Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium „Mobilność obywateli UE z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansami"

25 października br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się seminarium w ramach monitoringu tematycznego „Mobilność obywateli UE z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansami", które stanowiło podsumowanie działania programu „Uczenie się przez całe życie". Seminarium to było próbą refleksji nad wdrażaniem priorytetów europejskich w nowym programie Erasmus+.

W panelu ekspertów, obok dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie" Pana Marcina Rolnika, dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Pani Ewy Synowiec oraz ekspertki FRSE Pani Ewy Tytz-Lemieszek, głos zabrał również kierownik BON UJ Ireneusz Białek podkreślając, że kolejne lata działań na rzecz edukacji osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami powinny być czasem wyboru i wdrażania najlepszych rezultatów projektów wypracowanych w poprzednim okresie, i proces ten powinien mieć bardziej zrównoważony charakter niż do tej pory. Oznacza to m.in. że takie centra wiedzy jak Uniwersytet Jagielloński, Warszawski i inne ośrodki akademickie powinny dzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie z mniejszymi partnerami, aby w kolejnych miejscach tworzyć klastry innowacji sprzyjające włączeniu społecznemu i zwiększaniu partycypacji osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

W części popołudniowej seminarium odbyły się dyskusje dotyczące grup osób z mniejszymi szansami:  biednych, wykluczonych, starszych i z niepełnosprawnościami. Tę ostatnią część moderowała Małgorzata Perdeus z BON UJ. Wnioski z dyskusji zostaną przekazane Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce.

Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/polska/news/131025_mobilnosc_pl.htm

Na zdjęciu od lewej: dyrektor FRSE Marcin Rolnik, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Ewa Synowiec oraz kierownik BON UJ Ireneusz Białek

Na zdjęciu od lewej: dyrektor FRSE Marcin Rolnik, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce Ewa Synowiec oraz kierownik BON UJ Ireneusz Białek

Data opublikowania: 30.10.2013
Osoba publikująca: Marta Bylica