Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Jednocześnie przypominamy, że Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ nie pośredniczy w przesyłaniu ofert tego typu bezpośrednio do studentów.

Uprzejmie informujemy, że Dział ds. Osób Niepełnosprawnych nie odpowiada za treść ofert podmiotów zewnętrznych oraz poziom ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy DON UJ nie udzielają informacji na temat przedsięwzięć/ projektów oraz poziomu i form ich  dostępności, wszelkie pytania należy kierować do osób kontaktowych, których dane teleadresowe znajdą się w treści danego ogłoszenia.

DON UJ może odmówić publikacji ogłoszenia, a zwłaszcza w przypadku, gdy jego treść narusza obowiązujące prawo lub jest dyskryminująca wobec osób z niepełnosprawnościami.

DON UJ

 

Adaptive Snow Camp

Obóz parasnowboardowy

Organizator: Fundacja Poland Business Run

Strona WWW

Kontakt: Kamil Bąbel - 512 074 268

Opis: Adaptive Snow Camp to pierwszy w Polsce obóz snowboardowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Celem obozu jest wzrost aktywności fizycznej oraz promocja sportu. Projekt odbędzie się w terminie 7-13 stycznia 2018 w Szczyrku. Uczestnicy będą doskonalić technikę jazdy na snowboardzie pod okiem doświadczonych instruktorów (m.in. Wojtka Taraby – reprezentanta Polski w parasnowboardzie). Zajęcia przewidują również wykłady teoretyczne, wideoanalizy oraz zajęcia ze specjalistami (fizjoterapeuta, psycholog).

Grupa docelowa: Osoby z niepełnosprawnością ruchową, umożliwiającą poruszanie się na desce snowboardowej. Zarówno początkujący, jak i jeżdżący.

Czas trwania: Realizacja projektu: 7-13.01.2018 Zgłoszenia: 20.11-29.12.2017

Testy aplikacji Audiomovie

Organizator: Fundacja Siódmy Zmysł

Strona WWW

Kontakt: Regina Mynarska

Opis: - wspieranie uczestnictwo w kulturze audiowizualnej osobom z różnych grup społecznych, w tym: osobom z dysleksją, osobom w wieku senioralnym, osobom słabo widzącym, niewidomym, osobom niesłyszącym - przeprowadzenie testów i ankiet na temat innowacyjnej aplikacji na smartfony - AudioMovie. Dzięki niej w kinie będzie można słuchać wersji lektorskiej,

Grupa docelowa: Osoby z dysleksją, osoby w wieku senioralnym, osoby słabo widzące, niewidome

Czas trwania: 19 – 20 grudnia 2017 – testy Rekrutacja – 30.11 – 18.12.2017

Gala wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepsze scenariusze filmowe „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” wraz z pokazem filmu

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Krakowskie Biuro Festiwalowe TVP Kraków Polski Instytut Sztuki Filmowej

-

Kontakt: Magdalena Kasperska

Opis: Konkurs na najlepsze scenariusze filmowe jest realizowany od 10 lat przez czterech organizatorów: Województwo Małopolskie, Krakowskie Biuro Festiwalowe, TVP Kraków, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Grupa docelowa: Gala będzie tłumaczona przez tłumacza języka migowego Film pt. Hycel – polska czarna komedia (od 12 lat) będzie zawierał napisy dla osób głuchych i niedosłyszących, będzie tez tłumaczony na żywo przez tłumacza j. migowego

Czas trwania: 11 grudnia 2017, kino Kijów.Centrum, Kraków, godz. 19.00 – 21.00

„Nadzieje sportu akademickiego”

Organizator: Polski Komitet Paraolimpijski

Strona WWW

Kontakt: Marzena Kotwica +48 22 824 08 72

Opis: W ramach projektu organizowany jest 11-dniowy obóz sportowy w terminie 05-15.11.2017 r. w Wiśle. W obozie weźmie udział 37 uczestników/czek oraz 9 osób z obsługi (4 trenerów, 1 fizjoterapeuta, 1 psycholog, 3 wolontariuszy). Polski Komitet Paraolimpijski zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej projektu, zwrot kosztów transportu (koszt dojazdu zostanie zwrócony do wysokości budżetu) oraz zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych. Warunki uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej, pod adresem: http://paralympic.org.pl/news/nabor-do-projektu-nadzieja-sportu-akademickiego/

Grupa docelowa: Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o przesłanie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych załączników nr 1, nr 2 oraz nr 4 (umieszczonych na stronie internetowej Komitetu), kopię aktualnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta, a także aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia równoważnego, na adres Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego z dopiskiem „Nadzieje sportu akademickiego”.

