Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich RP

Termin: 10.03.2011
Organizator: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RP

10 marca odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich RP. W skład tego ciała zostali powołani pracownicy Biura Rzecznika oraz eksperci mający wskazywać na obszary życia społecznego, w których dochodzi do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Komisja będzie także doradzać Rzecznikowi we wszelkich sprawach związanych z poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce.

Eksperci powołani do Komisji wywodzą się z różnorodnych organizacji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Wśród nich znalazł się Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego mgr Ireneusz Białek. Wszyscy eksperci odebrali nominacje z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Ireny Lipowicz, która wyraziła zadowolenie z powstania Komisji i powiedziała, że wciąż jest bardzo wiele niesprawiedliwości społecznej w obszarach związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w Polsce i należy to zmieniać. Pani Rzecznik wzięła następnie udział w dyskusji ekspertów przewodnicząc posiedzeniu inauguracyjnemu.

Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych będzie się od tego momentu spotykać regularnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich RP

Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich RP

Data opublikowania: 03.06.2011
Osoba publikująca: Marta Bylica