Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XII Krakowskie Dni Integracji

XII Krakowskie Dni Integracji

XII Krakowskie Dni Integracji, czyli cykliczne wydarzenie osób z niepełnosprawnościami organizowane przez osiem uczelni krakowskich odbędzie się w dniach 9-12 kwietnia 2019 r. W tym roku do współpracy z UJ, AGH, UR, UEK, AK, UPJPII, PK i UP w ramach „Porozumienia” przystąpi również Urząd Miasta Krakowa.

Ideą Krakowskich Dni Integracji jest promocja aktywnego działania na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do wykształcenia, upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie oraz angażowanie osób niepełnosprawnych we wszystkie obszary życia akademickiego, w tym sport, kulturę i sztukę.

Jak co roku, uczelnie przygotowały bogaty program dedykowany społeczności akademickiej. Głównym wydarzeniem będzie seminarium poświęcone tematyce kryzysów psychicznych, które odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Zachęcamy serdecznie wszystkich do udziału w przeróżnych punktach programu, a zwłaszcza w tych zaproponowanych przez naszą jednostkę. Uniwersytet Jagielloński przygotował następujące propozycje:

Wykład Lęk przed „innym”

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Janina Filek, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego ds. Komunikacji i Współpracy

Termin: 10 kwietnia (środa) 2019, godz. 11.00-12.00

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Sala Wystawowa B

Odbiorcy: społeczność akademicka

Wykład odbędzie się z okazji 20 lat działań na rzecz edukacji włączającej na UJ oraz w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia.

Jednym ze sposobów przeciwstawienia się członków wspólnoty akademickiej temu, co w życiu społecznym staje się niepokojące lub nawet niedopuszczalne czy niebezpieczne, jest zabieranie głosu w tej sprawie. Kto bowiem, jak nie uniwersytety, powinien zabierać głos w kwestiach społecznie istotnych? Jednym z najpoważniejszych problemów rozwiniętej demokracji jest zjawisko nietolerancji wobec „innego” zwane powszechnie dyskryminacją. Postawa nietolerancji, a potem zinstytucjonalizowana społecznie dyskryminacja grup mniejszościowych wyrasta zazwyczaj z niewiedzy, prowadzącej do lęku wobec wszystkiego co inne, a zatem obce. Warto zatem z jednej strony przeanalizować źródła owych lęków, zaś z drugiej poszukać  takich rozwiązań, które je zminimalizują. Ponoć Seneka miał powiedzieć: „Zanim potępisz człowieka za jego inność, zdefiniuj wpierw czym jest normalność i pokaż jak sam zgodnie z nią żyjesz”.  Praca nad zrozumieniem swoich lęków wobec „innego” jest bowiem zawsze pracą nad zrozumieniem siebie samego. 

 

Warsztaty: Ocena potrzeb edukacyjnych studentów i planowanie procesu wsparcia

Osoby prowadzące: Katarzyna Zięba, Magdalena Ziemnicka, Anna Staromiejska, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, doradczynie edukacyjne

Termin: 11 kwietnia (czwartek), godz. 10.00 - 11.30

Miejsce: sala 411, DON UJ, al. Mickiewicza 9a/410, IV piętro

Odbiorcy: pracownicy biur ds. osób niepełnosprawnych

Liczba uczestników: 12

Kluczowym elementem procesu wsparcia edukacyjnego jest ocena potrzeb studenta wynikających z jego sytuacji zdrowotnej oraz specyfiki studiów. Właściwe ustalenie tych potrzeb ściśle wiąże się z zapewnieniem studentowi równych praw w dostępie do kształcenia. Warsztaty zaprojektowane z myślą o pracownikach uczelni zajmujących się bezpośrednio wsparciem edukacyjnym studentów, odpowiedzą na pytanie: jak, w sposób odpowiedzialny, ustalać zakres racjonalnych adaptacji studiów w oparciu o 7 zasad wsparcia edukacyjnego? Spotkanie będzie okazją do dyskusji o obszarach studiowania wymagających wsparcia w odniesieniu do studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej, dostarczy praktycznych narzędzi i strategii do rozmowy ze studentem oraz planowania efektywnego wsparcia edukacyjnego.

 

Spotkanie pod hasłem „Dobre praktyki”: Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami: marzenia i rzeczywistość.

Osoba prowadząca: Małgorzata Perdeus-Białek, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, trenerka, inspektor ppoż.

Termin: 11 kwietnia (czwartek), godz. 15.00 – 16:30,

Miejsce: sala 412, DON UJ, al. Mickiewicza 9a/410, IV piętro

Odbiorcy: pracownicy biur ds. osób niepełnosprawnych

Liczba uczestników: 12

Prezentacja z dyskusją uczestników dotycząca ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Konsekwentnie realizowany obowiązek dokonywania rokrocznych ćwiczeń z zakresu ewakuacji sprawia, że właściciele i administratorzy budynków stają przed wyzwaniem zapewnienia możliwości bezpiecznego opuszczenia budynku osobom z niepełnosprawnościami. Jest to wyzwanie tym bardziej skomplikowane, że nie ma precyzyjnych zapisów stwierdzających, w jaki sposób to zrobić.

Zaproponowana prezentacja będzie dotyczyć możliwych do zastosowania rozwiązań oraz doświadczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego w tej kwestii. Przywołane zostaną także wrażenia z wizyty studyjnej autorki w Uniwersytecie w Edynburgu.

 

Otwarte posiedzenie członków komisji KRASP

Termin: 10 kwietnia (środa) 2019, godz. 13.00 - 15.00 
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Sala Wystawowa B

Z pełnym programem KDI można zapoznać się na stronie www.bon.uek.krakow.pl/kdi.


Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz KRASP.

Patronat medialny: krakow.pl, TVP3 Kraków, Radio Kraków.

W związku z organizacją XII Krakowskich Dni Integracji (dalej jako: „Wydarzenie”) w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie informujemy, że wizerunek osób przebywających na terenie Auditorium Maximum UJ oraz Collegium Paderevianum II podczas Wydarzenia może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć,  jak i filmów, a następnie użyty dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez Organizatora zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2)  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).