Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szukamy doradcy edukacyjnego w DON UJ

Szukamy doradcy edukacyjnego w DON UJ

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza rekrutację na stanowisko: doradca edukacyjny w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w związku z realizacją projektu: Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba stanowisk: 1  

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie, między innymi:  

 • konsultacje dla kandydatów i studentów z niepełnosprawnościami i weryfikacja ich specyficznych potrzeb związanych z niepełnosprawnością  
 • przygotowywanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się form zajęć i egzaminów we współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz nauczycielami akademickimi  
 • współpraca z nauczycielami akademickimi w procesie wypracowywania efektywnego wsparcia edukacyjnego dla studentów niepełnosprawnych 
 • monitorowanie przebiegu studiów osób z niepełnosprawnościami oraz gromadzenie odpowiednich danych na ten temat  
 • tworzenie i obsługa nowopowstającej bazy danych   
 • udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach podnoszących kwalifikacje zawodowe.   

Wymagania stawiane kandydatom: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych -pedagogika, psychologia lub pokrewne 
 • zainteresowanie tematyką edukacji włączającej, w tym znajomość problematyki osób niepełnosprawnych i orientacja w specyfice potrzeb studentów oraz gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy w tym zakresie 
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 (obsługa studentów obcojęzycznych, prezentowanie działalności DON UJ dla międzynarodowego grona odbiorców)  
 • umiejętność pracy z komputerem, w tym znajomość pakietu Microsoft Office na co najmniej średniozaawansowanym poziomie  
 • otwartość do zdobywania nowych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w codziennej pracy (np. Office 365, w szczególności SharePoint, OneDrive, Planner, Teams) 
 • zdolność do (współ)pracy w zespole jak i umiejętność pracy indywidualnej, w tym właściwa jej organizacja oraz samodzielność, sumienność i odpowiedzialność za efekt działania 
 • komunikatywność oraz postawa otwartości i życzliwości wobec ludzi 
 • otwartość na pojawiąjące się wyzwania, nowe zadania i zdobywanie doświadczeń 

Łączne zaangażowanie zawodowe osoby zatrudnionej, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie będzie mogło przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Dodatkowe predyspozycje premiowane przy rekrutacji:  

 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 

Co oferujemy:  

 • stabilne warunki zatrudnienia  i wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu na czas określony (tj. czas trwania projektu), pierwsza umowa na trzymiesięczny okres próbny  - zatrudnienie w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ
 • stałe godziny pracy
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji 
 • udział w ciekawym i rozwijającym projekcie   
 • pracę w różnorodnym i sukcesywnie rozwijającym się zespole DON UJ 
 • wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności   
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do Karty Multisport, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, dofinansowania dla dzieci i młodzieży, możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej)  

Wymagane dokumenty:  

 • CV  
 • list motywacyjny  
 • informacja o terminie gotowości do podjęcia obowiązków  
 • zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia
 • przy zatrudnieniu: podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.  

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów na adres poczty elektronicznej przelamuj@uj.edu.pl w terminie do 15 stycznia 2021 roku włącznie, wpisując w tytule “Doradca edukacyjny DON”.  

Rekrutacja pracownika odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

Uniwersytet Jagielloński – Dział ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.  

logotypy projektu

Pliki do pobrania
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Polecamy również
XIII Krakowskie Dni Integracji
XIII Krakowskie Dni Integracji
Poszukujemy pracownika administracyjnego
Poszukujemy pracownika administracyjnego
Zapisz się na konsultację dla studentów UJ!
Zapisz się na konsultację dla studentów UJ!
Poszukujemy tłumaczy języka migowego
Poszukujemy tłumaczy języka migowego