Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisz się na konsultację dla studentów UJ!

Zapisz się na konsultację dla studentów UJ!

Droga Studentko, Drogi Studencie UJ, zachęcamy Was do udziału w konsultacjach indywidualnych z zakresu umiejętności studiowania. Konsultacje te są realizowane w ramach projektu UJ „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” (Przełamuj).

Dzięki tej formie kontaktu możecie otrzymać sprofilowane do Waszych potrzeb wsparcie. Jesteśmy otwarci na Wasze pytania dotyczące skutecznych sposobów studiowania. Obecnie działamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 w aplikacji Microsoft Teams.

Konsultacje są przewidziane dla studentek i studentów UJ oraz doktorantek i doktorantów UJ, którzy chcieliby:

  • nauczyć się korzystać z narzędzi do efektywnego uczenia się (mapy myśli, różne style notowania i czytania)
  • poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
  • nauczyć się umiejętnie zarządzać czasem poświęconym na obowiązki i odpoczynek
  • rozbudzić w sobie kreatywność przydatną w zmierzeniu się z wyzwaniami akademickimi
  • rozwinąć kompetencje społeczne i komunikacyjne 
  • poznać programy i aplikacje wspierające naukę (assistive technologies)
  • poprawić swoje metody studiowania.

ZAPISY

Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na kontakt ze strony doradcy edukacyjnego. Datę pierwszego spotkania ustalicie za pomocą systemu rezerwacji, do którego link otrzymacie w mailu po wypełnieniu formularza.

Studentów zainteresowanych udziałem w konsultacjach, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami uczestnictwa. 

Zasady uczestnictwa w konsultacjach

1. W konsultacjach biorą udział studenci i doktoranci z trudnościami w studiowaniu lub przyswajaniu wiedzy, zakwalifikowani do udziału na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

2. Liczba konsultacji to minimum 1, maksymalnie 4 spotkania. Liczbę konsultacji ustala doradca edukacyjny na pierwszej konsultacji. 

3. Terminy konsultacji będą ustalane wspólnie przez doradcę i studenta/doktoranta. Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00. Przewidziany czas na spotkanie: maksymalnie 60 minut.   

4. Obecnie konsultacje odbywają się w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams. W przyszłości, w zależności od sytuacji epidemicznej, możliwe będą spotkania stacjonarne w siedzibie DON UJ.

5. Wszystkie spotkania, niezależnie od przyjętej formy, odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję. 

6. Uczestnicy programu są zobowiązani do regularnego udziału w spotkaniach objętych programem.

7. Dopuszczalny limit nieobecności to jedna konsultacja. Przekroczenie tego limitu absencji będzie skutkować skreśleniem studenta/doktoranta z listy uczestników programu.

8. W przypadku, gdy uczestnik z minimum jednodniowym wyprzedzeniem poinformuje o braku możliwości udziału w konsultacji z powodu choroby lub ważnej sytuacji losowej, możliwe jest odwołanie spotkania i wyznaczenie nowego terminu. Odwołanie spotkania powinno nastąpić drogą mailową, bezpośrednio na adres dorada@uj.edu.pl lub na czat Dorada na MS Teams, najpóźniej do godz. 20.00 dnia poprzedzającego konsultację. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie decyzję każdorazowo podejmuje Kierownik projektu.

logotypy projektu: od lewej znak Funduszy Europejskich, flaga RP, UJ, UE

Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza - Edukacja – Rozwój.

Polecamy również
Zapraszamy do DON!
Zapraszamy do DON!
Stypendium dla osób z niepełnosprawnością
Stypendium dla osób z niepełnosprawnością
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