Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O DON w PJM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O działalności DON w polskim języku migowym

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ pełni rolę centrum wsparcia edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednostka oferuje studentom z różnymi niepełnosprawnościami i trudnościami zdrowotnymi szerokie wsparcie edukacyjne.  Polega ono na  racjonalnych usprawnieniach toku nauczania i adaptacjach wyrównujących szanse w dostępie do wykształcenia uniwersyteckiego.

DON UJ posiada innowacyjny sprzęt multimedialny i komputerowy wspierający proces edukacji. Zespół DON UJ dysponuje np. systemem FM, pętlą indukcyjną, nowoczesną drukarką brajlowską, wygrzewarką do grafiki wypukłej oraz specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym naukę osobom niepełnosprawnym.

Studentom z niepełnosprawnościami oferujemy:

  • organizację kursów i egzaminów w formie zaadaptowanej
  • konsultacje dotyczące bieżącej sytuacji akademickiej oraz wybór najlepszej strategii edukacyjnej w odniesieniu do aktualnych potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej
  • współpracę z wykładowcami – przygotowanie indywidualnych strategii wsparcia edukacyjnego
  • adaptację materiałów dydaktycznych do postaci elektronicznej lub brajlowskiej
  • lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących, słabosłyszących oraz niewidomych i słabowidzących prowadzony w pracowni multimedialnej (obecnie lektorat prowadzony jest w formie zdalnej)
  • szkolenia i doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces uczenia się
  • dodatkową pomoc materialną – stypendium dla osób z niepełnosprawnością (w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Dostępność tłumacza polskiego języka migowego

W DON UJ istnieje możliwość komunikacji w języku migowym. Można skorzystać z usługi tłumacza online lub, po uprzednim ustaleniu terminu, spotkać się z tłumaczem osobiście.  Na wniosek studenta zapewniamy  także możliwość tłumaczenia zajęć dydaktycznych/egzaminów na polski język migowy.

Materiał tłumaczony przez pracowniczkę DON UJ, tłumaczkę polskiego języka migowego  - Anetę Uhruską.