Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konstelacja Lwa

Inicjatywy DON

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konstelacja Lwa

Konstelacja Lwa

Uniwersytet Jagielloński od 2010 roku prowadzi działania z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego. Program „Konstelacja Lwa” zrealizowany w latach 2010-2012 dedykowany był studentom z trudnościami natury psychicznej, prowadzącymi do osłabienia zdolności studiowania oraz problemami adaptacyjnymi.

Projekt ten był finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wypracowane w jego ramach wsparcie dla osób doświadczających kryzysów psychicznych stało się standardowym działaniem wielu uczelni, a szeroka dyskusja środowiska akademickiego na ten temat zaowocowała powstaniem różnorodnych programów nakierowanych na poprawę dobrostanu studentów, doktorantów i pracowników w całej Polsce.

Na tej stronie prezentujemy materiały edukacyjne wypracowane w ramach trwającego dwa lata projektu „Konstelacja Lwa” oraz w trakcie wieloletnich działań profilaktycznych dedykowanych osobom doświadczającym problemów psychicznych. Cieszymy się, że stanowiły one i wciąż stanowią inspirację, jak należy działać, aby włączać, a nie wykluczać. Pragniemy, aby nadal były swoistym kontrapunktem w trwających na ten temat debatach i przyczyniały się do głębszego zrozumienia wyzwania, jakie stanowią w życiu społecznym zaburzenia psychiczne i ich konsekwencje.

Obecnie działa Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji (SOWA), który oferuje bieżące wsparcie psychologiczne dla studentów i doktorantów UJ, jak również różnorodne grupy wsparcia. Z ofertą można się zapoznać pod linkiem:www.uj.edu.pl/sowa. Zachęcamy także do skorzystania z całodobowego numeru telefonu: 606 406 158

Książka "Moja wędrówka"

okładka książki Moja wędrówkaKsiążka obala stereotypy i łamie dotychczasowe schematy myślenia związane z osobami chorującymi. Osobiste doświadczenia i żywe emocje, dramaty, a czasem optymistyczne zakończenia - to duża wartość tej publikacji. Opowieści te pokazują jak kształtować nowoczesną i tolerancyjną uczelnię XXI wieku.

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Serdecznie zachęcamy do lektury! 

Publikację można przeczytać pod linkiem Moja wędrówka 

Wersja dostępna książki znajduje się na naszej podstronie pod linkiem Publikacje 

 

Film "Jestem Człowiekiem"

Zaburzenia psychiczne to temat, który może dotyczyć każdego z nas, na każdym etapie życia. Okres studiów to czas szczególny, w którym młody człowiek narażony jest na różnego rodzaju sytuacje, mogące powodować nadmierny stres, przeciążenie a nieraz także prowadzić do poważniejszych zaburzeń. Film „Jestem Człowiekiem” pokazuje zmagania młodych ludzi doświadczających trudności z obszaru zdrowia psychicznego w ich codzienności. Materiał opatrzony jest komentarzami dr n. med. Edyty Dembińskiej, psychiatry Collegium Medicum UJ.

Wersja z napisami

 

Wersja z audiodeskrypcją:

Zapraszamy do lektury artykułów edukacyjnych związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego powstałych dzięki realizacji programu Konstelacja Lwa:
Pliki do pobrania
pdf
Artykuł "Stres, studiowanie i zaburzenia adaptacyjne"
pdf
Artykuł "Epizody ryzykownych zachowań"
pdf
Artykuł "Kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu"
pdf
Artykuł "Nasz mózg jest jak śpiący olbrzym"
pdf
Artykuł "Podmiotowość w procesie zdrowienia"
pdf
Artykuł "Zaburzenia psychiczne i ich leczenie..."
pdf
Artykuł "Zaburzenia psychiczne - typy, cechy a kontekst akademicki"
pdf
Artykuł "Praktyczny wymiar wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi na University College London (UCL)"
pdf
Artykuł "Stereotypy a choroby psychiczne"
pdf
Artykuł "Model niepełnosprawności, czyli czy osoba z trudnościami psychicznymi jest osobą niepełnosprawną"
pdf
Artykuł "Zdrowie psychiczne: napiętnowanie i dyskryminacja"
pdf
Artykuł "Tło kulturowe a zaburzenia i choroby psychiczne"
pdf
Artykuł "Efektywne zapamiętywanie, czyli kilka słów o mnemotechnikach"
pdf
Artykuł "O lekach psychoaktywnych kilka słów dla pacjentów i ich przyjaciół"
pdf
Artykuł "Niektóre wczesne przejawy zaburzeń psychicznych..."
pdf
Artykuł "Piętno zaburzeń psychicznych a doświadczenia studentów uczelni amerykańskich"
pdf
Artykuł "Seksualność - czy to zawsze trudny temat?"
pdf
Artykuł "Tajemnica leczenia psychiatrycznego w praktyce..."
pdf
Artykuł "Uzależnienie i współuzależnienie - kłopoty z alkoholem"
pdf
Artykuł "Jak znaleźć dobrego psychoterapeutę"