Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szukamy pracownika do zespołu DON UJ

Szukamy pracownika do zespołu DON UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zatrudnienie w charakterze: doradczyni edukacyjna/doradca edukacyjny w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w wymiarze pełnego etatu w związku z realizacją projektu: „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” (POWR.03.05.00-00-A048/19-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Liczba stanowisk: 1 

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie, między innymi:

 •  konsultacje dla osób niepełnosprawnych i weryfikacja ich specyficznych potrzeb związanych z niepełnosprawnością, 
 • przygotowywanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się form zajęć i egzaminów we współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz nauczycielami akademickimi, 
 • współpraca z nauczycielami akademickimi w procesie wypracowywania efektywnego wsparcia edukacyjnego dla studentów niepełnosprawnych, 
 • monitorowanie przebiegu studiów osób z niepełnosprawnościami oraz gromadzenie odpowiednich danych na ten temat,  
 • tworzenie i obsługa nowopowstającej bazy danych, 
 • udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych: pedagogika, psychologia lub pokrewne, 
 • zainteresowanie tematyką edukacji włączającej, w tym znajomość problematyki osób niepełnosprawnych i orientacja w specyfice potrzeb studentów oraz gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy w tym zakresie, 
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 (obsługa studentów obcojęzycznych, prezentowanie działalności DON UJ dla międzynarodowego grona odbiorców),  
 • umiejętność pracy z komputerem, w tym znajomość pakietu Microsoft Office na co najmniej średniozaawansowanym poziomie, 
 • otwartość na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w codziennej pracy (np. Office 365, w szczególności SharePoint, OneDrive, Planner, Teams), 
 • zdolność do pracy zespołowej, jak i umiejętność pracy indywidualnej, w tym właściwa jej organizacja oraz samodzielność, sumienność i odpowiedzialność za efekt działania, 
 • komunikatywność oraz postawa otwartości i życzliwości wobec ludzi,
 • otwartość na pojawiąjące się wyzwania, nowe zadania i zdobywanie doświadczeń. 

Dodatkowe predyspozycje premiowane przy rekrutacji:  

 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów.
Łączne zaangażowanie zawodowe osoby zatrudnionej, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, nie będzie mogło przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Co oferujemy:  

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu na czas określony (tj. czas trwania projektu do 31.10.2023 r.), pierwsza umowa na trzymiesięczny okres próbny  - zatrudnienie w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, 
 • stałe godziny pracy,
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji, 
 • udział w ciekawym i rozwijającym projekcie,  
 • pracę w różnorodnym i sukcesywnie rozwijającym się zespole DON UJ, 
 • wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności,   
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do Karty Multisport, możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej).

Wymagane dokumenty:  

 • CV  
 • list motywacyjny  
 • informacja o terminie gotowości do podjęcia obowiązków  
 • przy zatrudnieniu: podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.  
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów na adres poczty elektronicznej przelamuj@uj.edu.pl w terminie do 22 kwietnia 2022 roku włącznie, wpisując w tytule “Doradca edukacyjny/Doradczyni edukacyjna DON”.
 
Rekrutacja pracownika odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 
 
Uniwersytet Jagielloński – Biuro Projektu Odpowiedzialne Wsparcie Zrównoważony Rozwój zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.  
 
Prosimy o zapoznanie się z formularzem „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy”.
Pliki do pobrania
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy
Polecamy również
Zapraszamy do DON!
Zapraszamy do DON!
Stypendium dla osób z niepełnosprawnością
Stypendium dla osób z niepełnosprawnością
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Premiera publikacji "Bilet dostępu"
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ
Szukamy pracownika inżynieryjno-technicznego do zespołu DON UJ