Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty edukacyjne „Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych"

Termin: 14.04.2011
Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Organizator: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

14 kwietnia 2011 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zorganizowało warsztaty edukacyjne „Przerwijmy tabu – uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych". Po raz pierwszy w Polsce problem zaburzeń psychicznych wśród studentów został poruszony w tak szeroki i kompleksowy sposób. Wśród uczestników warsztatów znaleźli się studenci, nauczyciele akademiccy,  pracownicy Biur ds. Osób Niepełnosprawnych, a także psychologowie i psychiatrzy, czyli szeroko pojęte środowisko akademickie.

W pierwszej części warsztatów swoje wystąpienia na temat efektywnego wsparcia studentów chorujących psychicznie zaprezentowali goście z brytyjskich i amerykańskich ośrodków naukowych. Nie zabrakło również interesujących przemówień wygłoszonych przez specjalistów z polskiego środowiska naukowego współpracujących z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w ramach projektu Konstelacja Lwa (www.KonstelacjaLwa.pl). Drugą część warsztatów stanowił panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych jednostek uczelnianych mający doświadczenie w pracy ze studentami chorującymi psychicznie. W czasie trwania panelu wywiązała się żywa dyskusja, w której głos zabierali również inni uczestnicy warsztatów.

Celem wydarzenia była chęć przerwania tabu związanego z problemami psychicznymi studentów, obniżenia lęków i stereotypów narosłych wokół tej problematyki oraz pogłębienia świadomości w zakresie zaburzeń i zdrowia psychicznego. Kolejną intencją organizatorów było pokazanie, że środowisko akademickie może bardzo wiele zrobić na rzecz większego zrozumienia chorujących studentów i zaproponować im efektywne wsparcie sprzyjające zdrowieniu. Dodatkową wartością dla uczestników warsztatów była praktyczna wiedza związana z różnorodnością zaburzeń psychicznych, ich konsekwencjami dla procesu edukacyjnego i metodami skutecznego wsparcia dla chorujących studentów.

Więcej informacji o wydarzeniu można przeczytać pod adresem: www.Warsztaty.KonstelacjaLwa.pl

uczestnicy warsztatów
Uczestnicy warsztatów "Przerwijmy tabu - uczelnia wyższa wobec problemu zaburzeń psychicznych"

Data opublikowania: 24.05.2011
Osoba publikująca: Marta Bylica