Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia multimedialna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia multimedialna (pokój 411)

W naszym Dziale znajduje się multimedialna pracownia językowa, w której odbywają się lektoraty języków obcych dla osób z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku.
Do dyspozycji lektorów i studentów pozostaje tablica interaktywna, komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem do niej oraz projektor. Z myślą o osobach niesłyszących i słabosłyszących w pracowni zostały zainstalowane laptopy wykorzystywane do komunikacji pisemnej oraz system świetlnego wywoływania do odpowiedzi. Po zajęciach studenci otrzymują notatki w formie elektronicznej.
Studenci niewidomi i słabowidzący korzystają podczas zajęć z wysokiej jakości sprzętu do odtwarzania materiałów dźwiękowych. Pracownia jest ponadto wyposażona w ścienną wypukłą mapę Europy i Krakowa oraz makiety zabytków miasta zrobione w taki sposób, aby ich kształty mogły zobaczyć osoby niewidome. Pomoce wykorzystywane są do pobudzania wyobraźni i nauki języka.
W pracowni multimedialnej przewidziano również miejsca dla osób poruszających się na wózkach, które bez przeszkód mogą dostać się do budynku i uczestniczyć w zajęciach.
 

zdjęcie pracowni multimedialnej 2

zdjęcie pracowni multimedialnej w DON UJ