Czas trwania: obóz sportowy w terminie: 05-15.11.2017 r. w Wiśle

„Samostanowienie dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową” – prośba o wypełnienie ankiety

Organizator: Grażyna Aondo - Akaa

Strona WWW

Kontakt: Grażyna Aondo - Akaa 667 142 187

Opis: Jestem pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzę badania dotyczące autonomii i niezależności osób z niepełnosprawnością ruchową. Zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w badaniach. Mają one formę ankiety. Można ją uzupełnić zdalnie pod podanym wyżej adresem. Jest też możliwe uzupełnienie jej w jakikolwiek inny, dogodny sposób. Czas wypełniania ankiety to ok. 40 minut. Odpowiedzi są anonimowe, posłużą wyłącznie do zbiorczego opracowania naukowego. Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas!

Grupa docelowa: Osoby z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową (znaczny stopień) w wieku 18 – 35 lat

Czas trwania: Do 31.01.2018

„Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego”

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW

Kontakt: Anna Porańska - 692 954 213

Cel przedsięwzięcia:Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 rż. zamieszkałych na terenie Krakowa lub w powiecie krakowskim.
Oferowane formy wsparcia:
- Doradztwo zawodowe
- Pośrednictwo pracy
- Poradnictwo grupowe
- Trening zatrudnienia wspieranego
- Szkolenia zawodowe
- Bony szkoleniowe
- Staże zawodowe
- Asystent osoby niepełnosprawnej
- Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi.
Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-29 r.ż. zamieszkałe w Krakowie lub powiecie krakowskim bierne zawodowo, nie kształcące się i nie uczące się

Czas trwania: Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2018 r. Rekrutacja: 17.10.2017 - 28.02.2018

3rd Lions World Song Festival for the Blind „Sound from the Hear”

Organizator: Stowarzyszenie Lions Club Kraków Stare Miasto

Strona WWW

Kontakt: Agnieszka Góralczyk - 601 409 281

Opis przedsięwzięcia:Lions World Song Festival for the Blind „Sounds from the Heart” jest skierowany do niewidomych wokalistów z całego świata. W dwóch edycjach (2013 i 2015) uczestniczyło 50 niewidomych wokalistów z 13 krajów. W 3. edycji wystąpią niewidomi wokaliści z 16 krajów: Belgii, Czech, Francji, Gambii, Ghany, Gruzji, Holandii, Islandii, Maroka, Meksyku, Polski, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Goście z Węgier i Litwy. Wszyscy uczestnicy zaśpiewają na koncertach eliminacyjnych w Radiu Kraków w dniach 2 i 3.11. Najlepsi wystąpią na koncercie finałowym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w dniu 4.11.

Grupa docelowa: Odbiorcami są zarówno niewidomi wokaliści biorący udział w Festiwalu, jak i międzynarodowa i krakowska widownia festiwalowa, w tym młodzież niepełnosprawna ze szczególnym uwzględnieniem szkół w których uczą się osoby niewidome.

Czas trwania: Koncert eliminacyjne odbywają się w dniach 2 i 3 listopada 2017 o g. 18:00 w Radiu Kraków.

Historie osób po wypadku

Organizator: Fundacja Forani

Strona WWW

Kontakt: Paulina Frączek - 508301144

Cel: -Zmiana podejścia do mówienia o wypadku i postaw osób z otoczenia w komunikacji z ofiarami wypadku.
-Pokazanie, że mówienie o wypadku jest potrzebne, aczkolwiek zaniedbane. Wiele osób wypiera traumę wypadku do podświadomości.  
-Zwrócenie uwagi na problem - jak wiele osób nosi w sobie traumę wypadku.
-Zmiana myślenia i spostrzegania osób, które doświadczyły wypadku. Metafora „odmienionej swoją drogę” symbolizuje motywację do zaopiekowania się sobą, poszukania wsparcia psychologicznego, terapeutycznego.  
- Rozmowa po wypadku ma funkcję terapeutyczną, porządkując. Dobranie słów, nazwanie tego co się stało pomaga oswoić się z tematem.

Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne, osoby po wypadku, studenci

Czas trwania: 2 miesiące

„Po drugiej stronie lustra”

Organizator: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Klub Kultury Mydlniki

Strona WWW

Kontakt: Anna Zawadzka

Opis: Zapraszamy na bezpłatne warsztaty taneczne oraz teatralne. Uczestnicy będą mieli okazje poznać podstawy tańca towarzyskiego, a także wziąć udział w warsztatach teatralnych, które zakończą się spektaklem. Grupa taneczna start: 12 września, godzina 14:30. Grupa teatralna start: 16września, godz. 10:00 Zapraszamy do zapisów: mydlniki@dworek.eu, tel. 533 356 008. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób niewidomych, słabowidzących oraz pełnosprawnych

Czas trwania: Projekt będzie trwał od 12 września do 22 października