Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” oraz dwóch wyróżnień: dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej oraz Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Nagrodę wewnętrzną „Integralia” z ramienia UJ otrzymała mgr Anna Strzelec, pracowniczka dziekanatu ds. studenckich z Wydziału Geografii i Geologii UJ. Pani Anna w kontaktach ze studentami z niepełnosprawnościami wykazała się wielką życzliwością, otwartością na ich potrzeby oraz dużym zaangażowaniem w proces organizacji zajęć dydaktycznych i praktyk terenowych z udziałem tłumacza języka migowego.

W ramach Krakowskich Dni Integracji 10 kwietnia br. w Auditorium Maximum UJ, w gronie zaprzyjaźnionych uczelni, DON UJ świętował 20 lat edukacji włączającej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najpierw odbył się uroczysty wykład prof. dr hab. Janiny Filek, Prorektor UEK ds. Komunikacji i Współpracy pt. „Lęk przed «innym»”, po którym nastąpiła żywiołowa dyskusja. Następnie miały miejsce otwarte obrady Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP. Tematem posiedzenia były aktualne wyzwania dotyczące wspierania studentów z niepełnosprawnościami w kontekście Ustawy 2.0.

11 kwietnia br. w DON UJ odbyły się dwa spotkania przewidziane w programie XII Krakowskich Dni Integracji. Przed południem doradczynie edukacyjne DON UJ: Magdalena Ziemnicka, Anna Staromiejska i Katarzyna Zięba poprowadziły warsztaty dla pracowników biur i działów ds. osób niepełnosprawnych „Ocena potrzeb edukacyjnych studentów i planowanie procesu wsparcia”, dotyczące zakresu racjonalnych adaptacji studiów w oparciu o 7 zasad wsparcia edukacyjnego. W miłej i kameralnej atmosferze, uczestnicy dyskutowali o obszarach studiowania wymagających konkretnych rozwiązań na danych uczelniach w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Po południu odbyło się spotkanie pod hasłem „Dobre praktyki: Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami – marzenia i rzeczywistość”, które poprowadziła nasza trenerka i inspektorka ppoż Małgorzata Perdeus. Spotkanie miało charakter prezentacji połączonej z dyskusją uczestników i dotyczyło możliwych do zastosowania rozwiązań oraz doświadczeń UJ w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Tego dnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się również spotkanie z ekspertami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poświęcone ogłoszonemu konkursowi „Uczelnia dostępna”. Podczas spotkania kierownik DON UJ Ireneusz Białek wraz z prof. Janiną Filek, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego ds. Komunikacji i Współpracy oraz Anną Rutz, Pełnomocniczką Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprezentował modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Eksperci z NCBiR odpowiadali na liczne pytania z sali, dotyczące zagadnień konkursowych.

Następne Krakowskie Dni Integracji za rok! Już dziś serdecznie na nie zapraszamy.

Zobacz galerię zdjęć