Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Posiedzenie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych

18 marca 2016 r. w siedzibie Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ odbyło się posiedzenie Komisji ds. wyrównywania szans edukacyjnych, która została utworzona przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Posiedzeniu przewodniczył Prorektor UJ ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Andrzej Mania, który otwierając spotkanie zwrócił uwagę na to, iż w Polsce uczelnie bardzo aktywnie wspierają osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami i problemami psychicznymi lub adaptacyjnymi w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Teraz jest jednak ważne, aby te wysiłki w jakiś sposób standaryzować z poszanowaniem różnorodności i autonomii wśród uczelni. Prorektor podkreślił także, że Uniwersytet Jagielloński służy swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji wsparcia edukacyjnego dla tej grupy studentów i chętnie będzie się tą wiedzą dzielił z uczelniami, które chciałyby ten proces dopiero rozpocząć, a takie wciąż są jeszcze w naszym kraju.

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych jest ciałem doradczym dla Prezydium KRASP w sprawach dotyczących wsparcia edukacyjnego dla studentów z mniejszymi szansami. W jej skład wchodzą przedstawiciele siedmiu uczelni polskich o różnej wielkości i charakterze. Członkowie Komisji to kierownicy jednostek odpowiedzialnych za opracowywanie i wdrażanie programów mających na celu zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym. Uniwersytet Jagielloński reprezentuje w Komisji Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Ireneusz Białek.

fot. Mariusz Kopiejka

Uczestnicy posiedzenia Komisji

Data opublikowania: 22.03.2016
Osoba publikująca: Marta Bylica